Oferta dla wybranych

Ostatnie lata dały prawdziwy wysyp funduszy inwestycyjnych zamkniętych tworzonych na potrzeby zamożniejszych inwestorów. Coraz częściej formę tę przyjmują fundusze dłużne. Tylko od początku 2012 r. TFI zaoferowały 9 takich rozwiązań. Aktywa zgromadzone w 12 funduszach tego typu warte są już ok. 750 mln zł

Publikacja: 26.03.2013 12:59

Wzrost liczby funduszy skierowanych do zamożniejszych inwestorów to m.in. odpowiedź TFI na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony samych klientów, czy dystrybutorów - piszą Analizy Online. Rośnie bowiem liczba osób zainteresowanych funduszami oferującymi większe możliwości inwestycyjne i dostępnymi tylko dla wąskiego grona. Większość nowotworzonych FIZ-ów oferowanych jest w ofercie niepublicznej, czyli skierowanej do maks. 99 klientów. Minimalny poziom inwestycji jest ustalany osobno dla każdej emisji, przy czym nie może to być mniej niż równowartość 40 tys. euro. Formuła funduszu zamkniętego pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie (większe spektrum możliwości, swobodne korzystanie z instrumentów pochodnych, wyższe niż w funduszach otwartych limity inwestycyjne). Bardzo ważna jest też stabilizacja aktywów, która pozwala zoptymalizować proces zarządzania. W FIZ-ach wpłaty wnoszone są w okresach emisji certyfikatów, a wykupy tylko w okresach z góry ustalonych. Dzięki temu zarządzający nie muszą borykać się z problemem nagłego odpływu znacznych środków.

 

 

Jednym z pierwszych TFI, które uruchomiło fundusz dłużny w formie FIZ jest Skarbiec TFI. Taka forma okazała się być najbardziej odpowiednią dla planowanej formuły funduszu. Skarbiec Obligacyjny FIZ powstał jako rozwiązanie na czas określony, w przypadku którego ważny był moment startu inwestycji. Łatwiej było w szybkim trybie uruchomić fundusz zamknięty, niż otwarty. Poza tym formuła FIZ "narzuca" klientowi moment rozpoczęcia, jak i zakończenia inwestycji, mocno ograniczając podejmowanie decyzji opartych o emocje. Zapisy na certyfikaty były możliwe tylko przez kilka miesięcy od uruchomienia, podczas których fundusz zgromadził ok. 210 mln zł. Aktywa funduszu są lokowane gł. w obligacje Skarbu Państwa, w tym euroobligacje oraz w mniejszym stopniu w papiery dłużne polskich przedsiębiorstw z wysoką wiarygodnością kredytową denominowane w euro/dol. (zabezpieczone przed ryzykiem kursowym). Dzięki takiemu rozwiązaniu, a także dzięki różnicom między stopami procentowymi w strefie euro i w Polsce fundusz ten może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. Najnowszym produktem TFI jest Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy FIZ, którego aktywa lokowane są w papiery skarbowe emitowane przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej, nominowane w euro/dol. Zdaniem Olafa Pietrzaka, zarządzającego funduszem, papiery te oferują bardzo atrakcyjne rentowności, a dzięki zabezpieczeniu ryzyka kursowego, wynik funduszu powinien spełniać oczekiwania inwestorów. W ciągu kilku mies. fundusz pozyskał ponad 60 mln zł.

Drugim, pod względem wielkości zarządzanych środków, funduszem dłużnym zamkniętym jest PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ, który zarządza aktywami wartymi ok. 170 mln zł. Fundusz skierowany jest do klientów PKO BP i oferowany był do tej pory w zaledwie kilku emisjach. Podczas lutowej, klienci wpłacili 80 mln zł. "Fundusz ten stworzyliśmy by dać realnie większe możliwości uzyskania stabilnego zysku z instrumentów dłużnych, w różnych warunkach rynkowych – nie bazując tylko na oczekiwaniu spadków stóp procentowych, ani nie wchodząc w tematy niepłynnych papierów emitentów korporacyjnych z rynku polskiego" - mówi Krzysztof Muryn, Dyrektor Pionu Sprzedaży w PKO TFI. Zarządzający - Piotr Nowak - bazuje na różnych instrumentach rynku długu, głównie dostępnych na rynkach międzynarodowych.

Trzecim pod względem popularności funduszem dłużnym oferowanym w formie FIZ jest  AXA FIZ Globalnych Obligacji. To również fundusz kierowany tylko do wybranych inwestorów. Jego aktywa lokowane są na globalnych rynkach długu, m.in. poprzez inne fundusze. W ciągu zaledwie 5 miesięcy fundusz pozyskał ponad 100 mln zł.

 

Jak zaznaczają analizy Online, spora popularność FIZ-ów dłużnych wynika po części z faktu, iż kierując się „zapotrzebowaniem rynku" na strategie z dziedziny „bezpiecznych" o wiele łatwiej trafić jest do klienta z produktem obligacyjnym niż akcyjnym, uważa Krzysztof Muryn. Jego zdaniem dobre i stabilne wyniki historyczne na instrumentach obligacyjnych z ostatnich lat działają bardziej zachęcająco na potencjalnych inwestorów. Specjalista ostrzega jednak, iż pod szyldem „FIZ dłużny/obligacyjny", ze względu na możliwość swobodniejszego podejścia do kształtowania polityki inwestycyjnej mogą kryć się krańcowo różne rozwiązania.

Wzrost liczby funduszy skierowanych do zamożniejszych inwestorów to m.in. odpowiedź TFI na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony samych klientów, czy dystrybutorów - piszą Analizy Online. Rośnie bowiem liczba osób zainteresowanych funduszami oferującymi większe możliwości inwestycyjne i dostępnymi tylko dla wąskiego grona. Większość nowotworzonych FIZ-ów oferowanych jest w ofercie niepublicznej, czyli skierowanej do maks. 99 klientów. Minimalny poziom inwestycji jest ustalany osobno dla każdej emisji, przy czym nie może to być mniej niż równowartość 40 tys. euro. Formuła funduszu zamkniętego pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie (większe spektrum możliwości, swobodne korzystanie z instrumentów pochodnych, wyższe niż w funduszach otwartych limity inwestycyjne). Bardzo ważna jest też stabilizacja aktywów, która pozwala zoptymalizować proces zarządzania. W FIZ-ach wpłaty wnoszone są w okresach emisji certyfikatów, a wykupy tylko w okresach z góry ustalonych. Dzięki temu zarządzający nie muszą borykać się z problemem nagłego odpływu znacznych środków.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży