Dla kogo ETF-y

Wartość aktywów ulokowanych w ETF-ach oferowanych w Stanach Zjednoczonych na koniec stycznia br. przekroczyła 1406 mld dolarów. Klienci mają tam do wyboru grubo ponad 1100 funduszy. Tymczasem w Polsce, oferta ETF-ów składa się zaledwie z 3 rozwiązań

Publikacja: 04.03.2013 12:11

Choć od pojawienia się pierwszego ETFu notowanego na warszawskim parkiecie minęło ponad 2 lata, fundusze te nie cieszą się zbytnią popularnością ze strony krajowych inwestorów. Główną przyczyną jest sposób ich dystrybucji. Są one są dostępne dla klientów indywidualnych tylko za pośrednictwem biur maklerskich.

ETFy to otwarte fundusze inwestycyjne, których strategia inwestycyjna opiera się na odwzorowywaniu zachowania wybranego indeksu giełdowego. Zarządzane w sposób pasywny, od standardowych funduszy inwestycyjnych ETFy różnią się nie tylko sposobem sprzedaży poprzez domy maklerskie, lecz także samą wyceną funduszy. Z racji tego, że tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF notowane są na giełdach, ich wycena następuje na bieżąco w godzinach funkcjonowania danego parkietu. W przeciwieństwie do jednostek uczestnictwa funduszy, które wyceniane są zazwyczaj raz dziennie.

 

 

Z punktu widzenia inwestorów znacząca różnica pomiędzy funduszami typu ETF a funduszami inwestycyjnymi dotyczy poziomu opłat, które trzeba ponieść decydując się na inwestycję. W przypadku funduszy Exchange Traded Funds koszty te są o wiele niższe. Najlepiej widać to porównując opłaty ponoszone przy inwestowaniu w konkretne produkty. Za przykład niech posłuży Lyxor ETF WIG20 oraz AXA Akcji Big Players.

 

 

Do zalet ETFów, poza niskimi opłatami, można zaliczyć przejrzystą i jasną strategię inwestycyjną, która wynika z celu działania samego funduszu. Jest nim odzwierciedlenie zmian indeksów giełdowych, dywersyfikacja zainwestowanego portfela, w skład którego mogą wchodzić spółki z różnych branż i segmentów. W przypadku wyceny ETF'ów uwzględnia się także dywidendę wypłacaną przez spółki wchodzące w skład indeksu. Fundusz może ją wypłacać raz lub kilka razy w roku.

Inwestor decydujący się na ETF nie musi kierować się umiejętnościami, doświadczeniem ani rozeznaniem rynkowym menadżera funduszu, jego głównym zadaniem ma być bowiem naśladowanie tego, co dzieje się na rynku i dopasowywanie portfela funduszu do bieżącej struktury indeksu. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem w ETFy najważniejszym może okazać się niedokładne odzwierciedlenie danego wskaźnika rynkowego przez zarządzającego funduszem.

Obecnie w Polsce, istnieje kilka sposobów na zainwestowanie w fundusze ETF. Pierwsza możliwość to bezpośrednia inwestycja w jeden z trzech funduszy dostępnych na warszawskim parkiecie:  Lyxor ETF WIG20,  Lyxor ETF S&P 500 oraz  Lyxor ETF DAX Warunkiem jest jednak posiadanie rachunku maklerskiego w wybranym domu maklerskim. Można także zdecydować się na inwestycje w ETFy za pośrednictwem platform inwestycyjnych umożliwiających inwestowanie na zagranicznych giełdach. W sposób pośredni można zainwestować w fundusze Exchange Traded Funds, wybierając produkty typu fund of funds, czyli konkretne fundusze inwestycyjne lub ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, posiadające w swoim portfelu ETFy.

Choć od pojawienia się pierwszego ETFu notowanego na warszawskim parkiecie minęło ponad 2 lata, fundusze te nie cieszą się zbytnią popularnością ze strony krajowych inwestorów. Główną przyczyną jest sposób ich dystrybucji. Są one są dostępne dla klientów indywidualnych tylko za pośrednictwem biur maklerskich.

ETFy to otwarte fundusze inwestycyjne, których strategia inwestycyjna opiera się na odwzorowywaniu zachowania wybranego indeksu giełdowego. Zarządzane w sposób pasywny, od standardowych funduszy inwestycyjnych ETFy różnią się nie tylko sposobem sprzedaży poprzez domy maklerskie, lecz także samą wyceną funduszy. Z racji tego, że tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF notowane są na giełdach, ich wycena następuje na bieżąco w godzinach funkcjonowania danego parkietu. W przeciwieństwie do jednostek uczestnictwa funduszy, które wyceniane są zazwyczaj raz dziennie.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?