10 najchętniej wybieranych funduszy zagranicznych

W 2012 roku do funduszy zagranicznych dystrybuowanych przez ubezpieczycieli w formie UFK napłynęło prawie 0,2 mld zł nowych środków. To o ponad połowę więcej niż w 2011 r., ale ich udział w rynku UFK spadł do poziomu 5,1 proc., z 5,9 proc. w 2011 r.

Publikacja: 01.03.2013 11:40

Wśród klientów towarzystw ubezpieczeniowych najpopularniejszym funduszem zagranicznym w 2012 roku był Templeton Global Total Return. Pozyskał on 0,18 mld zł, dzięki czemu aktywa w nim zgromadzone wzrosły do blisko 0,35 mld zł. Fundusz dystrybuowany jest u czterech ubezpieczycieli: AEGON TunŻ, Nordea Polska TUnŻ, Generali Życie TU oraz Skandia Życie TU.

Fundusz zarządzany przez Michaela Hasenstaba oraz Sonal Desaia jak dotąd może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami, które osiąga pomimo zmiennych warunków na rynkach finansowych. 5-letnia stopa zwrotu kształtuje się na poziomie ok. 72 proc., zaś 3-letnia wynosi 36 proc. Co ciekawe, ponad 5 proc. portfela stanowią obligacje emitowane przez polski Skarb Państwa, a ekspozycja na złotówkę sięga 10 proc. portfela.

 

 

W pierwszej 10-tce najpopularniejszych funduszy znalazły się jeszcze dwa rozwiązania z oferty Franklin Templeton: Franklin India Fund oraz Templeton China. W sumie do funduszy tej firmy klienci ubezpieczycieli wpłacili netto 0,19 mld zł. Wg danych na koniec 2012 roku w funduszach tej firmy była ulokowana co trzecia złotówka tej części rynku.

Drugim najpopularniejszym funduszem zagranicznym wśród klientów ubezpieczycieli w 2012 roku był AEGON Akcji Tureckich, który dopiero znalazł się w ofercie AEGON TUnŻ. Fundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na tureckim parkiecie, prowadzących działalność w Turcji lub generujących znaczną część swoich przychodów na giełdzie w Stambule. Miniony rok był wyjątkowo udany dla inwestujących na tym rynku. Główny indeks tureckiej giełdy zyskał aż 53 proc.

W pierwszej piątce najpopularniejszych funduszy znalazły się także dwa fundusze z oferty HSBC: HSBC Global Emerging Markets Bond oraz HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Funds, którymi zarządza Guillermo Osses. Przed dołączeniem do HSBC Osses pracował jako zarządzający w PIMCO, czyli jednej z największych światowych firm specjalizujących się w zarządzaniu długiem. Aktywa pierwszego z funduszy, warte ponad 4 mld dol., są ulokowane w papierach emitowanych przez państwa i firmy z rynków wschodzących na całym świecie, w tym ok. 20 proc. z naszego regionu.

Aktywa drugiego z funduszy lokowane są na rynkach papierów wartościowych o stałym dochodzie denominowanych w lokalnych walutach, w tym głównie w USA, Rosji i Meksyku. Pierwszy fundusz dostępny jest w AEGON, drugi w Nordei. W niedługim czasie ubezpieczyciele pozostaną ostatnim dystrybutorem, poprzez którego możemy nabyć jednostki funduszy HSBC. Firma wycofała się bowiem z naszego rynku.

Kolejne miejsce należy do Allianz Europe Equity Growth, który oferowany jest w AEGON TUnŻ oraz Open Life TUnŻ.

W minionym roku najlepszym partnerem dla firm zagranicznych w pozyskiwaniu środków były Nordea TUnŻ oraz Generali Życie. Jeśli chodzi o stan aktywów, to liderem od lat jest Aegon TUnŻ. W sumie na koniec 2012 r. aktywa zgromadzone w funduszach zagranicznych dystrybuowanych przez ubezpieczycieli warte były 2,3 mld zł, o 5 proc. większymi niż rok wcześniej.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to najważniejszy kanał dystrybucyjny dla funduszy zagranicznych w Polsce. Poza towarzystwami ubezpieczeń można je także kupić bezpośrednio u przedstawicieli zagranicznych firm i w bankach.

Wśród klientów towarzystw ubezpieczeniowych najpopularniejszym funduszem zagranicznym w 2012 roku był Templeton Global Total Return. Pozyskał on 0,18 mld zł, dzięki czemu aktywa w nim zgromadzone wzrosły do blisko 0,35 mld zł. Fundusz dystrybuowany jest u czterech ubezpieczycieli: AEGON TunŻ, Nordea Polska TUnŻ, Generali Życie TU oraz Skandia Życie TU.

Fundusz zarządzany przez Michaela Hasenstaba oraz Sonal Desaia jak dotąd może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami, które osiąga pomimo zmiennych warunków na rynkach finansowych. 5-letnia stopa zwrotu kształtuje się na poziomie ok. 72 proc., zaś 3-letnia wynosi 36 proc. Co ciekawe, ponad 5 proc. portfela stanowią obligacje emitowane przez polski Skarb Państwa, a ekspozycja na złotówkę sięga 10 proc. portfela.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał