Lepsze stopy zwrotu z akcji w 2013 roku

Zarządzający funduszami oczekują lepszych zysków z rynku akcji w 2013 r. w porównaniu z większością rynków w 2012 r., ale pozostają pesymistami, jeśli chodzi o wzrost PKB i rentowność obligacji rządowych – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Towers Watson

Publikacja: 01.03.2013 04:18

Badanie 169 menedżerów inwestycyjnych, z których większość zarządza aktywami ponad 5 mld dolarów, stwierdziło, że „ostrożny optymizm" powrócił. Respondenci zasadniczo oczekują, że inwestorzy instytucjonalni minimalnie zwiększą ryzyko portfeli lub utrzymają poziom ryzyka z 2012 r.

Zarządzający oczekują zwrotów z akcji na poziomie 7 proc. w USA (w porównaniu z 8 proc. w 2012 r.), 6 proc. w Wielkiej Brytanii (5 proc.), 7 proc. w strefie euro (6,0 proc.), 6 proc. w Australii (7 proc.), 6 proc. w Japonii (5 proc.) i 10 proc. w Chinach (7,8 proc.).

Dla USA i Australii na rynkach akcji spodziewane są zyski najniższe od momentu rozpoczęcia badań, czyli od 2008 r. Ponadto oczekiwana jest duża zmienność notowań w 2013 r. – 15 proc. do 20 proc. – nieco niższa niż w poprzednich latach, ale wyższa od średniej długoterminowej.

Większość respondentów przewiduje dobrą koniunkturę na najbliższe pięć lat dla akcji rynków wschodzących – 83 proc. w porównaniu z 75 proc. w 2012 r. Większość natomiast wyraża się pesymistycznie o inwestycjach w obligacje rządowe – 80 proc. w porównaniu z 77 proc. w 2012 r.

Ponadto prognozy wzrostu realnego PKB i 10-letnich obligacji skarbowych są negatywne. Realne oczekiwania wzrostu PKB na 2013 r. wahają się od nieco powyżej 0 proc. w strefie euro (0 proc. w 2012 r.) do 7,5 proc. w Chinach (8 proc.), a następnie 2,5 proc. w Australii (3 proc.), 2 proc. w USA (2 proc.), 1 proc. w Wielkiej Brytanii (1 proc.) i 0,9 proc. w Japonii (1,5 proc.).

Prognozowana rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła na każdym rynku od 2011 r. – w USA z 3,8 proc. do 2 proc., w Wielkiej Brytanii z 4 proc. do 2 proc., w strefie euro z 3,5 proc. do 2 proc., w Australii z 6 proc. do 3,3 proc., Japonii z 1,6 proc. do 1 proc. i w Chinach z 5 proc. do 3,8 proc.

- Niestabilne rynki i świadomość ryzyka powodują, że alokacja aktywów będzie bardzo trudna w 2013 r., gdyż inwestorzy muszą się trzymać priorytetów bilansowych, jak długoterminowe ograniczanie ryzyka, a jednocześnie wykorzystywać krótkoterminowe możliwości rynkowe. W zakresie poszczególnych klas aktywów uważamy, że obligacje rządowe nie stanowią dużej wartości w tej chwili i że akcje mają lepsze perspektywy. Niemniej jednak trudno powiedzieć, co z tym zrobić. Jeśli celem dla wielu funduszy ma być zmniejszenie ryzyka ogólnego i dywersyfikacja aktywów, to może to skłaniać zarządzających do alternatywnych aktywów, a nie do kupowania akcji - mówi Carl Hess, szef działu inwestycyjnego w Towers Watson.

 

2013 rok przynosi możliwości zysku i ryzyko

Inwestorzy instytucjonalni powinni jednym okiem wypatrywać możliwości zysku, które mogą wyniknąć z wciąż niepewnego ożywienia gospodarczego, a jednocześnie mieć drugie na ryzyka, które pozostają – rekomenduje Mercer.

Zmiany strukturalne, takie jak rosnące wydatki na infrastrukturę oraz dążenie do zrównoważonego wzrostu, zapewnią nowe możliwości inwestycyjne.

Według Mercera nie można wykluczyć scenariusza niewielkiego wzrostu w Europie pobudzonego poprawą warunków gospodarczych w Chinach i USA oraz rosnącej aktywności gospodarczej w wielu krajach rozwijających się.

- Różnicowanie działalności gospodarczej między krajami zapewni dobre warunki dla obligacji globalnych i do zarobku na zmianach kursu walut. Sektor przedsiębiorstw jest zalany płynnością, a jednocześnie nie ma podstaw do szybkiego zainwestowania wolnych środków, co daje solidne podstawy do zrównoważonego wzrostu – powiedział Divyesh Hindocha, globalny dyrektor firmy konsultingowej Mercer. - Niektóre firmy będą rozwijać się w tym środowisku przez podejmowanie właściwych decyzji, a inni będą walczyć o przetrwanie, co będzie wymagało aktywnego zarządzania - dodał.

Mercer zachęca swoich klientów do:

• utrzymania szeroko zdywersyfikowanego portfela aktywów w obliczu potencjalnej dużej zmienności, co także zabezpieczy klientów przed utratą zysków wynikających z ożywienia gospodarczego; • zabezpieczenia portfela przed inflacją ponieważ rozpoczęcie się procesu odbudowy gospodarczej na świecie w połączeniu z możliwością niekonwencjonalnych działań banków centralnych może skutkować wzrostem oczekiwań inflacyjnych;

• zmniejszenia zaangażowania w „bezpiecznej przystani" aktywów; perspektywy pozytywnych zwrotów z obligacji rządowych są ograniczone;

• zwiększenia zaangażowania akcjonariuszy; inwestorzy powinni korzystać z praw własności w celu zapewnienia sobie „sprawiedliwej" część zysków generowanych z ich kapitału inwestycyjnego; • elastycznego zarządzania portfelem; instytucje powinny mieć odwagę, a także struktury do elastycznego zarządzania portfelami.

 

 

Publikacja powstała we współpracy z "Globalnym przeglądem emerytalnym" wydawanym przez serwis www.emerytariusz.pl. Źródło: www.Europeanpensions.net, Plansponsor.com

Badanie 169 menedżerów inwestycyjnych, z których większość zarządza aktywami ponad 5 mld dolarów, stwierdziło, że „ostrożny optymizm" powrócił. Respondenci zasadniczo oczekują, że inwestorzy instytucjonalni minimalnie zwiększą ryzyko portfeli lub utrzymają poziom ryzyka z 2012 r.

Zarządzający oczekują zwrotów z akcji na poziomie 7 proc. w USA (w porównaniu z 8 proc. w 2012 r.), 6 proc. w Wielkiej Brytanii (5 proc.), 7 proc. w strefie euro (6,0 proc.), 6 proc. w Australii (7 proc.), 6 proc. w Japonii (5 proc.) i 10 proc. w Chinach (7,8 proc.).

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora