Zmiana statutu PKO BP Bankowego OFE opublikowana 18 lutego 2013 roku jest konsekwencją decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie przejęcia przez PKO BP Bankowy PTE zarządzania funduszem emerytalnym Polsat.

Datę rozpoczęcia likwidacji OFE Polsat ustalono na 16 kwietnia, a datę jej zakończenia – na 19 lipca. W dniu 19 lipca 2013 r. aktywa OFE Polsat zostaną przeniesione do PKO BP Bankowy OFE.

Fundusz powstały z połączenia PKO BP Bankowego OFE i OFE Polsat będzie siódmym na rynku OFE pod względem liczby członków i ósmym pod względem wartości aktywów.