Kapitały własne PTE będą rosły

Nadzór finansowy od dłuższego czasu wskazuje, że kapitały towarzystw emerytalnych są za niskie. Można oczekiwać, że trwający przegląd prawa o OFE spowoduje, że ich wymogi kapitałowe wzrosną

Publikacja: 08.02.2013 02:42

Kapitały własne PTE będą rosły

Foto: Fotorzepa

Powszechne towarzystwa emerytalne, które zarządzają funduszami emerytalnymi, ma obowiązek utrzymywania kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż równowartość 5 mln euro. Obecna wysokość kapitałów wszystkich towarzystw emerytalnych przewyższa wartość minimalną wymaganą przepisami ustawy o OFE. Jednak w porównaniu do aktywów, którymi zarządzają OFE nie jest to dużo. Na koniec września 2012 r. (ostatnie dostępne dane) kapitały własne PTE wyniosły 3,4 mld zł. Dla porównania aktywa funduszy emerytalnych to obecnie prawie  270 mld zł.

Komisja Nadzoru Finansowego od kilku już lat wskazuje, że wymogi kapitałowe wobec towarzystw powinny być zwiększone. Jak pisze w jednym z ostatnim analiz: „elementy, które powinny przyczynić się do wzrostu konkurencji i efektywności sektora to zwiększenie adekwatności kapitałowej PTE poprzez powiązanie wysokości kapitałów własnych PTE z wielkością ponoszonego przez nie ryzyka".

Nadzór już stara się wzmacniać towarzystwa kapitałowo poprzez ograniczenia w wypłacaniu dywidendy przez te, które nie spełniają stawianych przez KNF warunków. Należy spodziewać się jednak określonych zmian w ustawie dotyczącej funduszy emerytalnych.

- Spodziewamy się, że zalecenia KNF dotyczące wielkości kapitałów własnych formułowane dla towarzystw w ramach ogólnego nadzoru zostaną na wniosek komisji włączone do ustawy o funduszach i staną się wymogiem prawa. Obecnie KNF zaleca, aby kapitały własne wraz z funduszem gwarancyjnym stanowiły nie mniej niż 1,25 proc. aktywów netto. Podobny poziom określony został dla płynnych środków towarzystwa - mówi Mariusz Wnuk, członek zarządu PTE Pocztylion-Arka.

Piotr Pindel, członek zarządu Generali PTE, uważa, że trudno definiować wymogi kapitałowe bez ustalenia wcześniej koncepcji funkcjonowania funduszy z zakresu szczegółowej polityki inwestycyjnej, opłat, gwarancji itp.

- Niezależnie od tego, jak będą te szczegóły ostatecznie skonstruowane, powinno się w systemie adekwatności kapitałowej dla funduszy emerytalnych stworzyć taki mechanizm, w którym odzwierciedlona byłaby zasada „im większe ryzyko podejmowane przez zarządzających, tym większy wymagany pod to ryzyko kapitał". W chwili obecnej takiego mechanizmu nie ma, jest prosta kalkulacja uzależniająca wymogi kapitałowe od wartości aktywów, z jednolitą stawką dla wszystkich – mówi Piotr Pindel.

Także Ewa Małyszko, prezes PKO BP Bankowy PTE, uważa, że wysokość kapitałów towarzystw emerytalnych powinna być powiązane z  ponoszonym ryzykiem przez OFE. Źródłem takiego ryzyka dla PTE jest możliwość wystąpienia niedoboru w zarządzanym przez siebie otwartym funduszu emerytalnym. Adekwatność kapitałowa powinna być połączona z wartością zagrożoną ryzykiem w funduszach czyli value at risk – mówi Małyszko.

Rafał Mikusiński, prezes i szef inwestycji MetLife Amplico PTE, podkreśla, że wymogi kapitałowe wynikające z przyjętych rozwiązań dotyczących gwarancji muszą uwzględniać możliwości sfinansowania ich przez PTE.

- Limit opłaty za zarządzanie jak i postulowane całkowite zniesienie opłaty "od składki" spowodują brak możliwości dotrzymania wymogów "adekwatności kapitałowej" postulowanej przez KNF. W tym kontekście zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej powinny być powiązane ze zmianą benchmarku dla funduszy. Z pewnością, postulowane przez zarządzających uelastycznienie limitów inwestycyjnych i dopuszczenie nowych klas aktywów, w tym instrumentów pochodnych służących zabezpieczeniu aktywów powinny być uwzględnione – dodaje Mikusiński.

Paweł Pytel, prezes Aviva PTE, podkreśla, że wzrost aktywów funduszy zwiększa wymogi kapitałowe PTE, a te czynniki podnoszą koszty funkcjonowania drugiego filaru.

- Zarazem panuje powszechna zgoda, że koszty całego systemu emerytalnego, w tym filaru kapitałowego, powinny być możliwie niskie.  Warto więc, żeby eksperci poszukali sposobu pogodzenia obydwu celów – mówi Pytel. - Docelowego rozwiązania kwestii wymogów kapitałowych należy poszukiwać wokół oczekiwanego obecnie przez KNF poziomu kapitałów własnych PTE na poziomie 1,25 - 1,5 proc. aktywów - dodaje.

Powszechne towarzystwa emerytalne, które zarządzają funduszami emerytalnymi, ma obowiązek utrzymywania kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż równowartość 5 mln euro. Obecna wysokość kapitałów wszystkich towarzystw emerytalnych przewyższa wartość minimalną wymaganą przepisami ustawy o OFE. Jednak w porównaniu do aktywów, którymi zarządzają OFE nie jest to dużo. Na koniec września 2012 r. (ostatnie dostępne dane) kapitały własne PTE wyniosły 3,4 mld zł. Dla porównania aktywa funduszy emerytalnych to obecnie prawie  270 mld zł.

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami