Jak podał w komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ciągu roku liczba emerytów i rencistów spadła o 29 tys. osób.

Liczba samych emerytów na koniec grudnia wyniosła 4 mln 969,8 tys. osób wobec 4 mln 971,1 tys. osób w listopadzie i 4 mln 952,3 tys. osób w grudniu 2011 roku.

Kwota wypłat emerytur i rent w grudniu wyniosła 13 mld 50,3 mln zł wobec 13 mld 66,1 mln zł w listopadzie i wobec 12 mld 419,7 mln zł w grudniu 2011 roku.

Liczba emerytów kapitałowych na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 2,6 tys. osób wobec 2,5 tys. osób miesiąc wcześniej i 1,3 tys. w grudniu 2011 roku - podał ZUS w komunikacie. Kwota wypłat emerytur i rent kapitałowych w grudniu wyniosła 218,7 tys. zł wobec 218,1 tys. zł w listopadzie i wobec 119,5 tys. zł w grudniu 2011 roku. Przeciętna wypłata wyniosła 84,93 zł wobec 88,19 zł w listopadzie i 89,87 zł w grudniu 2011 roku.