28 grudnia 2012 roku zarejestrowałam się w serwisie internetowym ING TFI, wypełniłam wniosek o otwarcie IKZE, wybrałam fundusz i od razu wpłaciłam (przelewem) pieniądze na numer rachunku, jaki został mi przesłany. Po nowym roku otrzymałam pismo, w którym znajdowały się informacje na temat tej transakcji. Pismo miało datę 4 stycznia 2013 r. Było w nim podane, że wpłacona przeze mnie kwota została przeliczona na jednostki uczestnictwa funduszu według ceny z 2 stycznia 2013 r. Mam teraz wątpliwość, czy wpłatę na IKZE mogę uwzględnić przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2012 r. (wtedy pieniądze zostały przelane z mojego konta bankowego), czy dopiero za 2013 rok?    Nazwisko do wiadomości redakcji

Serwis ING TFI24 pozwala na szybką, prostą i bezpieczną rejestrację, dzięki której bez opłat dystrybucyjnych można gromadzić oszczędności na IKE lub IKZE w formie funduszy inwestycyjnych ING. W każdym z tych produktów występuje ustawowy limit rocznych wpłat.  Decydujące znaczenie przy rozliczaniu limitów na konkretny rok ma data wpływu środków na rachunek funduszu w ramach IKE lub IKZE. Aby poznać tę datę, należy na potwierdzeniu transakcji sprawdzić datę wyceny jednostek uczestnictwa funduszu, po jakiej jednostki te zostały kupione. Termin ten co do zasady jest kolejnym dniem roboczym po wpływie środków na rachunek IKE lub IKZE. W celu określenia daty wpływu środków należy więc od daty wyceny odjąć jeden dzień roboczy. Zatem w przypadku czytelniczki 4 stycznia to jedynie termin wygenerowania potwierdzenia transakcji, a 2 stycznia to data wyceny nabytych jednostek uczestnictwa. Odejmując od niej jeden dzień roboczy, otrzymujemy 31 grudnia 2012 roku. Tak więc środki wpłacone na IKZE mogą zostać uwzględnione w rozliczeniu podatkowym za ubiegły rok.

Marcin Iwuć, dyrektor komunikacji i marketingu ING TFI.