Pakiet Emerytalny PKO TFI dostępny w Inteligo i iPKO

Od 30 stycznia użytkownicy serwisów będą mogli korzystać z oferty pakietu emerytalnego PKO TFI, w ramach którego można efektywnie oszczędzać na emeryturę. Pakiet mogą otworzyć wszyscy klienci, którzy nie posiadają IKE/IKZE w innej instytucji finansowej

Publikacja: 30.01.2013 14:52

Pakiet emerytalny PKO TFI wykorzystuje trzy produkty: indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), indywidualne konto emerytalnego (IKE) oraz wyspecjalizowany program inwestycyjny (WPI).

Wpłaty do niego dokonywane są na jeden rachunek, z którego środki automatycznie zostaną ulokowane w pierwszej kolejności na rachunku IKZE do wyczerpania limitu wpłat, następnie nadwyżka środków będzie przenoszona na rachunek IKE, zaś po wyczerpaniu limitu wpłat na IKZE i IKE pozostały kapitał jest deponowany na rachunku WPI.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to dobrowolny plan emerytalny w III filarze, który pozwala oszczędzać środki na dodatkową emeryturę, a w trakcie korzystać z ulgi podatkowej. Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, zmniejszając tym samym wysokość płaconego podatku dochodowego.

Indywidualne konto emerytalne (IKE) to forma dobrowolnego oszczędzania w III filarze na emeryturę, z opcją zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, pod warunkiem dokonania wypłaty po osiągnięciu wieku emerytalnego. Inwestowanie w IKE z funduszami inwestycyjnymi daje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w perspektywie kilku lat oraz umożliwia wybór programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Wpłacane środki inwestowane są w ramach specjalnego funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio. Tym samym, przystępując do jednego programu, klienci korzystają z różnych przywilejów:

• niższego podatku dochodowego - wpłaty na IKZE mogą być odliczane od podstawy opodatkowania w ramach przysługującego limitu,

• braku zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych - w momencie wypłaty oszczędności z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego, zysk nie jest obciążany podatkiem Belki,

• braku opłat manipulacyjnych za nabycie - wszystkie wpłaty klientów do pakietu są zwolnione z opłat manipulacyjnych,

• inwestycji dopasowanej do wieku korzystającego z pakietu - skład portfela inwestycyjnego funduszu automatycznie dopasowuje się do etapu życia użytkownika.

Pakiet w serwisie Inteligo dostępny jest w zakładce „Inwestycje", a w serwisie iPKO w zakładce „Fundusze".  Aby z niego skorzystać, należy wybrać opcję „Otwórz Pakiet Emerytalny PKO TFI", a następnie produkty w ramach Pakietu. Minimalna kwota nabycia przy otwarciu to 500 zł, każde kolejne nie może być niższe niż 100 zł.

Klienci PKO Banku Polskiego mają wielokanałowy dostęp do kont emerytalnych umożliwiających gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę. Poza Pakietem Emerytalnym PKO TFI, w serwisie Inteligo klienci mają również dostęp do konta IKE-Obligacje prowadzonego przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, który w placówkach oferuje także konta IKE-Inwestycje. W oddziałach PKO Banku Polskiego można natomiast zdeponować środki na rachunku lokacyjnym SUPER-IKE.

Pakiet emerytalny PKO TFI wykorzystuje trzy produkty: indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), indywidualne konto emerytalnego (IKE) oraz wyspecjalizowany program inwestycyjny (WPI).

Wpłaty do niego dokonywane są na jeden rachunek, z którego środki automatycznie zostaną ulokowane w pierwszej kolejności na rachunku IKZE do wyczerpania limitu wpłat, następnie nadwyżka środków będzie przenoszona na rachunek IKE, zaś po wyczerpaniu limitu wpłat na IKZE i IKE pozostały kapitał jest deponowany na rachunku WPI.

Pozostało 82% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają