Dobre wyniki inwestycyjne OFE w 2012 r.

Wartość jednostek rozrachunkowych OFE wzrosła w ubiegłym roku o ponad 16 procent.

Publikacja: 04.01.2013 02:55

Dobre wyniki inwestycyjne OFE w 2012 r.

Foto: Bloomberg

Funduszom emerytalnym w minionym roku sprzyjał nie tylko rynek akcji.  Indeks szerokiego rynku, WIG, poszybował w górę aż o ponad 26 proc. Z kolei WIG20 (spółki z tego wskaźnika stanowią znaczącą część portfela akcyjnego OFE) wzrósł z kolei ponad 20 proc. Duży wkład miały także rosnące ceny obligacji skarbowych.

-  Wbrew prognozom analityków i strategów mijający rok okazał się bardzo dobry dla rynków kapitałowych. Zarówno na akcjach jak i obligacjach można było w 2012 roku osiągnąć dwucyfrowe stopy zwrotu. Wyniki inwestycyjne  OFE są kilkukrotnie wyższe od zysków z lokat terminowych w renomowanych bankach – mówi Paweł Wilkowiecki, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycji Nordea PTE.

Unikać budownictwa

Jak podkreśla Rafał Mikusiński, prezes i szef inwestycji MetLife Amplico PTE, należało przede wszystkim unikać gotówki i inwestycji w sektory, które zostały jako pierwsze dotknięte przez pogorszenie koniunktury gospodarczej – budownictwo i energetykę.

Wśród branż, które szczególnie przyczyniły się do dobrych osiągnięć OFE, jest surowcowa na czele z KGHM, ale także chemiczna, w którą OFE są mocno zaangażowane, oraz spółki detaliczne, takie jak LPP (m.in. marka Reserved) czy NG2 (marka CCC).

- W przypadku rynku stopy procentowej, wynik naszych długoterminowych obligacji skarbowych (10 lat) wyniósł na przestrzeni roku ok. 20 proc. tak więc dla portfeli obligacyjnych kluczową kwestią było posiadanie odpowiednio „długich" obligacji – mówi Mikusiński.

Te wszystkie elementy pozwoliły OFE wypracował ponad 16-proc. stopę zwrotu z inwestycji w minionym roku i jest to najlepszy wynik od 2006 r. Dla porównania w 2011 r. OFE miały stratę (drugą w historii) w skali roku, na poziomie prawie 5 proc.

W 2012 roku wwynik najlepszego funduszu emerytalnego Allianz to prawie 18 proc. Niewiele słabszym wynikiem może pochwalić się Nordea – 17,63 proc., czy Amplico – 17,25 proc.

Ważna była selekcja

- Bardzo dobre wyniki Nordea OFE to głównie zasługa selekcji w ramach portfela akcji. Unikanie sektorów przeżywających kryzys - budownictwa, a także energetyki, której perspektywy długoterminowe nie przedstawiają się atrakcyjnie dla inwestorów -  było trafną decyzją. Zidentyfikowanie i przeważenie spółek, które systematycznie poprawiają wyniki finansowe, mimo że na pierwszy rzut oka ich wyceny wydają się wysokie, także przyniosło dobre wyniki inwestycyjne – mówi Paweł Wilkowiecki.

Wynik najsłabszych funduszy nie przekracza 15 proc., ale wciąż jest wysoki. Wartość jednostki rozrachunkowej ostatniego w zestawieniu funduszu Polsat zyskała 14,6 proc., a funduszu AXA – 14,93 proc.

Wysokie zyski jakie wypracowały OFE przełożyły się na ich aktywa. Ich wartość wzrosła o prawie 45 mld zł w 2012 r. To najwyższy nominalny wzrost w historii. Udało się to osiągnąć mimo że 2012 r. był pierwszym pełnym rokiem, gdy do funduszy emerytalnych trafiała składka w obniżonej wysokości – 2,3 proc. (pierwotnie było to 7,3 proc.).

W sumie w całym roku ZUS przesłał do funduszy nieco ponad 8 mld zł. Korzystne warunki panujące w minionym roku na rynkach pozwoliły wypracować OFE ponad 37 mld zł. Aktywa wyniosły prawie 270 mld zł na koniec grudnia.

Dobra średnia

Mimo bardzo dobrego wyniku OFE w 2012 r., w dłuższych okresach stopy zwrotu nie są aż tak wysokie na co wpływa trwający od kilku lat kryzys.

Średnia stopa z inwestycji za trzy lata wyniosła 22,5 proc., a za pięć lat jeszcze mniej, bo 20,52 proc. Za 10 lat stopa zwrotu przekracza już 100 proc. i wynosi średnio 117 proc. W najdłuższym okresie 13 lat przeciętny wynik tych instytucji to 194 proc.

- Ciekawym zjawiskiem zaobserwowanym od początku istnienia OFE jest wyższa skumulowana stopa zwrotu z inwestycji w obligacje rządowe niż w akcje (indeks WIG) – zauważa Andrzej Sołdek, prezes PTE PZU.

Jaki będzie ten rok

Zarządzający są zdania, że powtórzenie aż tak wysokich jak w 2012 r. stóp zwrotu jest praktycznie niemożliwe. Krzywa rentowności obligacji skarbowych poniżej 4 proc. daje już znacznie mniejszy potencjał do wzrostu ich cen. W połączeniu z kontynuacją cyklu obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej wkraczamy w środowisko niskich stóp procentowych.

Inwestorzy z coraz większą nadzieją patrzą w kierunku rynku akcji. Przesłanek do wzrostów w 2013 r. jest co najmniej kilka, choć nie należy się spodziewać, że wzrosty te staną się gwałtowne.

Ważnym czynnikiem jest fakt, że akcje na polskiej giełdzie pozostają relatywnie tanie. Dodatkowo, sądząc po odczytach makroekonomicznych, powoli zbliżamy się do dołka cyklu koniunkturalnego, czyli końca spowolnienia gospodarki. Same OFE mogą także wspierać trend wzrostowy na giełdzie przez zakup akcji.

Rafał Trzop, wicedyrektor Departamentu Zarządzania

Aktywami PTE Allianz Polska Pierwsze miejsce w rankingu rocznych stóp zwrotu to wynik udanych inwestycji w obu głównych częściach portfela: akcyjnej i obligacyjnej. Dla akcyjnej najważniejszy okazał się trafny dobór spółek w portfelu. Sam poziom całkowitego zaangażowania w akcje odegrał drugorzędną rolę, bo przez większą część 2012 r. rynek pozostawał w nieco chwiejnym trendzie horyzontalnym. Dopiero ostatni kwartał przyniósł mocne wybicie w górę. Z punktu widzenia absolutnej stopy zwrotu i wagi danej pozycji w naszym portfelu bardzo dobrymi inwestycjami okazały się akcje Lotosu i KGHM. Dobrą pozycją okazały się też papiery Bogdanki. Bardzo ważna okazała się także wczesna identyfikacja firm, których ceny miały zachowywać się w minionym roku słabiej. Dobrze „zagrało" zmniejszone zaangażowanie w akcje z sektora energetyki czy eliminacja z portfela niektórych spółek z branży budowlanej. Trzeba podkreślić, że tak wysokie nominalne stopy zwrotu OFE w 2012 r. nie byłyby możliwe, gdyby nie bardzo dobra sytuacja na rynku obligacji. 2012 rok był dla polskich papierów skarbowych najlepszy od wielu lat. Kluczem okazało się zwiększone zaangażowanie w obligacje o długich terminach zapadalności, których ceny wzrosły najbardziej.

Funduszom emerytalnym w minionym roku sprzyjał nie tylko rynek akcji.  Indeks szerokiego rynku, WIG, poszybował w górę aż o ponad 26 proc. Z kolei WIG20 (spółki z tego wskaźnika stanowią znaczącą część portfela akcyjnego OFE) wzrósł z kolei ponad 20 proc. Duży wkład miały także rosnące ceny obligacji skarbowych.

-  Wbrew prognozom analityków i strategów mijający rok okazał się bardzo dobry dla rynków kapitałowych. Zarówno na akcjach jak i obligacjach można było w 2012 roku osiągnąć dwucyfrowe stopy zwrotu. Wyniki inwestycyjne  OFE są kilkukrotnie wyższe od zysków z lokat terminowych w renomowanych bankach – mówi Paweł Wilkowiecki, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycji Nordea PTE.

Pozostało 88% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami