Coraz mniej czasu na wybór OFE

Ci, którzy rozpoczęli pracę w ostatnich miesiącach, a nie wybrali jeszcze OFE, mają na to czas do 10 stycznia. Jeśli nie podejmą sami decyzji, ZUS w styczniowym losowaniu przypisze ich do jednego funduszu - Amplico

Publikacja: 31.12.2012 04:16

Coraz mniej czasu na wybór OFE

Foto: Fotorzepa, Bartek Sadowski Bartek Sadowski

Każdy, kto zaczyna pracę, musi wybrać fundusz emerytalny. Na podjęcie decyzji ma siedem dni. Jeśli tego nie zrobi, o obowiązku przypomni mu ZUS. Warto jednak pamiętać, że pieniądze, które nie trafią do OFE, pozostają na nieoprocentowanym koncie bankowym, czyli nie są pomnażane. Wręcz przeciwnie, realnie tracą na wartości z powodu inflacji.

Raz na sześć miesięcy ZUS każdej osobie, która nie dopełniła obowiązku podpisania umowy z OFE wysyła przypominający o tym list, dając czas na samodzielny wybór. Tym, którzy nie skorzystają z tej opcji, ZUS przypisuje fundusz w drodze losowania. Tym razem do skrzynek w całej Polsce trafiło około 340 tys. zawiadomień.

Po otrzymaniu pisma z ZUS jego odbiorca będzie miał czas do 10 stycznia 2013 r. na wybranie funduszu emerytalnego. Przypominamy, że od tego roku można zapisać się do funduszu jedynie drogą korespondencyjną. Odpowiednie formularze i wskazówki znajdują się na stronach internetowych poszczególnych OFE.

Na stronie WWW każdego funduszu łatwo można znaleźć zakładkę „zapisz się" lub „przystąp on-line". Po kliknięciu w nią zwykle przechodzi się do formularza umowy, który trzeba wypełnić. Następnym krokiem jest wydrukowanie w dwóch egzemplarzach umowy, podpisanie i wysłanie jej na adres towarzystwa emerytalnego prowadzącego wybrane OFE. Po podpisaniu umowy (co ważne, przedstawiciel funduszu może złożyć podpis dopiero wtedy, gdy wcześniej zrobi to klient) fundusz odsyła jeden egzemplarz klientowi.

Można też zwrócić się np. telefonicznie do funduszu z prośbą o przesłanie dwóch formularzy umowy w wersji papierowej. Trzeba je wypełnić, podpisać i odesłać do siedziby towarzystwa. Fundusz po podpisaniu umów i oznaczeniu na nich daty odsyła klientowi jeden egzemplarz.

Można także osobiście udać się do siedziby towarzystwa emerytalnego i złożyć w kancelarii wypełnione oraz podpisane dwa formularze umowy o członkostwo. Fundusz po dopełnieniu wszystkich formalności odsyła jeden egzemplarz (podobnie procedura wygląda przy zmianie danych zawartych w umowie z funduszem).

Wybierając fundusz emerytalny – a działa ich 14 – trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki jak: efektywność inwestycji, wiarygodność instytucji (akcjonariuszy towarzystwa emerytalnego), poziom i jakość obsługi klienta, pobierane przez OFE opłaty.

W wyborze funduszu mogą pomóc zestawienia publikowane cyklicznie przez Komisję Nadzoru Finansowego i zamieszczane na stronie internetowej urzędu (www.knf.gov.pl). Znajdują się tam m. in. informacje o historycznych wynikach OFE oraz opłatach, jakie pobierają.

 

Sprawdź publikacje KNF na temat OFE

 

Pomocne mogą okazać się także publikacje w „Moich Pieniądzach". Co kwartał podsumowujemy osiągnięcia OFE, a dwa razy w roku publikujemy ranking funduszy emerytalnych. Ostatni ukazał się w październiku tego roku.

 

Zobacz ostatni ranking OFE

 

Pismo z ZUS ma skłonić osoby, które je otrzymają, do samodzielnego wyboru OFE. Jeśli to nie poskutkuje, fundusz jest przydzielany w wyniku losowania organizowanego przez ZUS. Najbliższe takie losowanie odbędzie się ostatniego dnia stycznia 2013 r. Po raz pierwszy w historii wszyscy, którzy nie wybiorą OFE samodzielnie, trafią tylko do jednego funduszu. Będzie to Amplico OFE. Jedynie Amplico spełniło dwa niezbędne warunki uprawniające do udziału w losowaniu, czyli wypracowanie stopy zwrotu wyższej od średniej dla branży w dwóch 3-letnich zestawieniach osiągnięć inwestycyjnych opublikowanych przez KNF oraz zarządzanie mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE.

 

Jeżeli nie chcemy, aby o wyborze OFE decydował przypadek, warto przyjrzeć się bliżej funduszom, które w tym roku znajdowały się w czołówce. Według rankingu OFE wg hipotetycznej wartości konta emerytalnego Analiz Online, w horyzoncie 3-letnim, najlepsze wyniki wypracowały OFE: Allianz Polska, Nordea oraz ING. Hipotetyczny zysk wyniósł odpowiednio: 171 zł, 168 zł oraz 151 zł, przy założeniu miesięcznych wpłat na poziomie 100 zł oraz uwzględnieniu wyników funduszu oraz pobieranych opłat. jak wskazują Analizy, posługując się wartością hipotetycznego konta można ocenić jak dany fundusz pomnożył oszczędności, które nie były przecież inwestowane jednorazowo, ale w równych odstępach czasu.

 

Każdy, kto zaczyna pracę, musi wybrać fundusz emerytalny. Na podjęcie decyzji ma siedem dni. Jeśli tego nie zrobi, o obowiązku przypomni mu ZUS. Warto jednak pamiętać, że pieniądze, które nie trafią do OFE, pozostają na nieoprocentowanym koncie bankowym, czyli nie są pomnażane. Wręcz przeciwnie, realnie tracą na wartości z powodu inflacji.

Raz na sześć miesięcy ZUS każdej osobie, która nie dopełniła obowiązku podpisania umowy z OFE wysyła przypominający o tym list, dając czas na samodzielny wybór. Tym, którzy nie skorzystają z tej opcji, ZUS przypisuje fundusz w drodze losowania. Tym razem do skrzynek w całej Polsce trafiło około 340 tys. zawiadomień.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora