Pod koniec września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea PTE powołało Piotra Królikowskiego do zarządu.

Piotr Królikowski jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył również studia na  Albert Ludwigs Universität, Freiburg (Niemcy). Jest także absolwentem Executive Management Course INSEAD Fontainebleau (Francja) oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada 14.-letnie doświadczenie w pracy dla liderów rynku finansowego. Był odpowiedzialny za wdrażanie strategii, dystrybucję, marketing, produkty, operacje i IT, a także prowadził szereg projektów restrukturyzacyjnych w branży bankowej. Pełnił funkcję członka zarządu Deutsche Bank PBC, pracował również m.in. w Banku Millennium oraz Svenska Haldelsbanken AB i w Banku Austria Creditanstalt. W ostatnim czasie pełnił funkcję wiceprezesa Banku BPH odpowiedzialnego za bankowość detaliczną, a także współpracował z Deloitte Financial Services Advisory oraz Valecon AG Business Consultants.

Piotr Królikowski ma żonę i dwóch synów. Interesuje się kulturą Śródziemnomorza, w szczególności Włoch, muzyką i sztuką baroku, a także psychologią biznesu, zwłaszcza w zakresie ekonomii behawioralnej.