Z IKZE może skorzystać każdy, kto do końca roku zasili konto, jednak wysokość ulgi podatkowej zależy od kwoty dokonanej wpłaty w ramach indywidualnego limitu - informują eksperci Nordea PTE w akcji edukacyjnej „Ostatni dzwonek".

W jaki sposób rozliczyć wpłaty na IKZE? W którą rubrykę formularza PIT wpisać wysokość odliczenia? Ile wynosi maksymalna kwota obniżenia podatku? „Ostatni dzwonek" – akcja edukacyjno-informacyjna Nordea PTE - przynosi odpowiedzi na te pytania. Celem akcji jest zwiększenie świadomości Polaków w zakresie możliwości zabezpieczenia przyszłości emerytalnej, a także preferencji podatkowych związanych z niektórymi produktami emerytalnymi. Przy współpracy z Instytutem Studiów Podatkowych powstała tematyczna strona internetowa www.planemerytalny.pl/ostatnidzwonek. Osoby zainteresowane oszczędzaniem z myślą o emeryturze, ale też osiągnięciem realnych korzyści już teraz, znajdą na niej najważniejsze informacje na temat III filaru, obowiązujących obecnie zasad podatkowych i kwestii praktycznych związanych z rozliczeniem podatku.

- Oszczędzanie na przyszłość powszechnie kojarzy się z wieloma wyrzeczeniami, których efekty i benefity widoczne są dopiero po długim czasie. Dzięki konstrukcji IKZE, oszczędzanie na emeryturę daje bieżące korzyści w postaci dodatkowej ulgi podatkowej. Warto wykorzystać tę możliwość jeszcze w tym roku, w szczególności, że obecnie istniejące ulgi podatkowe mogą być ograniczane w kolejnych latach. To tym bardziej istotne, że z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że aż 82 proc. Polaków nie gromadzi środków z myślą o przyszłości – powiedziała Katarzyna Golińska, rzecznik Nordea PTE.

Odliczenia z tytułu wpłat na IKZE można dokonać składając właściwe zeznanie roczne (np. PIT-37) z uzupełnieniem o PIT/O. W dotychczas obowiązujących formularzach, w części B dotyczącej odliczeń od dochodu (przychodu) innych niż mieszkaniowe, w pozycji 23/24 należy wprowadzić wyliczoną kwotę. W deklaracjach za 2012 r. ta rubryka nosi nazwę „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)". Wartość przysługującej ulgi (po uprzednim sprawdzeniu zgodności wpłaty z indywidualnym i ustawowym limitem) należy wykazać w zeznaniu rocznym w rubryce dotyczącej odliczeń od dochodu. W przypadku ulgi dla oszczędzających na emeryturę, dokumentem uprawniającym do odliczenia będzie potwierdzenie dokonywania wpłat na IKZE. Powinno ono zawierać dane osoby opłacającej składkę i instytucji finansowej, do której przekazywane były środki, a także wysokość kwoty oraz tytuł wpłaty. Ostateczny termin zasilenia konta IKZE - i tym samym uzyskania prawa do ulgi - mija 31 grudnia 2012 r. Zeznanie podatkowe za 2012 r. podatnicy muszą złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania do 30 kwietnia 2013 r.