Ponad 1 bln zł oszczędności Polaków

Oszczędności zgromadzone przez gospodarstwa domowe na koniec września 2012 roku były warte 1,02 bln zł. To najwyższa wartość w historii - podały Analizy Online

Publikacja: 14.12.2012 15:18

Ponad 1 bln zł oszczędności Polaków

Foto: Bloomberg

W trzecim kwartale poziom naszych oszczędności wzrósł o prawie 25 mld zł, czyli o 2,5 proc. Po wyłączeniu OFE, w których zgromadzone aktywa nie mogą być wykorzystane do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, wartość oszczędności wyniosła 769,8 mld zł i była wyższa o 1,2 proc. względem stanu na koniec czerwca.

Największy udział w przyroście naszych oszczędności w trzecim kwartale miały fundusze emerytalne. W ciągu trzech miesięcy aktywa w nich zgromadzone zwiększyły swą wartość o 11,5 mld zł, czyli o prawie 5 proc. Wartość środków zgromadzonych w OFE na koniec września wyniosła 252,5 mld zł (1/4 naszych oszczędności) i jest najwyższa w historii. Przyrost aktywów w trzecim kwartale został wypracowany głównie dzięki dobrym wynikom zarządzania. Sprzyjała im dobra koniunktura zarówno na rynku akcji, jak i na rynku długu.

 

 

W trzecim kwartale klienci nadal chętnie lokowali środki w bezpieczne instrumenty. Przyrost oszczędności zgromadzonych na depozytach bankowych, wyniósł w tym czasie 6,3 mld zł, dzięki czemu ich wartość sięgnęła 503,4 mld zł. To o 1,3 proc. więcej niż na koniec czerwca. Utrzymanie wzrostowego trendu depozytów gospodarstw domowych było możliwe m.in. dzięki wyższym nominalnym stopom procentowym oraz wysokiej awersji do ryzyka.

Wprawdzie to nieco wyższa dynamika zmian niż w drugim kwartale tego roku, kiedy wyniosła 1,2 proc., ale niższa niż w poprzednich kwartałach (1,9 proc. w I kw. 2012 r. i 5,4 proc. w IV kw. 2011 r.). W efekcie roczna dynamika zmian spadła do poziomu 10,1 proc., najniższego od 14 miesięcy. To jeden z sygnałów wskazujących na pogorszenie sytuacji gospodarczej. Widać jednak, iż tempo wzrostu depozytów stopniowo hamuje, wraz ze spadkiem dynamiki dochodów. Udział depozytów bankowych w oszczędnościach Polaków na koniec trzeciego kwartału wyniósł 49,2 proc. i był niższy o 0,6 pkt proc. w porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2012 r.

Trzecia grupa form alokacji oszczędności Polaków, gotówka pozostająca w obiegu poza kasami banków, zanotowała spadek o -0,6 proc., czyli -0,6 mld zł w trzecim kwartale 2012 r., do 103,2 mld zł. W porównaniu z zeszłym rokiem, wartość gotówki w obiegu wzrosła o 4 proc., a jeszcze trzy miesiące temu była na historycznie wysokim poziomie (103,8 mld zł). Udział tego segmentu w oszczędnościach gospodarstw domowych wyniósł 10,1 proc. na koniec trzeciego kwartału.

Według naszych szacunków, wśród składników oszczędności, największy wzrost względem II kwartału, o 10 proc., do 44,9 mld zł, odnotowały ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). To głównie zasługa dynamicznej sprzedaży produktów jednego z towarzystw, co wpłynęło na wzrost przypisu składki brutto.

Dużą poprawę, kwartał do kwartału procentowo, zanotowały również akcje spółek publicznych. Według naszych szacunków, ten segment oszczędności wzrósł o ok. 7 proc., do ponad 39 mld zł.

W trzecim kwartale poziom naszych oszczędności wzrósł o prawie 25 mld zł, czyli o 2,5 proc. Po wyłączeniu OFE, w których zgromadzone aktywa nie mogą być wykorzystane do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, wartość oszczędności wyniosła 769,8 mld zł i była wyższa o 1,2 proc. względem stanu na koniec czerwca.

Największy udział w przyroście naszych oszczędności w trzecim kwartale miały fundusze emerytalne. W ciągu trzech miesięcy aktywa w nich zgromadzone zwiększyły swą wartość o 11,5 mld zł, czyli o prawie 5 proc. Wartość środków zgromadzonych w OFE na koniec września wyniosła 252,5 mld zł (1/4 naszych oszczędności) i jest najwyższa w historii. Przyrost aktywów w trzecim kwartale został wypracowany głównie dzięki dobrym wynikom zarządzania. Sprzyjała im dobra koniunktura zarówno na rynku akcji, jak i na rynku długu.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora