USA: niewielka wiedza o inwestowaniu

Większość inwestorów przed emeryturą postrzega akcje jako najważniejszy czynnik wzrostu z inwestycji (81 proc.)

Publikacja: 13.12.2012 02:35

USA: niewielka wiedza o inwestowaniu

Foto: ROL

Chociaż czterech na dziesięciu inwestorów przed emeryturą przyznało, że nie akceptuje ryzyka związanego z inwestowaniem na emeryturę, także czterech na dziesięciu potwierdziło, że według nich nie można inwestować na emeryturę, nie ponosząc ryzyka.

Badanie pokazuje, że wielu inwestorów nadal nie zdaje sobie sprawy z istniejących na rynku instrumentów służących do generowania zysków. Prawie 2/3 (63 proc.) inwestorów stwierdziło, że wie jak inwestować. Jednak większość inwestorów przedemerytalnych i emerytów nie wskazało poprawnie instrumentów inwestycyjnych pomnażających dochód, w tym obligacji miejskich (34 proc. wskazało je jako generujące zyski), obligacji rządowych (29 proc.), funduszy rynku pieniężnego (25 proc.) i obligacji przedsiębiorstw (25 proc.).

Mówiąc o zysku, inwestorzy (61 proc.) najczęściej wskazywali na dywidendę wypłacaną w związku z posiadanymi akcjami. Około ¼ (24 proc.) zadeklarowała, że w ciągu kolejnych 6 miesięcy zwiększy alokację swojego portfela inwestycyjnego w akcje, z których wypłacana jest dywidenda, uznając je za najbardziej atrakcyjne aktywa dla nowo wpłacanych pieniędzy.

Chociaż wiedza inwestorów jest niekompletna, generalnie są oni zadowoleni z oferty produktowej służącej pomnażaniu zysków w każdej grupie wiekowej: 56 proc. nie zgadza się z opinią, że te sposoby inwestowania służą tylko emerytom, a 60 proc. stwierdza, że czuje się bezpieczniej w obecnej sytuacji panującej na rynkach inwestycyjnych.

 

Publikacja powstała we współpracy z "Globalnym przeglądem emerytalnym" wydawanym przez serwis www.emerytariusz.pl. Źródło: Plansponsor.com

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy