Instytucje finansowe mogą oferować indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) od początku tego roku. W tym gronie mogą być banki, ubezpieczyciele, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) oraz domy maklerskie.

Dotychczas IKZE nie pojawiło się w ofercie żadnego banku. Pierwszym miał być PKO BP. Przesunął jednak nieco wprowadzenie IKZE. Zamiast w grudniu tego roku konto pojawi się w styczniu 2013 r. Plan wprowadzenia konto wśród banków ma jeszcze np. SGB-Bank czy Getin Noble Bank.

Produkt PKO BP ma być zbliżony do tego co oferuje już PKO TFI. Obejmie IKZE jak i IKE oparte o depozyty. Przypomnijmy, że w PKO TFI wpłacane przez klienta pieniądze inwestowane są w ramach funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego. Fundusz ten obejmuje pięć subfunduszy przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. Wraz z wiekiem klienta pieniądze są inwestowane coraz bezpieczniej. Jeżeli wartość wpłat do programu emerytalnego tego TFI przekroczy limit obowiązujący w IKZE, pieniądze zaczynają trafiać na indywidualne konto emerytalne (IKE) o takiej samej strategii inwestycyjnej. Gdyby nawet limit wpłat do IKE został przekroczony, pieniądze przyszłego emeryta trafiają do tradycyjnego rejestru, stosowanego przy inwestycjach w fundusze.

Dotychczas najbardziej aktywne we wprowadzaniu konta emerytalnego są towarzystwa: funduszy inwestycyjnych, emerytalne oraz ubezpieczeniowe.

Od początku lipca w oddziałach PKO BP oferowane jest już IKZE oparte na funduszach inwestycyjnych PKO TFI. Nowe konto jest w ofercie jeszcze innej spółki z grupy PKO - PKO BP Bankowy PTE.