Większość funduszy inwestycyjnych na plusie

Poprawa koniunktury na rynku akcji oraz utrzymująca się hossa na rynku polskich obligacji skarbowych pozytywnie przełożyły się na wyniki funduszy inwestycyjnych. W ubiegłym miesiącu ponad 70 proc. z nich wypracowało dodatnią stopę zwrotu - podały Analizy Online

Publikacja: 05.12.2012 17:33

Większość funduszy inwestycyjnych na plusie

Foto: Analizy Online

Fundusze inwestujące w krajowe obligacje skarbowe zarobiły w listopadzie średnio 1,9 proc., a najlepszy z nich – KBC Delta SFIO zyskał więcej niż większość funduszy z rynku akcji (3,5 proc.). Podobną stopę zwrotu, 1,8 proc. wypracował fundusze dłużne polskie uniwersalne. W tej grupie zysk powyżej 3 proc. zanotował PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (3,3 proc.). Drugi z funduszy - KBC Papierów Dłużnych zakończył miesiąc z wynikiem 2,9 proc. Wśród funduszy dłużnych uniwersalnych stratę zanotowała jedynie Idea Obligacji (-1 proc.), czego przyczyną było przeszacowanie papierów spółki budowlanej PBG.

 

 

Większość giełd na świecie zakończyła miniony miesiąc na plusie. Fundusze inwestujące na europejskich rynkach rozwiniętych, notowane w euro, w zestawieniu średnich stóp zwrotu, zajęły drugie miejsce z wynikiem 2,6 proc. Rezultaty tej samej kategorii, liczone w złotych, były słabsze ze względu na 0,7 proc. umocnienie polskiej waluty względem euro w listopadzie. Kurs złotego wzrósł także względem dolara (o 0,7 proc.), co wpłynęło negatywnie na stopy zwrotu funduszy dłużnych inwestujących w USA i wycenianych w PLN (-0,2 proc.) oraz funduszy akcji amerykańskich (0,1 proc.).

Pierwsze miejsce w klasyfikacji zajęły fundusze akcji polskich uniwersalne, ze średnim wynikiem 2,6 proc.. W tej kategorii najlepsze wyniki zanotowały Alior Stabilnych Spółek (5,9 proc.) i Skarbiec Akcja (4,9 proc.). Na minusie były fundusze: Idea Akcji (-3,1 proc.) i Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ (-2,3 proc.).

Średnią stopę zwrotu powyżej 2,5 proc. wypracowały również fundusze zrównoważone, inwestujące zarówno na rynku akcji, jak i obligacji. W tej grupie ponad 3 proc. stopy zwrotu wypracowały Skarbiec Waga Zrównoważony (3,8 proc.) i PZU Zrównoważony (3,8 proc.). Z zysku powyżej 3 proc. w listopadzie mogą cieszyć się też klienci funduszu KBC Aktywny.

Mimo, że wynik indeksu sWIG80 był o -2,6 pkt proc. słabszy od WIG, fundusze akcji małych i średnich spółek po raz kolejny uplasowały się w czołówce z 2,4 proc. stopą zwrotu w listopadzie. W tej grupie ponad 3,5 proc. zysk wypracowały KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (3,9 proc.), KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (3,8 proc.), Ipopema m-INDEKS FIO (3,7 proc.) oraz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (3,5 proc.).

 

Fundusze inwestujące w krajowe obligacje skarbowe zarobiły w listopadzie średnio 1,9 proc., a najlepszy z nich – KBC Delta SFIO zyskał więcej niż większość funduszy z rynku akcji (3,5 proc.). Podobną stopę zwrotu, 1,8 proc. wypracował fundusze dłużne polskie uniwersalne. W tej grupie zysk powyżej 3 proc. zanotował PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (3,3 proc.). Drugi z funduszy - KBC Papierów Dłużnych zakończył miesiąc z wynikiem 2,9 proc. Wśród funduszy dłużnych uniwersalnych stratę zanotowała jedynie Idea Obligacji (-1 proc.), czego przyczyną było przeszacowanie papierów spółki budowlanej PBG.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora