Najlepsze fundusze ostatniej dekady

Analizy Online sprawdziły zyskowność funduszy inwestycyjnych w długim horyzoncie

Publikacja: 05.12.2012 01:57

Najlepsze fundusze ostatniej dekady

Foto: Analizy Online

"Na długi termin najlepszy jest fundusz akcyjny". Tę rynkową maksymę potwierdza  zestawienie Analiza Online najbardziej zyskownych funduszy w ostatniej dekadzie. W pierwszej dziesiątce znalazło się aż 7 funduszy inwestujących w akcje polskie. Inne założenie, mówiące, że wydłużanie horyzontu inwestycyjnego zmniejsza ryzyko poniesienia strat, potwierdza natomiast fakt, iż wszystkie fundusze działające dłużej niż 10 lat wypracowały w tym czasie zysk.

Najwyższą stopę zwrotu w tym czasie, 247 proc. zanotował Aviva Investors Polskich Akcji. To jeden z najciekawszych i najbardziej zyskownych funduszy akcyjnych na rynku. Osiągane wyniki potwierdzają opinię, że długoterminowa strategia w połączeniu z stabilnością zespołu zarządzających to koncepcja, która kreuje inwestycyjny hit. Jedną z głównych zalet funduszu jest świetna selekcja spółek. Wartość alfy funduszu, czyli miary wkładu zarządzającego w wyniki, przez prawie całą dekadę była dodatnia. Wskaźnik notował ujemne wyniki, jedynie w drugiej połowie 2007 r. i przez trzy kwartały 2008 r. przy czym i tak nie była niższa niż -0,2 proc. Przez 7 z ostatnich 10 lat, wyniki Aviva Investors Polskich Akcji plasowały powyżej mediany całej grupy. Stabilność wyników potwierdza również najwyższy rating Analiz Online - 5 gwiazdek.

Drugi z 210 proc. stopą zwrotu jest UniKorona Akcje, który, tak jak lider zestawienia, może pochwalić się najwyższym ratingiem Analiz Online – 5 gwiazdek. Fundusz przez 8 z ostatnich 10 lat wypracował wyniki powyżej mediany w grupie. Trzecią najwyższą stopę zwrotu (209 proc.) wypracował Arka BZ WBK Akcji.

Wynik funduszu jest bardzo dobry, ale na jego poziom miał wpływ przede wszystkim świetny okres sprzed kilku lat, kiedy to w szczycie hossy z 2007 r., nadwyżka stopy zwrotu jednostki nad średnią wynosiła ponad 200 pkt proc. Kolejne lata nie były już tak udane. Od 2008 r. wyniki funduszu w ujęciu rocznym, trzykrotnie plasowały się w czwartym, najsłabszym kwartylu całej grupy. W tym roku prezentują się już całkiem nieźe, gdyż fundusz trafił ponownie do pierwszego kwartyla.

 

 

Wysoko w zestawieniu uplasował się także Legg Mason Akcji, który uzyskał stopę zwrotu 203 proc. za ostatnie 10 lat. Na korzyść funduszu działa cała gama współgrających ze sobą elementów, na które składa się selektywne podejście inwestycyjne, poszukiwanie wewnętrznej wartości spółek, koncentracja portfela oraz autonomiczny dobór akcji w oderwaniu od bieżącej sytuacji na giełdzie. Okresy, kiedy wartość alfy była ujemna, zdarzały się funduszowi sporadycznie. Legg Mason Akcji może pochwalić się także najwyższym ratingiem Analiz Online, 5 gwiazdek.

W zestawieniu dziesięciu najlepszych funduszy ostatniej dekady uplasowały się też 3 fundusze mieszane (2 zrównoważone i 1 stabilnego wzrostu). Zyskiem 141 proc. może pochwalić się Arka BZ WBK Zrównoważony, stopę zwrotu +135% wypracował klientom UniKorona Zrównoważony. Zestawienie zamyka Aviva Investors Stabilnego Inwestowania, który zyskał 115 proc., czyli o 132 pkt proc. mniej niż lider. Co ciekawie, najlepszy fundusz obligacyjny – UniKorona Obligacje (21 wynik) wypracował w ciągu ostatnich dziesięciu lat 88 proc. zysku, w porównaniu do 83 proc. stopy zwrotu indeksu IROS.

Tylko trzy fundusze inwestycyjne z pierwszej 10-tki dały zarobić więcej od indeksu szerokiego rynku WIG, którego stopa zwrotu w ciągu ostatnich 120 miesięcy wyniosła 206 proc. Polska giełda zdołała urosnąć bardziej, mimo kilku okresów załamania rynku po drodze. Ostatniego krachu, z sierpnia 2011 r., większość spółek notowanych na GPW nie nadrobiło do dziś.

"Na długi termin najlepszy jest fundusz akcyjny". Tę rynkową maksymę potwierdza  zestawienie Analiza Online najbardziej zyskownych funduszy w ostatniej dekadzie. W pierwszej dziesiątce znalazło się aż 7 funduszy inwestujących w akcje polskie. Inne założenie, mówiące, że wydłużanie horyzontu inwestycyjnego zmniejsza ryzyko poniesienia strat, potwierdza natomiast fakt, iż wszystkie fundusze działające dłużej niż 10 lat wypracowały w tym czasie zysk.

Najwyższą stopę zwrotu w tym czasie, 247 proc. zanotował Aviva Investors Polskich Akcji. To jeden z najciekawszych i najbardziej zyskownych funduszy akcyjnych na rynku. Osiągane wyniki potwierdzają opinię, że długoterminowa strategia w połączeniu z stabilnością zespołu zarządzających to koncepcja, która kreuje inwestycyjny hit. Jedną z głównych zalet funduszu jest świetna selekcja spółek. Wartość alfy funduszu, czyli miary wkładu zarządzającego w wyniki, przez prawie całą dekadę była dodatnia. Wskaźnik notował ujemne wyniki, jedynie w drugiej połowie 2007 r. i przez trzy kwartały 2008 r. przy czym i tak nie była niższa niż -0,2 proc. Przez 7 z ostatnich 10 lat, wyniki Aviva Investors Polskich Akcji plasowały powyżej mediany całej grupy. Stabilność wyników potwierdza również najwyższy rating Analiz Online - 5 gwiazdek.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Czym charakteryzuje się rola polskich banków na tle innych krajów regionu CEE?