Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod koniec każdego roku ogłasza limit wpłat obowiązujący w następnym roku dla indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz pracowniczych programów emerytalnych (PPE)

Zgodnie z obwieszczeniem resortu pracy, limit wpłat na indywidualne konto emerytalne w  2013 roku wyniesie 11 139 zł. Będzie zatem wyższy o 561 zł niż w tym roku. O tyle więcej będzie można samodzielnie odłożyć z myślą o przyszłej emeryturze.

Także oszczędzający w pracowniczych programach emerytalnych będą mogli wpłacić więcej. W 2013 r. limit dla wpłat dodatkowych dokonywanych przez uczestnika PPE wyniesie 16 708,5 zł. W tym roku wynosi on 15 867 zł.

Przypomnijmy, że składki podstawowe w PPE opłaca pracodawca. On także ustala jej wysokość. Zgodnie z prawem może to być do 7 proc. wynagrodzenia pracownika. Z kolei uczestnik takiego programu może dokonywać wpłat dodatkowych i dla nich właśnie resort pracy ustalił powyższy limit.