W ramach umowy PKO BP udzieli kredytu obrotowego odnawialnego (tzw. rewolwingowego) w formie otwartej linii kredytowej z możliwością dokonywania spłat i wykorzystywania kredytu w trakcie trwania kontraktu, czyli do 31 marca 2014 r. - podał bank w komunikacie.

- PKO Bank Polski od dłuższego czasu aktywnie finansuje FUS, co pozwoliło nam znaleźć się w gronie instytucji finansowych z największym zaangażowaniem w stosunku funduszu. Również w przypadku obecnego finansowania FUS nasz udział jest najwyższy i sięga 50 proc. całości udzielonych kredytów – mówi Jarosław Myjak, wiceprezes PKO BP odpowiedzialny za Obszar Rynku Korporacyjnego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zarządzane przez niego fundusze są jednymi z kluczowych klientów PKO BP, z którym współpracuje od lat. W styczniu 2012 r. bank podpisał z ZUS 4-letnią umowę na otwarcie i prowadzenie rachunków skonsolidowanych i realizację płatności masowych dotyczących wypłat świadczeń z FUS i Funduszu Emerytur Pomostowych oraz rachunków ZUS. Przewidywała także  m.in. otwarcie śróddziennego limitu debetowego o wartości ponad 2 mld zł. Styczniowa umowa z Zakładem była jednym z największych tego typu kontraktów z podmiotami sektora publicznego zawartych przez PKO Bank Polski.

Według danych na koniec września 2012 roku baza aktywnych klientów PKO BP z sektora publicznego wynosiła ponad 2 640, a wolumen kredytów udzielonych tym klientom osiągnął na koniec 3 kwartału 2012 roku wartość prawie 6,2 mld zł.

Bank jest pierwszym umożliwiającym płatności za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki tej formie kontaktu z ZUS można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi online. Na Platformie klient ma możliwość zlecania przelewów przez iPKO w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.