Odsetki powinny być powyżej inflacji

W czasach niepewności na rynku szukamy bezpiecznych form lokowania oszczędności. Możemy więc zdecydować się na IKE w formie lokaty bankowej

Publikacja: 15.11.2012 00:53

Oferta banków bardzo zróżnicowana

Oferta banków bardzo zróżnicowana

Foto: Rzeczpospolita

16,6 tys. nowych indywidualnych kont emerytalnych zostało założonych w bankach w pierwszej połowie tego roku – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. To  40 proc. wszystkich IKE otwartych w tym okresie. Zatem Polacy zakładają najwięcej kont emerytalnych właśnie w bankach. Na kolejnych miejscach są towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczyciele.

Decydując się na IKE bankowe, klient nie ma do wyboru wielu opcji tak jak np. w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, gdzie może zdecydować się na różne fundusze. W banku po prostu otwieramy lokatę i od wpłaconych pieniędzy bank nalicza nam odsetki. Zarobimy tym więcej, im wyższe jest oprocentowanie.

Obecnie najwyższe stawki w przypadku bankowego IKE  przekraczają nawte 7 proc., a najniższe to zaledwie 3 proc. w skali roku. Do niedawna najniżej oprocentowane konto (2,8 proc.) oferował BNP Paribas Bank. Pod koniec sierpnia podniósł jednak oprocentowanie rachunku do 4,71 proc.

Część instytucji stosuje zasadę, że oprocentowanie konta emerytalnego rośnie wraz z długością oszczędzania. Tak jest na przykład w SGB-Banku, który, podobnie jak np. Getin Noble Bank, stosuje zmienne oprocentowanie.

Getin Noble Bank oferuje obecnie promocyjne stawki. Oprocentowanie IKE może wynieść nawet 7,29 proc., ale pod warunkiem, że klient ma w tych bankach ROR i określony w regulaminie promocji produkt inwestycyjny z minimalną wymaganą składką miesięczną.

Warto pamiętać, że choć IKE w banku może nie dawać wysokich zysków, jego oprocentowanie  powinno być  wyższe od inflacji. W przeciwnym razie gromadzone pieniądze realnie będą traciły na wartości. Inflacja w tym roku wyniesie około 4 proc.

Warto także wiedzieć, że podejmując oszczędności  z IKE przed uzyskaniem prawa do zwolnienia z podatku Belki (ukończenie 60 lat lub w niektórych przypadkach 55 lat), też możemy liczyć na korzyści. Przede wszystkim w przeciwieństwie do tradycyjnej lokaty bank nie ukarze nas utratą odsetek z tego powodu, że zażądaliśmy wypłaty środków. Poza tym podatek Belki zostanie potrącony tylko raz w momencie podejmowania środków, a nie wielokrotnie przed każdorazowym „rolowaniem" lokaty.

Warto podkreślić także, że banki pobierają głównie opłatę za zerwanie umowy przed upływem 12 miesięcy oszczędzania (dotyczy to zresztą wszystkich form  IKE). Wysokość tej opłaty jest albo ustalona kwotowo, albo klient może stracić część lub całość odsetek. Niektóre banki pobierają dodatkowe opłaty np. za zmianę osoby uposażonej czy wysłanie wyciągu z konta w wersji papierowej. Zwykle jest to od kilku do kilkudziesięciu złotych.

 

Opinie dla „Rz"

Anna Filipowska, Union Investment TFI

Najważniejsze jest  to, by w ogóle zacząć oszczędzać, gdyż na emeryturę z pierwszego i drugiego filaru można liczyć tylko w ograniczonym stopniu. Formę oszczędzania należy dostosować do własnych potrzeb i oczekiwań. IKE ma trzy bardzo istotne zalety. Po pierwsze, oszczędzający są zwolnieni z podatku Belki. Zwolnienie to uzyskuje się po skończeniu 60. roku życia, ewentualnie w chwili 55. urodzin, jeśli nabyliśmy już uprawnienia emerytalne. Po drugie, IKE pozwala oszczędzać osobom, które nie pracują lub nie uzyskują regularnych dochodów. Po trzecie, IKE jest korzystniejsze od IKZE, jeśli chodzi o dziedziczenie; uposażeni nie zapłacą podatku od uzyskanego tym sposobem majątku. W przypadku IKZE obowiązuje podatek na zasadach ogólnych. Ponadto – co dla wielu osób może być bardzo ważnym argumentem za –  w ramach IKE nie trzeba dokonywać regularnych wpłat w określonej wysokości. W dowolnym momencie można również podjąć pieniądze. W takim przypadku od wypracowanych zysków automatycznie zostanie pobrany 19-proc. podatek Belki.

Tomasz Jędrzejczak, prezes zarządu Legg Mason TFI

IKE, w przypadku lepiej zarabiających osób, powinno być w każdym roku pierwszym produktem wykorzystywanym do dodatkowego  oszczędzania. Dopiero po przekroczeniu limitu rocznego warto rozważać inne rozwiązania. Jest tak, gdyż inwestowanie poprzez IKE  albo daje zwolnienie podatkowe (przy zachowaniu oszczędności do 60. roku życia), albo w najgorszym razie będzie opodatkowane tak jak każda inna forma oszczędzania. Mamy tu więc klasyczny przypadek, że osoby, które zaoszczędziły w danym roku 10 tys. zł, a  nie posiadają  IKE, wybrały gorszą strategię. Ta sama inwestycja dokonana przez IKE zawsze będzie lepszym wyborem. IKE, z uwagi na brak warunków dotyczących dochodów, powinno być wykorzystywane np. przez małżonków, którzy nie są aktywni zawodowo i nie zarabiają. Pamiętajmy, że te osoby pozostają całkowicie poza systemem zabezpieczenia emerytalnego, a odłożenie co roku 10 tys. zł umożliwia zebranie wysokiego kapitału.

Mirosław Kuźmiński, członek zarządu Millennium TFI

Warto spojrzeć na oszczędzanie długoterminowe, jakim jest uczestnictwo w IKE, poprzez pryzmat kosztu, a w przyszłości zysku alternatywnego. Wszyscy mamy tendencję, by myśleć schematami. Dotyczy to także naszych wydatków. Lubimy mieć w głowie szufladki, w których przechowujemy określone kwoty na konkretne wydatki. Czasem jednak wystarczy przemodelować nasze spojrzenie na wydatki, by odkryć szufladkę: oszczędzanie, i z niej systematycznie dokonywać wpłat na IKE, zamiast wydawać te pieniądze na mało ważny cel konsumpcyjny. Dziś będzie to nasz koszt alternatywny, w przyszłości zaś uzbierane środki będą naszym zyskiem, dodatkowym kapitałem, tym cenniejszym, że zgromadzonym bez większego wysiłku.

Paweł Niemiec, członek zarządu KBC TFI

Wprawdzie rośnie wartość oszczędności Polaków zgromadzonych na depozytach, ale wciąż nie obserwujemy wystarczającej świadomości, że konieczne jest samodzielne  oszczędzanie na przyszłą emeryturę. Skutecznym rozwiązaniem, które umożliwia regularne gromadzenie środków w ramach trzeciego filaru, jest indywidualne konto emerytalne. Jego bezsprzecznym walorem jest zwolnienie wypracowanych zysków, po spełnieniu określonych warunków, z podatku od dochodów kapitałowych. Podatek zabiera praktycznie jedną piątą zysków, a więc przy długoterminowym, systematycznym oszczędzaniu jest to znacząca kwota. Aby gromadzić dodatkowe pieniądze, wystarczą niewielkie sumy, które kumulowane w długim terminie staną się dodatkowym wsparciem na emeryturze. Co więcej, inwestor może elastycznie zarządzać swoimi finansami, gdyż nie ma obowiązku systematycznego dokonywania wpłat na IKE. W trudniejszych okresach można zaprzestać wpłat, aby później powrócić do regularnego oszczędzania.

Mariusz Zagajewski, Generali

W przypadku ubezpieczeń z częścią oszczędnościową trzeba pamiętać, że im wcześniej rozpoczniemy zbieranie kapitału, tym mniejszy jest wysiłek finansowy, który musimy ponieść, by zgromadzić pożądaną sumę. Główną zaletą IKE jest zwolnienie z podatku Belki. Oczywiście następuje ono po spełnieniu określonych warunków (m.in. ukończenie określonego w ustawie wieku oraz nabycie uprawnień emerytalnych). Jedną z najważniejszych czynności przy wyborze produktu ubezpieczeniowego jest dokonanie rzetelnej analizy indywidualnych, często bardzo różnych potrzeb. Dlatego warto skorzystać z porady i doświadczeń pośredników ubezpieczeniowych, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i narzędziami. Fachowa analiza jest tym bardziej istotna, że produkty ubezpieczeniowe mają zazwyczaj charakter długoterminowy. Aby dobrać właściwy produkt, a następnie wysokość miesięcznej składki, należy przeanalizować takie czynniki jak: własne dochody, zobowiązania oraz cele, które chcemy osiągnąć w określonym momencie życia.

Grzegorz Zatryb, główny strateg Skarbiec Holding

Jednym z celów reformy emerytalnej przeprowadzonej w 1999 r. było zmniejszenie obciążeń budżetu państwa. Wskaźnik zastąpienia, czyli relacja pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia za pracę, będzie więc znacznie niższa niż obecnie i sięgnie zapewne 20–30 proc. W takiej sytuacji oczywiste staje się, że zdecydowana większość przyszłych emerytów musi oszczędzać na własną rękę. Zarówno IKE, jak i IKZE mają swoje wady oraz zalety. Biorąc jednak pod uwagę to, że wpłaty na oba konta są limitowane, osoby o wyższych dochodach powinny skorzystać z obu opcji. Jeśli ktoś ma mniej pieniędzy do dyspozycji, bardziej atrakcyjna wydaje się możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania, czyli IKZE.

16,6 tys. nowych indywidualnych kont emerytalnych zostało założonych w bankach w pierwszej połowie tego roku – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. To  40 proc. wszystkich IKE otwartych w tym okresie. Zatem Polacy zakładają najwięcej kont emerytalnych właśnie w bankach. Na kolejnych miejscach są towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczyciele.

Decydując się na IKE bankowe, klient nie ma do wyboru wielu opcji tak jak np. w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, gdzie może zdecydować się na różne fundusze. W banku po prostu otwieramy lokatę i od wpłaconych pieniędzy bank nalicza nam odsetki. Zarobimy tym więcej, im wyższe jest oprocentowanie.

Pozostało 92% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?