IKE w funduszach. Ile można zarobić

Zarobili zarówno ci, którzy dodatkowo oszczędzają na starość wpłacając pieniądze do funduszy inwestycyjnych, jak i ci, którzy wybrali fundusze ubezpieczeniowe czy dobrowolne emerytalne. Choć nie wszystkie rezultaty są równie dobre

Publikacja: 15.11.2012 00:10

IKE w funduszach. Ile można zarobić

Foto: Fotorzepa, MW Michał Walczak

W ubiegłym roku zyski przynosiły te fundusze dostępne w ramach IKE, które inwestowały w instrumenty uznawane powszechnie za bardziej bezpieczne. W tym roku sytuacja jest całkiem inna. Przodują fundusze akcyjne, w tym inwestujące pieniądze poza granicami Polski. Na przykład fundusz inwestycyjny Arka Akcji Tureckich przyniósł zysk przekraczający 30 proc.

Ale nie wszystkie fundusze, czy to inwestycyjne czy ubezpieczeniowe, pozwoliły zarobić. Poza tym w jednych okresach lepiej zachowują się fundusze bardziej ryzykowne, a w innych te bardziej bezpieczne.

Decydując się na oszczędzanie na IKE w towarzystwie funduszy inwestycyjnych czy w firmie ubezpieczeniowej warto podzielić płacone składki między kilka funduszy. Zwykle jest to możliwe. dzięki temu stratę z inwestycji w jeden fundusz można zniwelować zyskiem, który osiągnął inny fundusz z naszego portfela.

Wśród osób, które pięć lat temu (licząc od września do września) zdecydowały się na IKE, najlepsze wyniki uzyskały te, które wybrały takie fundusze inwestycyjne jak: UniObligacje Nowa Europa, Pioneer Obligacji Dolarowych Plus czy UniStabilny Wzrost. Wypracowane przez nie stopy zwrotu wynoszą 50–70 proc.

 

Sprawdź wyniki funduszy inwestycyjnych

 

W przypadku oferty ubezpieczeniowej w tym samym okresie najlepiej wypadły fundusze: ING Międzynarodowych Obligacji, PZU Papierów Dłużnych czy ING Obligacji. Co ważne, oba fundusze ING nie są już oferowane w ramach IKE, zastąpiły je inne fundusze. Zyski funduszy kapitałowych, choć dość wysokie, jednak są niższe niż funduszy inwestycyjnych, wynoszą od 43 proc. do ponad 30 proc.

Co warte podkreślenia, w okresie ostatnich pięciu lat najlepiej wypadają głównie fundusze obligacyjne. Akcyjne zwykle mają stratę, co nie zaskakuje, bo w tym okresie mieliśmy do czynienia ze sporymi spadkami na warszawskiej giełdzie.

Przyjrzyjmy się jeszcze wynikom w okresie trzech lat (znów licząc od września do września). W tym czasie fundusze akcyjne, przynajmniej niektóre, przyniosły zyski. Dotyczy to głównie funduszy akcji zagranicznych. Wśród najlepszych funduszy inwestycyjnych dominują trzy Pioneera: Obligacji Dolarowych Plus, Obligacji Strategicznych oraz Akcji Amerykańskich. Dobrze wypadły także UniObligacje Nowa Europa. Zyski funduszy przekraczają 30 proc.

Z kolei wśród funduszy kapitałowych prym wiodą: Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy, PZU Papierów Dłużnych i Allianz Akcji Plus; ich wyniki inwestycyjne wynoszą od prawie 25 do 37 proc. Jest to znów nieco mniej niż wypracowały najlepsze fundusze inwestycyjne.

 

Zobacz stopy zwrotu UFK

 

Nie można zapomnieć o nowej ofercie IKE – powszechnych towarzystwach emerytalnych. W przeciwieństwie do TFI czy ubezpieczycieli nie mogą  one zaoferować klientom wielu funduszy. Pieniądze są bowiem lokowane w dobrowolnym funduszu emerytalnym. Strategie poszczególnych funduszy są różne, choć zwykle w portfelu znajduje się mieszanka akcji i obligacji. Nie można jednak porównać ich wyników w długim okresie, bo działają dopiero od tego roku i do tego startowały w różnym czasie.

W samym trzecim kwartale wyniki trzech dobrowolnych funduszy, które oferowały IKE (choć MetLife Amplico dopiero od października) wahały się od 0,7 do ponad 8 proc.

Eksperci podkreślają, że decydując się na oszczędzanie  w takim funduszu można przyjrzeć się wynikom otwartych funduszy emerytalnych, czyli innych funduszy zarządzanych przez PTE. Te same zespoły zarządzających odpowiadają za inwestycje w obu funduszach, choć ich strategie inwestycyjne mogą się różnić. Podstawowa różnica między zarządzaniem DFE i OFE polega na tym, że dla funduszy DFE nie wprowadzono, tak jak dla OFE, ustawowych zapisów dotyczących wymogu uzyskania minimalnej stopy zwrotu; z czasem warunek ten doprowadził do bardzo dużego upodobnienia  strategii inwestycyjnych poszczególnych OFE.

W tym roku wiele firm zdecydowało się na odświeżenie oferty kont emerytalnych. I tak  Aviva Życie na nowo zaczęła sprzedaż IKE i w ramach tej oferty zaproponowała nie dwa fundusze, jak kilka lat temu, ale aż 12.

Całkiem nowy pakiet emerytalny (połączone IKE i nowe indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) zaproponowało PKO TFI. Wpłacane pieniądze inwestowane są w ramach funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego.  Fundusz ten obejmuje pięć subfunduszy przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. Fundusz inwestuje w coraz bezpieczniejsze instrumenty finansowe w miarę jak klient zbliża się do wieku emerytalnego, jednocześnie zabezpieczając osiągnięte dotychczas wyniki.

Podobnym tropem poszło ING TFI. Oprócz standardowych funduszy oferuje jeszcze sześć funduszy ING Perspektywa od 2020 do 2045. Tak ostatnia liczba wskazuje rok, do którego chce się oszczędzać. Strategia zakłada rosnący wraz z upływem  czasu udział bezpiecznych inwestycji w portfelu. Takie rozwiązanie pozwala najpierw się skoncentrować na pomnażaniu kapitału, a w miarę zbliżania się do celu – na zapewnianiu większego bezpieczeństwa inwestycji.

Wiele firm dodało także w ostatnich miesiącach nowe fundusze do oferty. Nasze zestawienie obejmuje tylko te fundusze, które były w ofercie od początku roku.

W raporcie oceniliśmy cztery z pięciu form IKE. Nie zrobiliśmy tego w odniesieniu do oszczędności gromadzonych przez klientów na rachunkach maklerskich. Domy maklerskie nie ujawniają bowiem wyników inwestycyjnych pojedynczych rachunków maklerskich.

Przygotowane przez nas zestawienie nie jest rankingiem, bo nie podzieliliśmy poszczególnych funduszy na kategorie, np. akcyjne, obligacji czy rynku pieniężnego. Kolejność funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zależy od wyniku, który wypracowały w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku, czyli od początku roku do końca września. Prezentujemy także stopę zwrotu, czyli zmianę wartości jednostek uczestnictwa (na nie przeliczane są wpłacane przez klientów składki) za okres od roku do ośmiu lat, licząc od września do września. Interesujące jest zwłaszcza ostatnie zestawienie, bo obejmuje prawie cały okres od startu indywidualnych kont emerytalnych. A IKE są długoterminowymi programami oszczędzania.

 

IKE w domu maklerskim

 

Obligacje skarbowe na emeryturę

Oprocentowanie obligacji dziesięcioletnich sprzedawanych w listopadzie 2012 r., obowiązujące  w pierwszym roku, wynosi 5,8 proc. W kolejnych latach do inflacji będzie dodawana marża w wysokości 2 proc.

 

Co musi być w umowie

Niezależnie od rodzaju IKE każda umowa powinna mieć formę pisemną i zawierać:

Umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym o prowadzenie IKE zawiera ponadto:

 

Co powinieneś wiedzieć o IKE

 

Gdzie warto zajrzeć

Podstawowe zasady prowadzenia IKE są określone w:

 

IKE kontra nowe konto

IKE to nie jedyna forma dodatkowego indywidualnego oszczędzania na emeryturę. Od tego roku można założyć również inne konto – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Co różni te dwa rachunki? Po pierwsze, limit wpłat. Na IKE można wpłacić znacznie więcej niż na IKZE. Limit wpłat na nowe konto zależy od zarobków i wynosi do 4 proc. podstawy wymiaru składki emerytalno-rentowej, nie więcej jednak niż 4 proc. od 30-krotności średnich zarobków. w 2012 r. daje to kwotę 4030,80 zł. W przypadku IKE limit jest kwotowy i w 2012 r. wynosi 10,6 tys. zł.

Po drugie, oba konta emerytalne różnią się zachętami podatkowymi. Wpłaty na IKZE można odpisać od podstawy opodatkowania. Trzeba jednak liczyć się z zapłatą podatku w momencie podejmowania pieniędzy. IKE nie daje bieżącej ulgi w podatku, ale dzięki temu nie odprowadzimy podatku dochodowego w przyszłości. Zyski zgromadzone na obu kontach są zwolnione z podatku Belki. Jednak w przypadku IKE warunkiem jest oszczędzanie do 60. roku życia. A w IKZE zwolnienie z tego podatku jest bezwarunkowe.

Aby móc wpłacać pieniądze na IKE, nie musimy mieć stałych dochodów. W przypadku IKZE konieczne jest osiąganie dochodów z pracy, ponieważ składka jest wyliczana od ich wysokości.

 

Ważne informacje

IKE można założyć w:

W ubiegłym roku zyski przynosiły te fundusze dostępne w ramach IKE, które inwestowały w instrumenty uznawane powszechnie za bardziej bezpieczne. W tym roku sytuacja jest całkiem inna. Przodują fundusze akcyjne, w tym inwestujące pieniądze poza granicami Polski. Na przykład fundusz inwestycyjny Arka Akcji Tureckich przyniósł zysk przekraczający 30 proc.

Ale nie wszystkie fundusze, czy to inwestycyjne czy ubezpieczeniowe, pozwoliły zarobić. Poza tym w jednych okresach lepiej zachowują się fundusze bardziej ryzykowne, a w innych te bardziej bezpieczne.

Pozostało 93% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy