Zbliżanie się do rekordu

Październik to piąty z rzędu miesiąc wzrostu wartości aktywów funduszy inwestycyjnych. Na koniec ubiegłego miesiąca ich wartość wyniosła 136,5 mld zł. Wzrosły o 2,6 proc.

Publikacja: 12.11.2012 15:47

Zbliżanie się do rekordu

Foto: Analizy Online

Jak piszą Analizy Online, wielkimi krokami zbliżamy się do rekordu sprzed 5 lat, kiedy aktywa przekroczyły wartość 144 mld zł.

Październikowy wzrost aktywów to zarówno zasługa korzystnego bilansu sprzedaży, jak i wyników zarządzania, choć w mniejszym stopniu. Według szacunków Analiz Online, saldo wpłat i wypłat było dodatnie i wyniosło 2,9 mld zł. Gros tych środków to aktywa grupy PZU wniesione do funduszy dedykowanych. Mniejszy wpływ na wzrost wartości zarządzanych środków miał wynik z zarządzania. Wprawdzie ponad połowa funduszy inwestycyjnych wypracowała w październiku zysk, to jednak był on niższy niż w poprzednich miesiącach. W przypadku funduszy akcyjnych zarobiły głównie te, które inwestują w naszym regionie, ale już fundusze akcji polskich uniwersalne poniosły w większości straty. Fundusze polskich papierów dłużnych zarobiły natomiast średnio 0,9 proc. Analizy szacują, iż łączny wynik zarządzania powiększył wartość aktywów o ok. 0,4 mld zł.

 

 

W październiku największy przyrost aktywów odnotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu, o 23,1 proc., dzięki czemu aktywa w nich zgromadzone przekroczyły wartość 4 mld zł. Tak duży przyrost środków to efekt wniesienia środków grupy PZU do jednego funduszu - PZU FIZ Dynamiczny. Ten sam powód zadecydował o ponad 10-proc. przyroście środków w funduszach dłużnych, gdzie do funduszu PZU SFIO Dłużny wpłacono ok. 2 mld zł. Ponadto fundusze dłużne wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. Wartość aktywów w nich zgromadzona na koniec października przekroczyła 34,7 mld zł, a ich udział w rynku przekroczył już 25 proc. Wzrost wartości zarządzanych środków odnotowały również fundusze sekurytyzacyjne, o 0,1 proc, do bisko 2,5 mld zł na koniec miesiąca.

 

 

W październiku największą ujemną dynamikę zmian odnotowały fundusze rynku surowców, których aktywa skurczyły się o 2,7 proc. To efekt głównie słabych wyników za zarządzanie, spora  część funduszy poniosła bowiem straty. W efekcie wartość aktywów spadła poniżej poziomu 0,6 mld zł. W nieco mniejszym stopniu (-1,5 proc.) zmniejszyła się wartość pieniędzy ulokowanych w funduszach gotówkowych i pieniężnych, do 13,9 mld zł na koniec miesiąca. W przeciwieństwie do funduszy dłużnych, fundusze te nie cieszą się zbytnią popularnością wśród inwestorów. Podobnie jak fundusze akcyjne i mieszane, których aktywa zmniejszyły się w październiku odpowiednio o 0,5 proc., do 23 mld zł oraz o 1,3 proc., do 19,4 mld zł.

 

Jak piszą Analizy Online, wielkimi krokami zbliżamy się do rekordu sprzed 5 lat, kiedy aktywa przekroczyły wartość 144 mld zł.

Październikowy wzrost aktywów to zarówno zasługa korzystnego bilansu sprzedaży, jak i wyników zarządzania, choć w mniejszym stopniu. Według szacunków Analiz Online, saldo wpłat i wypłat było dodatnie i wyniosło 2,9 mld zł. Gros tych środków to aktywa grupy PZU wniesione do funduszy dedykowanych. Mniejszy wpływ na wzrost wartości zarządzanych środków miał wynik z zarządzania. Wprawdzie ponad połowa funduszy inwestycyjnych wypracowała w październiku zysk, to jednak był on niższy niż w poprzednich miesiącach. W przypadku funduszy akcyjnych zarobiły głównie te, które inwestują w naszym regionie, ale już fundusze akcji polskich uniwersalne poniosły w większości straty. Fundusze polskich papierów dłużnych zarobiły natomiast średnio 0,9 proc. Analizy szacują, iż łączny wynik zarządzania powiększył wartość aktywów o ok. 0,4 mld zł.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?