Koniec roku kalendarzowego sprzyja zainteresowaniu różnorodnymi formami oszczędzania oraz narzędziami optymalizacji podatkowej. Osoby, które chcą w pełni wykorzystać roczny limit wpłat na konta emerytalne mogę teraz skorzystać z kompleksowej oferty IKE oraz IKZE w DM BOŚ.

Maklerski duet emerytalny IKE i IKZE może stanowić zarówno zabezpieczenie na przyszłość, jak i dodatkową możliwość inwestowania bez konieczności odprowadzania podatku. Najważniejszą zaletą maklerskich produktów emerytalnych jest to, że klienci sami wybierają strategie inwestycyjną.

- Dzięki dostępowi do dużej liczby różnych instrumentów (akcje, obligacje, certyfikaty, ETF) mogą skonstruować zarówno agresywne portfele na przykład z udziałem surowców, jak i  zrównoważone oraz bezpieczne. Ponadto konta maklerskie IKE i IKZE pozwalają najszybciej wśród innych produktów emerytalnych reagować na zmiany rynkowe i zamienić aktywa w żywą gotówkę - podkreśla Michał Wojciechowski, doradca zarządu DM BOŚ.

Na decyzję o poszerzeniu oferty produktów emerytalnych w DM BOŚ wpłynął sukces maklerskiego IKE, oferowanego przez brokera od listopada 2009 r. W minionym roku DM BOŚ uzyskał najwyższą dynamikę przyrostu rachunków IKE wśród brokerów i zajął drugie miejsce na rynku wśród wszystkich instytucji oferujących konto emerytalne klientom. Po trzech kwartałach DM BOŚ obsługiwał już ponad 3100 rachunków IKE.

Informacje na temat obydwu produktów można znaleźć na stronie internetowej DM BOŚ - bossa.pl, a także w serwisie blogi.bossa.pl.