CBOS: Polacy oceniają ZUS na mocną czwórkę

Obsługa w ZUS została oceniona przez Polaków na mocną „czwórkę", w rankingu urzędów Zakład nieznacznie ustąpił tylko starostwom powiatowym

Publikacja: 22.10.2012 12:07

CBOS: Polacy oceniają ZUS na mocną czwórkę

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

CBOS powtórzył badanie "Polak w urzędzie" sprzed 5 lat, kiedy po raz pierwszy zapytał Polaków o ich doświadczenia z urzędami.  Wyniki uzyskane w 2007 roku są podobne do tegorocznych – piszą autorzy badania.  Z jednym wyjątkiem: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tu wzrost pozytywnych ocen jest bardzo widoczny.

O ile przez pięcioma laty na główne pytanie w ankiecie: „Czy był(a) Pan(i) zadowolony(a) ze sposobu załatwienia sprawy w urzędzie?" odpowiedzi „ tak, sprawa została załatwiona od ręki" udzieliło  33 proc. klientów ZUS , o tyle w 2012 roku wskaźnik ten wzrósł do  53 proc.

Równocześnie zmniejszył się  odsetek osób niezadowolonych z obsługi w ZUS. W 2007 roku 22 proc. badanych przyznało, że wprawdzie udało się załatwić sprawę, ale było to bardzo uciążliwe. W 2012 odsetek takich odpowiedzi spadł o 10 punktów procentowych, do 12 proc.

W skali od 1 do 5, gdzie „1" oznacza ocenę zdecydowanie negatywną, ZUS został oceniony na 4,1, nieznacznie tylko  ustępując starostwom powiatowym.

- To badanie potwierdza, że ZUS zmierza we właściwym kierunku. Wdrożona w 2010 strategia przekształceń ZUS, której celem jest realizacja modelu zorientowanej na klienta, a zarazem dbającej o publiczny grosz instytucji przynosi wymierne efekty – komentuje prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.

Wzrost satysfakcji klientów widoczny jest także  w prowadzonych od dwóch lat na zlecenie ZUS,  współfinansowanych przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  badaniach pracowni  MillwardBrown SMG/KRC. I tak  np. ze zrealizowanego właśnie  czwartego etapu badań  wynika,  że  wyraźnie wzrosło zadowolenie z obsługi w ZUS wśród przedsiębiorców.

CBOS powtórzył badanie "Polak w urzędzie" sprzed 5 lat, kiedy po raz pierwszy zapytał Polaków o ich doświadczenia z urzędami.  Wyniki uzyskane w 2007 roku są podobne do tegorocznych – piszą autorzy badania.  Z jednym wyjątkiem: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tu wzrost pozytywnych ocen jest bardzo widoczny.

O ile przez pięcioma laty na główne pytanie w ankiecie: „Czy był(a) Pan(i) zadowolony(a) ze sposobu załatwienia sprawy w urzędzie?" odpowiedzi „ tak, sprawa została załatwiona od ręki" udzieliło  33 proc. klientów ZUS , o tyle w 2012 roku wskaźnik ten wzrósł do  53 proc.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają