Allianz znów najlepszy w kategorii stanu konta emerytalnego

Na przykładowych rachunkach emerytalnych w Allianz, MetLife Amplico i ING znajduje się najwięcej pieniędzy

Publikacja: 11.10.2012 01:28

Osoba, która zaczęła oszczędzać w funduszu emerytalnym trzy lata temu, ma teraz przeciętnie 2,9 tys. zł, czyli o 116 zł więcej niż wyniosła wartość  składek odprowadzonych w tym okresie. Klient, który jest w funduszu emerytalnym od pięciu lat, uzbierał średnio 6,2 tys. zł (o 451 zł więcej niż wpłacił), natomiast klient, który otworzył konto dziesięć lat temu, zgromadził przeciętnie 17,8 tys. zł, o 3,7 tys. zł więcej niż odłożył. W poszczególnych funduszach proporcje te wyglądają różnie, w zależności od wyników i opłat.

Najwięcej pieniędzy uzbierali członkowie Allianz. Fundusz ten uzyskał maksymalną ocenę w tej kategorii rankingu, zresztą już po raz kolejny.

Przykładowi klienci, którzy są w tym OFE od trzech lat, mają na koncie 2,94 tys. zł, ci, którzy są od pięciu lat, uzbierali 6,4 tys. zł, a członkowie z dziesięcioletnim stażem – 18,3 tys. zł.

Kolejne miejsca zajęły odpowiednio: MetLife Amplico i ING. Pierwszy z nich pół roku temu był czwarty w tej kategorii, a ING drugi.

W sumie tylko cztery fundusze zachowały pozycje sprzed pół roku. Oprócz Allianz jest to jeszcze Warta (szóste miejsce), Aviva (siódme) i Aegon (12.).

Spory awans odnotowała Nordea. Jest obecnie na piątym miejscu, a była na dziewiątym.

Istotny spadek odnotowało natomiast Generali, z trzeciej na dziewiątą pozycję. Pozostałe fundusze awansowały lub spadły o jedno miejsce.

Ostatni fundusz w tej kategorii to Polsat. Pół roku temu był o jedną pozycję wyżej.

Wartość hipotetycznego konta lepiej niż zmiana jednostki rozrachunkowej (na nią przeliczane są składki) określa, ile zarabiają OFE. Jest tak przede wszystkim dlatego, że stan konta uwzględnia wszystkie opłaty pobierane przez fundusze emerytalne.

W jednostkach rozrachunkowych „ukryta" jest jedynie opłata za zarządzanie aktywami. Wyliczenie zmiany wartości jednostki (stopa zwrotu OFE) nie pokazuje jednak innej opłaty, którą pobierają fundusze, opłaty od składki. A od jej wysokości zależy, jaka część składki przekazywanej do OFE jest rzeczywiście inwestowana. Wielkość opłaty od składki nie różni się obecnie znacząco; waha między 3,4 a 3,5 proc. W przeszłości różnice były jednak znacznie większe.

Hipotetyczny stan konta jest jednym ze sposobów określenia atrakcyjności funduszu emerytalnego. Może pomóc przy podejmowaniu decyzji o wyborze OFE czy ewentualnej jego zmianie.

Trzeba jednak pamiętać, że od tego roku zmienił się sposób zapisywania do funduszy. Możemy tego dokonać tylko drogą korespondencyjną. Formularze znajdują się na stronach internetowych OFE. A nadzór finansowy publikuje dodatkowe informacje na temat funduszy, mające pomóc w podjęciu decyzji.

Analizy Online po raz kolejny policzyły dla nas hipotetyczny stan konta emerytalnego w OFE. Dotychczas założenia były takie, że na konto w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Składka w takiej wysokości była zbliżona do rzeczywistej średniej wpłaty do OFE. I do pewnego momentu wciąż taką składkę uwzględniamy. Równocześnie wzięliśmy pod uwagę fakt, że rząd obniżył wysokość składki przekazywanej do funduszy. W ubiegłym roku jej wysokość została obniżona z 7,3 do 2,3 proc. Pierwszy raz OFE otrzymały  niższą składkę za maj 2011 r. (było to w czerwcu 2011 r.; składka wpływa z miesięcznym opóźnieniem).

Mnożąc liczbę jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie oszczędzania, przez wycenę jednostki na koniec września 2012 r., otrzymaliśmy wartość hipotetycznego konta w poszczególnych OFE.

W tej części rankingu fundusz mógł otrzymać maksymalnie 30 pkt. Za najwyższy stan konta w okresie trzech lat dostawał maksymalnie 5 pkt, w okresie pięciu lat – 10 pkt, a dziesięciu lat – 15 pkt.

 

Opinie:

Tomasz Rak, zarządzający portfelem akcji PKO?BP?Bankowy PTE

Obecny rok charakteryzuje się dużą zmiennością na rynkach finansowych. Wynika to z trudnej sytuacji w krajach strefy euro jak i słabszych perspektyw dla gospodarki chińskiej. Na tym tle Polska postrzegana jest korzystnie. Dotyczy to zarówno rynku akcji, który odzwierciedla relatywnie wysoką dynamikę PKB w Polsce jak i rynku obligacji, który obrazuje relatywnie niskie zadłużenie kraju na tle państw europejskich.

 

Wysoka stopa zwrotu, jaką osiągnęły OFE w pierwszych trzech kwartałach (9,7 proc.) jest pochodną zarówno wysokiego wzrostu cen akcji na GPW w Warszawie (ponad 16 proc.) jak i dużych wzrostów kursów polskich obligacji (o ponad 8 proc. indeks polskich obligacji skarbowych). Zarówno w przypadku akcji jak i obligacji kluczowym elementem w osiągnięciu wysokich stóp zwrotu była selekcja.

 

 

 

Marcin Wójcik, główny analityk akcji Generali PTE

Główny wpływ na wyniki inwestycyjne OFE w bieżącym roku miał odpowiedni dobór spółek do portfela akcyjnego oraz trafne obstawienie trendu na polskim rynku obligacji skarbowych. Wygrały te fundusze, które przewidziały silne wzrosty na polskim rynku długu w pierwszych trzech kwartałach 2012 r.

Ostatnie oświadczenia FED i ECB na temat dalszego luzowania polityki pieniężnej w dalszym ciągu dają paliwo do wzrostu na światowych giełdach. Z drugiej strony z realnej gospodarki nie napływają dobre informacje, co prędzej czy później przeniesie się na wyniki spółek. Koniec kampanii wyborczej w USA przyniesie również debatę na temat „fiscal cliff" z trudnym do przewidzenia rezultatem. Powyższe czynniki ryzyka oraz wciąż prawdopodobne twarde lądowanie gospodarki w Chinach przemawiają za tym, że z każdym dniem rośnie ryzyko korekty.

 

Ewa Radkowska-Świętoń, wiceprezes, dyrektor ds. inwestycji ING?PTE

 

Pomimo bardzo niestabilnej sytuacji w globalnej gospodarce, a także narastającej niepewności, co do perspektyw strefy Euro ostatnie trzy lata członkowie otwartych funduszy emerytalnych mogą zaliczyć do udanych. Największy wpływ na bardzo dobry wynik ING OFE miał właściwy dobór instrumentów do portfela dłużnego i ich wymiana w odpowiednich momentach rynkowych. Także trafna alokacja środków pomiędzy akcje i papiery dłużne, szczególnie w ubiegłym roku pomogła wypracować wysoką stopę zwrotu

 

Warto zauważyć, że ze względu na wyłączenie trzech największych funduszy z losowania po ostatnim rankingu jedynie Metlife Amplico OFE jest uprawnione do pozyskiwania członków tą drogą. Paradoksalnie, więc dobry wynik największych funduszy (oprócz ING, także Aviva OFE znalazło się powyżej średniej) ogranicza liczbę OFE biorących udział w losowaniu.

 

Paweł Wilkowiecki, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycji Nordea PTE

Ostatnie 3 lata to okres dosyć zmiennej koniunktury na giełdzie. W sierpniu 2011 roku nastąpiło załamanie na rynkach światowych i mimo poprawy koniunktury w ostatnim czasie, indeksy giełdowe w dalszym ciągu znajdują się ponad 10 proc. poniżej notowań z I połowy 2011 roku. Nordea OFE z powodzeniem radziła sobie w każdych warunkach rynkowych. Źródłem sukcesu był trafny dobór spółek do portfela akcji, dzięki któremu Nordea znajdowała się w trójce najlepszych OFE zarówno w okresach wzrostów giełdy w 2010 i 2012 jak i podczas spadków w 2011 roku. Duże doświadczenie i umiejętności zarządzających funduszem w ocenie spółek giełdowych, a także konsekwentnie realizowana strategia inwestycyjna polegająca na przeważaniu w portfelu funduszu spółek, które mają zdolność do generowania zysku i gotówki przyniosła rezultaty.

 

Grzegorz Jałtuszyk, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami PTE?Warta

Od początku roku na rynku finansowym  można było zaobserwować kilka pozytywnych tendencji, dzięki którym nastąpiły wzrosty cen akcji jak i obligacji. Pierwszym i najważniejszym zjawiskiem były interwencje Fed i ECB w postaci drukowania pieniądza, bądź innych form zasilania rynku i gospodarki w gotówkę. Interwencje te uchroniły przed załamaniem finansowym w Europie oraz pobudziły do wzrostu gospodarkę USA. Kolejną pozytywną tendencją jest relatywnie silny wzrost gospodarczy w Polsce oraz utrzymywanie deficytu budżetowego i tym samym poziomu zadłużenia na bezpiecznych poziomach.  Nie rozwiązany został jednak problem zadłużenia w Europie (i prawdopodobnie długo nie będzie rozwiązany). Dodatkowo gospodarki UE i niestety również polska zaczęły zwalniać. W przypadku gdy wskaźniki makroekonomiczne  nie zaczną odbijać w najbliższych miesiącach może nas czekać co najmniej solidna korekta ostatnich wzrostów cen akcji. Chyba, że znów pomogą banki centralne.

Osoba, która zaczęła oszczędzać w funduszu emerytalnym trzy lata temu, ma teraz przeciętnie 2,9 tys. zł, czyli o 116 zł więcej niż wyniosła wartość  składek odprowadzonych w tym okresie. Klient, który jest w funduszu emerytalnym od pięciu lat, uzbierał średnio 6,2 tys. zł (o 451 zł więcej niż wpłacił), natomiast klient, który otworzył konto dziesięć lat temu, zgromadził przeciętnie 17,8 tys. zł, o 3,7 tys. zł więcej niż odłożył. W poszczególnych funduszach proporcje te wyglądają różnie, w zależności od wyników i opłat.

Pozostało 93% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami