Pozytywna decyzja w tej sprawie Komisji Nadzoru Finansowego jak również zgoda wydana przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) są  niezbędne do przekazania PKO BP Bankowy PTE przez PTE Polsat zarządzania OFE Polsat , zgodnie z art. 66. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Na PKO BP Bankowy PTE przejdą wtedy prawa i obowiązki PTE Polsat wynikające z przepisów regulujących działanie otwartych funduszy emerytalnych.

W sierpniu należące do PKO BP towarzystwo emerytalne oraz PTE Polsat zawarły umowę o przejęciu zarządzania OFE Polsat przez PKO BP Bankowy PTE. Do czasu  wydania decyzji przez KNF i prezesa UOKiK – oba Towarzystwa będą funkcjonowały bez zmian.

PKO BP BANKOWY OFE zarządza aktywami w wysokości ponad 8,8 mld zł, należących do ponad 660 tys. członków. Gdy dojdzie do przejęcia OFE Polsat - ich liczba wzrośnie o ponad 300 tys., w większości młodych klientów z aktywami w wysokości ponad 2,1 mld zł.