Tomasz Frontczak dołączy do zarządu Pocztylion-Arka PTE. Tak zdecydowała rada nadzorcza spółki. Zgodę musi jeszcze wydać Komisja Nadzoru Finansowego. Frontczak jest przedstawicielem Poczty Polski. Każdy z akcjonariuszy PTE ma bowiem swojego przedstawiciela w zarządzie PTE. Ma objąć funkcję prezesa, którą będzie sprawował do maja 2013 r. W tym towarzystwa jest to bowiem stanowisko rotacyjne.

Tomasz Frontczak ma doświadczenie w branży towarzystw emerytalnym. Był już prezesem AIG PTE (obecnie Amplico PTE) w pierwszych latach funkcjonowania tego towarzystwa. Pełnił ją do 2004 r. Następnie pracował m.in. w spółkach AIG poza Polską, na Litwie i Łotwie.

W zarządzie Pocztylion-Arka PTE zasiada już Adam Gola i Mariusz Wnuk.

Akcjonariuszami PTE są: Invesco Holding Company, Poczta Polska, Towarzystwo Ubezpieczeniowe BNP Paribas Assurance i Konferencja Episkopatu Polski.