Przepracował dotąd 28 lat, jest uczestnikiem OFE, ma zebrany kapitał początkowy. Pyta: Co się dzieje z dotychczasowymi jego składkami i kontami? Jak będzie liczona w przyszłości jego emerytura?

Z informacji, jakie uzyskaliśmy z ZUS wynika, że w momencie, w którym osiągnie on wiek emerytalny, może wystąpić o naliczenie emerytury z ZUS, a ta będzie naliczona od zebranego przez niego kapitału, bez względu na to czy był ubezpieczony w ZUS do momentu przejścia na emeryturę, czy wcześniej przestał płacić składki.

ZUS przypomina, że po to by otrzymać emeryturę z nowego systemu ( a więc dla osób urodzonych od 1949 roku) należy osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny. Ustalenie uprawnień do emerytury nie jest uzależnione od tego ile lat opłacaliśmy składki. Podstawę obliczenia nowej emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Oznacza to, że jeśli płaciliśmy składki przez 28 lat, a potem przestaliśmy, to nasza emerytura zostanie obliczona na podstawie kwot przez nas zebranych. Nie musimy mieć za to minimalnego czasu ubezpieczenia w ZUS, tak jak to było w starym systemie.

Wciąż zaś nie wiadomo na jakich zasadach będą wypłacane emerytury z OFE.