Aktywa TFI wzrosły o 16,6 mld zł od początku roku

Sierpień był trzecim z kolei miesiącem, w którym rynek TFI odnotowywał wzrost wartości aktywów - podały Analizy Online

Publikacja: 12.09.2012 13:24

Aktywa TFI wzrosły o 16,6 mld zł od początku roku

Foto: Analizy Online

Wartość aktywów netto zgromadzona przez monitorowane przez Analizy Online instytucje na koniec miesiąca wyniosła 131,6 mld zł, czyli o 0,7 proc. więcej niż na koniec lipca. Na skutek osłabienia się złotego do euro, w ujęciu walutowym aktywa straciły na wartości -1,2 proc. i stanowią obecnie równowartość 31,4 mld euro.

 

 

Wzrost wartości zarządzanych środków był możliwy dzięki dodatnim wynikom zarządzania wypracowanym przez zarządzających funduszami. W sierpniu wynik ten Analizy szacują na 1 mld zł. Pomimo pozytywnych stóp zwrotu uzyskanych przez blisko 70 proc. krajowych funduszy inwestycyjnych, saldo wpłat i wypłat według szacunków było ujemne i wyniosło niecałe -0,2 mld zł. Tym samym był to pierwszy miesiąc od stycznia 2012, w którym klienci TFI wypłacili więcej środków niż wpłacili.

 

 

Najwyższy wzrost wartości aktywów, o 6,2 proc., odnotowały fundusze surowcowe. Za całość wzrostu odpowiada grupa funduszy inwestujących w metale szlachetne, na co duży wpływ miały rosnące ceny złota.  W ujęciu ilościowym wzrost aktywów nie był jednak imponujący ponieważ wynosił tylko 33 mln zł.

Pozytywna koniunktura na rynku obligacji wciąż dodatnio wpływa na aktywa funduszy dłużnych. W sierpniu ich wartość zwiększyła się o 3,6 proc. do 28,2 mld zł. Duża w tym także zasługa napływu nowych środków. Kilka funduszy inwestujących w obligacje odnotowało saldo wpłat i wypłat przekraczające 100 mln zł.

Wśród funduszy przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców wzrost wartości aktywów odnotowały także fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz fundusze akcyjne. W pierwszym przypadku wynikał on głównie z dużych, jak na tą grupę, napływów środków do jednego z funduszy zamkniętych, dzięki czemu, dynamika zmian sięgnęła 0,8 proc., a aktywa warte są już blisko 3,3 mld zł. W grupie funduszy akcyjnych wzrost aktywów był możliwy dzięki dobrej koniunkturze na rynkach akcji. Dzięki temu dodatni wynik zarządzania, wg danych Analiz Online, osiągnął poziom prawie 0,5 mld zł. Ujemne natomiast było saldo wpłat i wypłat. Na koniec sierpnia fundusze akcyjne zarządzały środkami wartymi 22,5 mld zł.

W pozostałych grupach funduszy przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców odnotowaliśmy spadek wartości zarządzanych środków. Udział funduszy mieszanych w całości aktywów rynku TFI spadł już do poziomu 15 proc., czyli najniższego od 9 lat. Najmocniej spadały jednak aktywa w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych. W sierpniu zmniejszyły się one o -0,3 mld zł do 17,1 mld zł. To już trzeci z rzędu miesiąc, w którym aktywa tej grupy tracą na wartości, jednak widać wyraźnie, iż tempo spadku maleje. Jeszcze w czerwcu ich aktywa zmniejszyły się o -1,6 mld zł.

Od początku roku wartość zarządzanych aktywów wzrosła o ponad 16,6 mld zł. W tym czasie rosły aktywa w czterech segmentach rynku funduszy, w tym w największym stopniu funduszy dłużnych i aktywów niepublicznych. Także fundusze akcyjne zwiększyły aktywa o ponad 1,2 mld zł pomimo tego, że od początku roku ich klienci wypłacili więcej środków niż wpłacili.

 

Wartość aktywów netto zgromadzona przez monitorowane przez Analizy Online instytucje na koniec miesiąca wyniosła 131,6 mld zł, czyli o 0,7 proc. więcej niż na koniec lipca. Na skutek osłabienia się złotego do euro, w ujęciu walutowym aktywa straciły na wartości -1,2 proc. i stanowią obecnie równowartość 31,4 mld euro.

Wzrost wartości zarządzanych środków był możliwy dzięki dodatnim wynikom zarządzania wypracowanym przez zarządzających funduszami. W sierpniu wynik ten Analizy szacują na 1 mld zł. Pomimo pozytywnych stóp zwrotu uzyskanych przez blisko 70 proc. krajowych funduszy inwestycyjnych, saldo wpłat i wypłat według szacunków było ujemne i wyniosło niecałe -0,2 mld zł. Tym samym był to pierwszy miesiąc od stycznia 2012, w którym klienci TFI wypłacili więcej środków niż wpłacili.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy