Wzrost aktywów ubezpieczeniowych funduszy

W pierwszym półroczu 2012 roku wartość aktywów netto w funduszach kapitałowych wzrosła o 3,2 mld zł (9,0 proc.) osiągając poziom prawie 38,5 mld zł - wynika z danych Analiz Online

Publikacja: 27.08.2012 14:56

Wzrost aktywów ubezpieczeniowych funduszy

Foto: Analizy Online

Został pobity najwyższy dotychczas poziom z czerwca 2011 roku, który wyniósł 37,5 mld zł. O wzroście zgromadzonych środków zadecydowały dwa elementy. Po pierwsze, nadwyżka środków wpłaconych nad wycofanymi, która wyniosła 2,6 mld zł (z pozostałymi kosztami oraz przychodami pobieranymi przez ubezpieczycieli), wobec 2,2 mld zł, jakie zanotowaliśmy w drugiej połowie 2011 roku. Bardzo duże znaczenie miał również, dodatni wynik zarządzania na poziomie 1,4 mld zł, który wynikał z korzystnej koniunktury na rynku akcji oraz rynku długu.

 

 

Jak wynika z raportu Analiz Online, największy wzrost aktywów w ujęciu procentowym zanotował segment funduszy dłużnych, w których przypadku zgromadzone środki wzrosły o blisko 31 proc. i na koniec czerwca wyniosły 4,7 mld zł. Tak dobry wynik miał związek zarówno z dobrą koniunkturą na rynku długu, ale także dodatnim bilansem sprzedaży. W analogicznym okresie wzrosły także aktywa funduszy ochrony kapitału do poziomu 8,6 mld zł, czyli o 16,2 proc. W tym przypadku wysoka dynamika aktywów, to przede wszystkim zasługa Open Life TUŻ, które w niecały rok po rozpoczęciu działalności operacyjnej osiągnęło blisko 5-procentowy udział w rynku.

W przypadku funduszy akcyjnych aktywa wzrosły o 7,7 proc., co mniej więcej w podobnym stopniu było efektem dobrego wyniku zarządzania i korzystnego bilansu sprzedaży. Mimo ujemnego bilansu sprzedaży, 3,1-proc. dynamikę aktywów odnotowały także fundusze mieszane, z których największym zainteresowaniem wśród klientów cieszyły się fundusze stabilnego wzrostu. Łączne aktywa w tym segmencie rynku wzrosły do 12,9 mld zł i niezmiennie stanowią największy segment z blisko 34-proc. udziałem.

Jak podają Analizy Online, na przeciwnym biegunie znalazły się fundusze rynku surowców, które odnotowały największą ujemną dynamikę aktywów na poziomie -17,3 proc. Spadek aktywów, do poziomu 123 mln zł, wynika z ujemnego wyniku zarządzania oraz negatywnego bilansu sprzedaży. Na wartości straciły także aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz funduszy gotówkowych i pieniężnych. W tym ostatnim przypadku aktywa na koniec czerwca wyniosły 2,9 mld zł. Warto jednak zauważyć, że spadek w tym segmencie rynku był wywołany problemami funduszy, które zainwestowały w spółki, które ogłosiły upadłość. Z wykluczeniem tych przypadków nie doszłoby do obniżenia aktywów w tym segmencie rozwiązań.

 

 

Na 24 ubezpieczycieli wzrost aktywów odnotowało 20 instytucji. Liderem rynku niezmiennie pozostaje Aviva TUnŻ, której udział w rynku sięga 28,9 proc. W stosunku do poprzedniego półrocza aktywa największego gracza na rynku UFK wzrosły do 11,1 mld zł. ING TUnŻ, PZU Życie także odnotowały wzrost aktywów odpowiednio o 306 mln zł  oraz 179 mln zł, do poziomu odpowiednio 4 mld zł oraz 3,2 mld zł. Wśród firm posiadających największy udział w rynku, jako jedyny spadek aktywów odnotował AEGON TUnŻ. W jego przypadku aktywa zgromadzone w funduszach ubezpieczeniowych spadły o -73 mln zł, i wyniosły 4,1 mld zł. Spośród 4 największych graczy żaden z ubezpieczycieli nie zdołał zwiększyć udziałów w rynku.

 

 

Minione półrocze było wyjątkowo udane dla debiutującego na rynku Open Life TUnŻ. Firma zwiększyła aktywa o 1,3 mld zł, i tym samym zwiększyła udział w rynku do 4,9 proc. Daje to wysoką 5. pozycję wśród ubezpieczycieli. Bardzo dynamicznie rozwija się także BZ WBK-Aviva TUnŻ, które zwiększyło wartość zarządzanych środków o 265 mln zł. Tak dynamiczny rozwój wynika głównie z napływów do jednego funduszu obligacji korporacyjnych. Na koniec czerwca aktywa ubezpieczyciela wyniosły 542 mln zł.

Został pobity najwyższy dotychczas poziom z czerwca 2011 roku, który wyniósł 37,5 mld zł. O wzroście zgromadzonych środków zadecydowały dwa elementy. Po pierwsze, nadwyżka środków wpłaconych nad wycofanymi, która wyniosła 2,6 mld zł (z pozostałymi kosztami oraz przychodami pobieranymi przez ubezpieczycieli), wobec 2,2 mld zł, jakie zanotowaliśmy w drugiej połowie 2011 roku. Bardzo duże znaczenie miał również, dodatni wynik zarządzania na poziomie 1,4 mld zł, który wynikał z korzystnej koniunktury na rynku akcji oraz rynku długu.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Czym charakteryzuje się rola polskich banków na tle innych krajów regionu CEE?