W lipcu klienci Pioneer Pekao TFI preferowali fundusze obligacji. Nowy fundusz, Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, pozyskał netto ponad 115 mln zł, a istniejący od kwietnia 2010 r. Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja – ponad 45 mln złotych.

Obydwa Fundusze Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja stosują elastyczną strategię inwestycyjną alokując środki pomiędzy obligacje skarbowe i korporacyjne o różnych terminach zapadalności. Znaczna część portfela funduszu Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja jest ulokowana w obligacjach przedsiębiorstw.

- Mimo trwającej niepewności na rynkach finansowych, polskie obligacje skarbowe i korporacyjne cieszą się zaufaniem klientów. Świetne otwarcie naszego nowego funduszu – Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 pokazuje, że wielu inwestorów patrzy na inwestycje perspektywicznie, nie sugerując się  ostatnimi zawirowaniami na rynkach obligacji przedsiębiorstw - mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec lipca wyniosła prawie 14,1 mld zł.