OFE kupiły sporo akcji w lipcu

Zarządzający funduszami emerytalnymi przeznaczyli na zakup akcji w lipcu ok. 1,5 mld zł. To jedne z największych zakupów miesięcznych w tym roku. Równocześnie jednak kolejny miesiąc z rządu sprzedają obligacje

Publikacja: 07.08.2012 05:25

OFE kupiły akcje PKO BP za ok. 1,2 mld zł w lipcu

OFE kupiły akcje PKO BP za ok. 1,2 mld zł w lipcu

Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński Kuba Kamiński

Na tak duże zakupy funduszy emerytalnych wpływ miała oferta sprzedaży akcji PKO BP przez Skarb Państwa.  Jak podało Ministerstwo Skarbu Państwa ponad 2/3 popytu na akcje zgłosili polscy inwestorzy, w tym głównie OFE i fundusze inwestycyjne. Lipcowa oferta akcji PKO BP w wysokości 3,1 mld zł była największą na rynku regulowanym w Europie Środkowo-Wschodniej od czasu debiutu JSW w 2011 roku. Wiadomo, że po niej udział OFE i funduszy inwestycyjnych w akcjonariacie banku wzrósł z 20 do 24 proc. Według szacunków ekspertów, OFE mogły kupić akcje największego polskiego banku za 1,2 mld zł. To mniej więcej tyle ile wydały w lutym na akcje koncernu energetycznego PGE, także sprzedawane przez Skarb Państwa.  Następne duże zakupy pojawią się, gdy pojawi się zaplanowana oferta sprzedaży akcji PZU szacowana na ok. 4 mld zł.

Łączne zakupy netto w lipcu wyniosły ok. 1,5 mld zł. To drugie pod względem wielkości miesięczne zakupy papierów udziałowych dokonane przez OFE. Największych zakupów na poziomie 1,6-2,2 mld zł dokonały w lutym.

- Zakupy na rynku wtórnym nie były znaczące – mówi Ewa Radkowska-Świętoń, członek zarządu, szef inwestycji w ING PTE.

W sumie od początku roku fundusze emerytalne dokonały już zakupów na kwotę ok. 4,8-6 mld zł.

Mimo dużych zakupów w minionym miesiącu udział akcji w aktywach OFE spadł i wyniósł na koniec lipca 32,3 proc. (32,8 proc. na koniec czerwca). Było to efektem spadków na giełdzie w lipcu. Wartość portfela akcji notowanych na polskiej giełdzie wyniosła 77,7 mld zł, wobec 78,3 mld zł miesiąc wcześniej.

Ciekawostka jest to, że fundusz emerytalny Polsat obniżył udział akcji w portfelu. Jeszcze do końca czerwca miał najwięcej tych walorów ze wszystkich funduszy. I taki stan utrzymywał się przez wiele miesięcy.

Na koniec lipca najwięcej papierów udziałowych miał fundusz PZU Złota Jesień – 34,4 proc. A za nim uplasował się ING i Pekao. Po drugiej stronie znalazł się fundusz AXA – 29,8 proc. Niewiele więcej tych papierów ma Aviva czy Aegon.

To jednak nie koniec nowości w strukturach aktywów OFE. Do najniższego poziomu w historii spadł bowiem udział obligacji skarbowych w portfelach OFE. Choć w przypadku kilku funduszy udział tych papierów był już wcześniej poniżej 50 proc., to obecnie - po raz pierwszy - średni ich udział spadł nieznacznie poniżej 50 proc. Z naszych szacunków wynika, że zarządzający OFE sprzedali w lipcu obligacje  za ok. 5 mld zł. Zresztą kolejny miesiąc z rzędu.

-Być może OFE pozbywały się papierów o krótkim terminie do wykupu. Obecnie zarabia się na długich obligacjach, 10-letnich. Oprocentowanie krótkoterminowych wynosi ok. 4 proc., gdy WIBOR to ok. 5 proc. – mówi Marek Sojka, wiceprezes PTE PZU.

Wartość portfela papierów skarbowych wyniosła 119,4 mld zł, wobec 123,7 mld zł miesiąc wcześniej. Udział obligacji w poszczególnych OFE waha się od prawie 61 proc. (Polsat) do ponad 45 proc. (Aviva, ING).

Co także istotne, nie tylko udział obligacji jest na rekordowym poziomie. Także udział depozytów bankowych. W przeciwieństwie jednak do obligacji, ich udział wzrósł do bardzo wysokiego poziomu. Wynosi bowiem 6,3 proc. i jest najwyższe od października 2000 r. OFE mają ulokowane na depozytach aż ponad 15 mld zł. Miesiąc wcześniej było to mniej 12 mld zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to w dużej mierze zasługa dwóch największych podmiotów, które równocześnie mają najmniej obligacji skarbowych. Wartość depozytów ING wynosi 6,4 mld zł (5,5 mld zł na koniec czerwca), a w Aviva OFE – 5,3 mld zł (o 2 mld zł więcej niż przed miesiącem. Ich udział w portfelu wyniósł w tych OFE odpowiednio 11,1 i 9,6 proc.

Zarządzającymi tymi funduszami nie wypowiadają się na temat konkretnych pozycji w portfelu. Może jednak chodzić o to, że depozyty są obecnie lepiej oprocentowane (średnio 4,6-4,7 proc.) niż obligacje skarbowe (np. oprocentowanie 2-latek wynosi obecnie 4,5 proc.).

Na koniec lipca aktywa w zarządzaniu OFE wyniosły prawie 243 mld zł. W minionym miesiącu ich przeciętna stopa zwrotu wyniosła 0,4 proc., mimo spadków na giełdzie.

Na tak duże zakupy funduszy emerytalnych wpływ miała oferta sprzedaży akcji PKO BP przez Skarb Państwa.  Jak podało Ministerstwo Skarbu Państwa ponad 2/3 popytu na akcje zgłosili polscy inwestorzy, w tym głównie OFE i fundusze inwestycyjne. Lipcowa oferta akcji PKO BP w wysokości 3,1 mld zł była największą na rynku regulowanym w Europie Środkowo-Wschodniej od czasu debiutu JSW w 2011 roku. Wiadomo, że po niej udział OFE i funduszy inwestycyjnych w akcjonariacie banku wzrósł z 20 do 24 proc. Według szacunków ekspertów, OFE mogły kupić akcje największego polskiego banku za 1,2 mld zł. To mniej więcej tyle ile wydały w lutym na akcje koncernu energetycznego PGE, także sprzedawane przez Skarb Państwa.  Następne duże zakupy pojawią się, gdy pojawi się zaplanowana oferta sprzedaży akcji PZU szacowana na ok. 4 mld zł.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora