Dobre wyniki funduszy inwestujących poza Polską

Ponad 2/3 krajowych funduszy inwestycyjnych wypracowało dodatnie stopy zwrotu w lipcu - policzyły Analizy Online

Publikacja: 03.08.2012 12:12

Dobre wyniki funduszy inwestujących poza Polską

Foto: Analizy Online

W lipcu, korzystne rezultaty przyniosły zarówno fundusze akcji państw rozwiniętych, jak i krajów rozwijających się, ale z wyłączaniem Polski - podały Analizy Online. W tej szerokiej grupie funduszy, wyraźnie najlepiej zachowały się fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych wyceniane w walucie obcej, których średni wynik inwestycyjny wyniósł 3,4 proc. Tak dobry wynik był przede wszystkim pochodną kontynuacji umocnienia naszej waluty, której lipcowy kurs w stosunku do euro wrósł o 2,6 proc., ale wynikał także z relatywnej siły europejskich giełd z rynków rozwiniętych.

Jak policzyły Analizy Online, fundusze akcji globalnych i europejskich rynków wchodzących zarobiły dla klientów odpowiednio średnio 1,8 proc. i 1,4 proc. Spośród 35 funduszy zaliczanych do tych grup, sześć z nich osiągnęło wyniki powyżej 5 proc. Najlepsze rezultaty należały do: Skarbiec Alokacji Globalnej (EUR) (8,2 proc.), Pioneer Akcji Europy Wschodniej (8 proc.) i PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (5,9 proc.). Dla porównania, fundusze akcji rynków rozwiniętych inwestujących w skali globalnej oraz ze Starego Kontynentu, wypracowały średnią stopę zwrotu na poziomie odpowiednio 0,9 proc. i 0,8 proc.

Indeksy warszawskiej giełdy zarówno dużych spółek WIG20 jak i średnich mWIG40 w lipcu były jednymi z najsłabszych w Europie. Wszystkie grupy funduszy z udziałem akcji zanotowały w lipcu straty. Najgorzej wpadły fundusze akcji polskich małych i średnich spółek, fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji oraz fundusze akcji polskich uniwersalne. Wszystkie te grupy średnio straciły po ponad 2 proc. Dla porównania średnie stopy zwrotu z inwestycji w fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu i zrównoważone wyniosły odpowiednio -0,3 proc. i -1,1 proc. Przeciętne wyniki wszystkich grup funduszy powiązanych z polskim rynkiem akcji, były w lipcu gorsze od odpowiadających im benchmarków. Warto zauważyć, iż w grupie funduszy akcji polskich PLN, 10 z nich wypracowało dodatnie stopy zwrotu. Najlepiej poradziły sobie fundusze grające na spadki indeksów, tj. Alior Short Equity (Alior SFIO), Quercus short (Parasolowy SFIO) oraz UniAkcje Sektory Wzrostu (UniFundusze FIO) – ich wyniki to odpowiednio +1,8 proc., +1,5 proc. i +1,0 proc.

 

 

Spośród poszczególnych funduszy powiązanych z polskim rynkiem akcji, zdecydowanie najgorsze rezultaty dotyczyły natomiast funduszy spod parasola Idea FIO, tj. Idea Akcji, Idea Ochrony Kapitału i Idea Stabilnego Wzrostu, których jednostki rozrachunkowe straciły odpowiednio aż -25 proc., -19,5 proc. i -10,8 proc. O ile w przypadku pozostałych funduszy negatywne wyniki lipcowe można tłumaczyć niesprzyjającą koniunkturą, o tyle wyniki funduszy Idea TFI były podyktowane przede wszystkim istotnymi umorzeniami jednostek.

W minionym miesiącu, dobrze poradziły sobie natomiast fundusze polskich papierów dłużnych. Wszystkie 53 funduszy wypracowało dodatnie wyniki, a średnia wyników funduszy polskich papierów skarbowych, jak i papierów dłużnych polskich uniwersalnych to odpowiednio 1,3 proc. oraz 1,0 proc.

 

W lipcu, korzystne rezultaty przyniosły zarówno fundusze akcji państw rozwiniętych, jak i krajów rozwijających się, ale z wyłączaniem Polski - podały Analizy Online. W tej szerokiej grupie funduszy, wyraźnie najlepiej zachowały się fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych wyceniane w walucie obcej, których średni wynik inwestycyjny wyniósł 3,4 proc. Tak dobry wynik był przede wszystkim pochodną kontynuacji umocnienia naszej waluty, której lipcowy kurs w stosunku do euro wrósł o 2,6 proc., ale wynikał także z relatywnej siły europejskich giełd z rynków rozwiniętych.

Pozostało 80% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają