Dobre wyniki funduszy inwestujących poza Polską

Ponad 2/3 krajowych funduszy inwestycyjnych wypracowało dodatnie stopy zwrotu w lipcu - policzyły Analizy Online

Publikacja: 03.08.2012 12:12

Dobre wyniki funduszy inwestujących poza Polską

Foto: Analizy Online

W lipcu, korzystne rezultaty przyniosły zarówno fundusze akcji państw rozwiniętych, jak i krajów rozwijających się, ale z wyłączaniem Polski - podały Analizy Online. W tej szerokiej grupie funduszy, wyraźnie najlepiej zachowały się fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych wyceniane w walucie obcej, których średni wynik inwestycyjny wyniósł 3,4 proc. Tak dobry wynik był przede wszystkim pochodną kontynuacji umocnienia naszej waluty, której lipcowy kurs w stosunku do euro wrósł o 2,6 proc., ale wynikał także z relatywnej siły europejskich giełd z rynków rozwiniętych.

Jak policzyły Analizy Online, fundusze akcji globalnych i europejskich rynków wchodzących zarobiły dla klientów odpowiednio średnio 1,8 proc. i 1,4 proc. Spośród 35 funduszy zaliczanych do tych grup, sześć z nich osiągnęło wyniki powyżej 5 proc. Najlepsze rezultaty należały do: Skarbiec Alokacji Globalnej (EUR) (8,2 proc.), Pioneer Akcji Europy Wschodniej (8 proc.) i PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (5,9 proc.). Dla porównania, fundusze akcji rynków rozwiniętych inwestujących w skali globalnej oraz ze Starego Kontynentu, wypracowały średnią stopę zwrotu na poziomie odpowiednio 0,9 proc. i 0,8 proc.

Indeksy warszawskiej giełdy zarówno dużych spółek WIG20 jak i średnich mWIG40 w lipcu były jednymi z najsłabszych w Europie. Wszystkie grupy funduszy z udziałem akcji zanotowały w lipcu straty. Najgorzej wpadły fundusze akcji polskich małych i średnich spółek, fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji oraz fundusze akcji polskich uniwersalne. Wszystkie te grupy średnio straciły po ponad 2 proc. Dla porównania średnie stopy zwrotu z inwestycji w fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu i zrównoważone wyniosły odpowiednio -0,3 proc. i -1,1 proc. Przeciętne wyniki wszystkich grup funduszy powiązanych z polskim rynkiem akcji, były w lipcu gorsze od odpowiadających im benchmarków. Warto zauważyć, iż w grupie funduszy akcji polskich PLN, 10 z nich wypracowało dodatnie stopy zwrotu. Najlepiej poradziły sobie fundusze grające na spadki indeksów, tj. Alior Short Equity (Alior SFIO), Quercus short (Parasolowy SFIO) oraz UniAkcje Sektory Wzrostu (UniFundusze FIO) – ich wyniki to odpowiednio +1,8 proc., +1,5 proc. i +1,0 proc.

 

 

Spośród poszczególnych funduszy powiązanych z polskim rynkiem akcji, zdecydowanie najgorsze rezultaty dotyczyły natomiast funduszy spod parasola Idea FIO, tj. Idea Akcji, Idea Ochrony Kapitału i Idea Stabilnego Wzrostu, których jednostki rozrachunkowe straciły odpowiednio aż -25 proc., -19,5 proc. i -10,8 proc. O ile w przypadku pozostałych funduszy negatywne wyniki lipcowe można tłumaczyć niesprzyjającą koniunkturą, o tyle wyniki funduszy Idea TFI były podyktowane przede wszystkim istotnymi umorzeniami jednostek.

W minionym miesiącu, dobrze poradziły sobie natomiast fundusze polskich papierów dłużnych. Wszystkie 53 funduszy wypracowało dodatnie wyniki, a średnia wyników funduszy polskich papierów skarbowych, jak i papierów dłużnych polskich uniwersalnych to odpowiednio 1,3 proc. oraz 1,0 proc.

 

W lipcu, korzystne rezultaty przyniosły zarówno fundusze akcji państw rozwiniętych, jak i krajów rozwijających się, ale z wyłączaniem Polski - podały Analizy Online. W tej szerokiej grupie funduszy, wyraźnie najlepiej zachowały się fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych wyceniane w walucie obcej, których średni wynik inwestycyjny wyniósł 3,4 proc. Tak dobry wynik był przede wszystkim pochodną kontynuacji umocnienia naszej waluty, której lipcowy kurs w stosunku do euro wrósł o 2,6 proc., ale wynikał także z relatywnej siły europejskich giełd z rynków rozwiniętych.

Pozostało 80% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży