Czy pracodawcy są przygotowani do starzenia się swoich pracowników?

Potrzeba wdrażania „Programu 50+" jest nadal aktualna i warto zastanowić się co zrobić, aby pracodawcy również byli dobrze przygotowani do zmian wieku pracujących Polaków

Publikacja: 26.07.2012 21:01

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Foto: ROL

Zmiany demograficzne zachodzące w Europie oznaczają nie tylko wzrost liczby osób w wieku emerytalnym, ale również zmianę struktury wieku pracujących – średni wiek pracowników rośnie. Oznacza to, że również pracodawcy powinni przygotowywać się do zmiany demograficznej tak, aby w jak największym stopniu korzystać z potencjału osób pracujących po 50-tym roku życia.

Czy pracodawcy są na to przygotowani?  W ramach projektu ASPA – „Activating Senior Potential in Ageing Europe", naukowcy z Europy (w tym również z Polski – z Uniwersytetu Jagiellońskiego) badali możliwości aktywizowania potencjału seniorów w starzejącej się Europie. W ramach badania przeprowadzone zostały wywiady z przedsiębiorcami, których pytano zarówno o to, jak postrzegają starzenie się ludności w Europie, a także w jakim stopniu przygotowują się do tych zmian.

Ogółem wśród badanych krajów około 2/3 przedsiębiorców uważa, że starzenie się ludności będzie powodować problem dla rynku pracy. Polscy przedsiębiorcy uważają tak nieznacznie częściej – było to 68 proc. badanych. Co ciekawe, już znacząco mniej badanych przedsiębiorców uważa, że udział starszych pracowników zatrudnionych u nich się zwiększy – częściej zwracają na to uwagę duże przedsiębiorstwa oraz działające w sektorze publicznym.

Udział starszych pracowników w przedsiębiorstwie, % "zwiększy się"

 

 

Źródło: ASPA employer survey, 2009

 

Co ciekawe, pracodawcy w Europie w przypadku braku rąk do pracy wolą raczej sięgać po zatrudnienie kobiet, migrantów lub ściąganie pracowników z rynku przez oferowanie wyższych zarobków, niż zatrudnienie starszych pracowników. Pracodawcy polscy częściej wskazują na możliwości ponownego zatrudnienia „swoich" emerytowanych pracowników – ale należy pamiętać, że do tej pory Polacy przechodzili na emeryturę znacznie wcześniej, co może wpływać na takie preferencje pracodawców.

W przypadku podnoszenia wieku emerytalnego ważne jest również to, jak pracodawcy podchodzą do rozwijania umiejętności swoich pracowników. O ile polscy pracodawcy często zgadzają się, że uczenie się przez całe życie pracowników jest ważne, to jednak przeważają opinie, że lepiej jest inwestować w młodych niż w starszych – w innych badanych krajach opinie takie były znacznie rzadsze.

Postawa pracodawców wobec uczenia się przez całe życie, % (całkowicie) zgadzam się, według krajów

OD LEWEJ (Całkowicie) zgadzam się – nie mam opinii – (całkowicie) nie zgadzam się

OD PRAWEJ (Całkowicie) zgadzam się

 

Źródło: ASPA employer survey, 2009

 

Czego oczekują polscy pracodawcy od polityki publicznej? 69 proc. badanych zachęt do łączenia pracy oraz pobierania emerytury. Przypomnijmy, że ostatnio zmiany szły raczej w przeciwnym kierunku. Często również pracodawcy oczekują dopłat do wynagrodzeń starszych pracowników (67 proc.), ale również promowania dobrych praktyk z obszaru polityki zarządzania kadrami (57 proc.).

Wydaje się zatem, że potrzeba wdrażania „Programu 50+" jest nadal aktualna i warto zastanowić się co zrobić, aby pracodawcy również byli dobrze przygotowani do zmian wieku pracujących Polaków.

 

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak związana jest ze Szkołą Główną Handlową. Od 2002 do 2008 pełniła funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, z przerwą w okresach od grudnia 2004 do listopada 2005 (gdy zajmowała stanowisko podsekretarza stanu w resorcie polityki społecznej) i w 2007 (gdy od stycznia do sierpnia była radcą w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego).Od stycznia 2008 r. do lipca 2009 r. była wiceministrem pracy. W latach 1997–1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego jako analityk i wicedyrektor.

W 2009 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego "za wysokie kwalifikacje, które łączy z wielkim zaangażowaniem w działaniach dla dobra publicznego".

Zmiany demograficzne zachodzące w Europie oznaczają nie tylko wzrost liczby osób w wieku emerytalnym, ale również zmianę struktury wieku pracujących – średni wiek pracowników rośnie. Oznacza to, że również pracodawcy powinni przygotowywać się do zmiany demograficznej tak, aby w jak największym stopniu korzystać z potencjału osób pracujących po 50-tym roku życia.

Czy pracodawcy są na to przygotowani?  W ramach projektu ASPA – „Activating Senior Potential in Ageing Europe", naukowcy z Europy (w tym również z Polski – z Uniwersytetu Jagiellońskiego) badali możliwości aktywizowania potencjału seniorów w starzejącej się Europie. W ramach badania przeprowadzone zostały wywiady z przedsiębiorcami, których pytano zarówno o to, jak postrzegają starzenie się ludności w Europie, a także w jakim stopniu przygotowują się do tych zmian.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży