Z myślą o zabezpieczeniu na okres po zakończeniu kariery zawodowej oszczędza 47 proc., a kolejne 32 proc. chce zadbać o przyszłość dzieci. Jedna czwarta (24 proc.) badanych inwestuje, nie mając konkretnego celu, a 14 proc. ponieważ sprawia im to przyjemność i daje satysfakcję.

Ankietowani najczęściej lokują w funduszach inwestycyjnych od 10 do 20 proc. kapitału – tak deklaruje ponad 26 proc. W ponad połowie przypadków są to środki pochodzące z bieżących zarobków i pensji. 60 proc. badanych inwestuje wyłącznie własne środki, a 27 proc. środki całej rodziny. Jednocześnie ponad 47 proc. osób deklaruje, że wszystkie decyzje inwestycyjne podejmuje samodzielnie.

- Ankieta dostarczyła wiele cennych informacji na temat naszych klientów i ich preferencji w zakresie inwestowania. Cieszy rosnąca świadomość specyfiki inwestowania w fundusze - ponad trzy czwarte respondentów zadeklarowało, że planuje zrealizować zyski ze swoich inwestycji najwcześniej za 3 lata, co odpowiada zalecanym długoterminowym horyzontom inwestycyjnym w przypadku funduszy – podsumowuje Wojciech Bablok, dyrektor Departamentu Marketingu i PR BPH TFI.

Ponad połowa badanych oszczędza nieregularnie – wtedy, gdy pojawią się wolne środki, jednak robi to już od ponad 10 lat. Ankietowani inwestują najczęściej w dwa różne fundusze (26 proc.), a blisko 20 proc. skupia się na jednym produkcie. Zdecydowana większość ankietowanych (70 proc.) sprawdza stan swoich inwestycji przynajmniej raz w miesiącu, głównie za pośrednictwem internetu.

W badaniu ankietowym, prowadzonym od 1 stycznia do 15 lutego 2012 r., wzięło udział 4077 osób. Ankieta wysłana została do klientów BPH TFI.