Szczegóły oferty IKZE w Pekao Pioneer PTE

Pekao Pioneer PTE zaoferuje dobrowolny fundusz emerytalny o strategii zrównoważonej

Publikacja: 18.07.2012 15:12

Bank Pekao ma sprzedawać IKZE oferowane przez Pekao Pioneer PTE oraz Pioneer Pekao TFI

Bank Pekao ma sprzedawać IKZE oferowane przez Pekao Pioneer PTE oraz Pioneer Pekao TFI

Foto: Fotorzepa, pn Piotr Nowak

- Najpierw zamierzamy wprowadzić do naszej oferty IKZE. Będziemy prowadzić sprzedaż w placówkach Banku Pekao oraz przez serwis internetowy, który właśnie rozbudowujemy o część dotyczącą IKZE. Uruchomienie sprzedaży IKE planujemy w przyszłości – mówi Joanna Postupalska-Bożek, dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Pekao Pioneer PTE.

Towarzystwo uzyskało zgodę nadzoru na utworzenie dobrowolnego funduszu emerytalnego (DFE) 17 lipca. Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania go do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, co zapewne potrwa kilka tygodni.

Komisja zatwierdziła też zmianę statutu Pekao Pioneer PTE, niezbędną aby towarzystwo mogło utworzyć DFE.

DFE Pekao będzie miał zrównoważony profil inwestycyjny.  Wysokość opłaty od składki ma wynieść maksymalnie 2,5 proc., a za zarządzanie aktywami 2,6 proc. w skali roku.

Joanna Postupalska-Bożek mówi, że istnieje możliwość zwolnienia klienta z opłaty manipulacyjnej w przypadku prowadzenia kampanii promocyjnych.

- Ponadto będziemy wynagradzać za lojalność – jeśli suma wpłat obliczona jako suma wniesionych wpłat i wypłat transferowych, będzie nie mniejsza niż 10 tys. zł, fundusz zwolni z obowiązku ponoszenia opłaty manipulacyjnej. To znaczy, że po przekroczeniu salda 10 tys. zł dalsze wpłaty są bez opłat manipulacyjnych - mówi Joanna Postupalska-Bożek

Pierwsza wpłata nie może być mniejsza niż 100 zł.

W ramach IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania maksymalnie 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej za poprzedni rok. Nie więcej jednak niż 4 proc. kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym roku daje to kwotę nieznacznie przekraczającą 4 tys. zł.

Pekao Pioneer PTE jest ósmym towarzystwem emerytalnym, które utworzyło nowy fundusz emerytalny i zaproponuje klientom indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Wcześniej IKZE wprowadziły już: Allianz, Amplico, ING, Nordea, pocztylion-Arka, PKO BP Bankowy oraz PZU. Ostatnim z 14 działających towarzystw, który wprowadzi IKZE może być Generali.

 

Zobacz co oferują inne towarzystwa emerytalne

- Najpierw zamierzamy wprowadzić do naszej oferty IKZE. Będziemy prowadzić sprzedaż w placówkach Banku Pekao oraz przez serwis internetowy, który właśnie rozbudowujemy o część dotyczącą IKZE. Uruchomienie sprzedaży IKE planujemy w przyszłości – mówi Joanna Postupalska-Bożek, dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Pekao Pioneer PTE.

Towarzystwo uzyskało zgodę nadzoru na utworzenie dobrowolnego funduszu emerytalnego (DFE) 17 lipca. Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania go do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, co zapewne potrwa kilka tygodni.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży