Pozostałe 66 proc. produktów zakończyło się jedynie zwrotem całości lub części zainwestowanego kapitału.

Trzy najlepsze wyniki, przeliczone na roczny zysk, wypracowały produkty oferowane klientom przez DB PBC. Najwięcej zyskali inwestorzy, którzy zdecydowali się na produkt strukturyzowany Express db EuroStoxx50 II z wbudowaną opcją auto call. W skali roku, po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych, inwestycja wypracowała stopę zwrotu na poziomie 14,3 proc.

Nieco mniej zarobili klienci, którzy zainwestowali w dwie edycje db Gwarancja - Zyskowna Energia. Produkt opierał się o indeks ropy naftowej S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return. Inwestorzy pierwszej edycji zyskali 13,3 proc., a drugiej 14 proc.

Dwucyfrowe zyski osiągnęli również ci, którzy zainwestowali w struktury NWAI, Expandera oraz Warty Życie.

Wśród zakończonych w I półroczu produktów strukturyzowanych dominowały rozwiązania opierające się o kursy walut (ponad 60 produktów), przy czym tylko kilkanaście zakończyło się zyskiem. Zysk wypracowały produkty zakładające wzrost lub stabilizację kursu danej pary walutowej. Kolejną liczną grupę stanowią produkty oparte o indeksy syntetyczne (blisko 50 produktów), które działają na zasadzie automatycznych strategii. Niestety większość z tych rozwiązań zakończyła się jedynie wypłatą zainwestowanego kapitału.