Prawie 5 proc. zysku pracowniczych funduszy

Pracownicze fundusze emerytalne zarobiły przeciętnie 4,8 proc. w pierwszym półroczu

Publikacja: 16.07.2012 11:40

Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) to jedna z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE) tworzonych w zakładach pracy. Jest to grupowa forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Obecnie w Polsce działa pięć takich funduszy. Są to fundusze: Telekomunikacji Polskiej, Nowy Świat, Słoneczna Jesień, Nestle Polska oraz Unilever Polska. Od wielu lat nie powstał żaden nowy fundusz.

Fundusze pracownicze, podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE), działające w ramach publicznego systemu emerytalnego, inwestują pieniądze klientów. W pierwszym półroczu  tego roku przeciętnie zarobiły 4,8 proc. - wynika z naszych wyliczeń na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zyski PFE okazały się niższe niż OFE (5,5 proc.). Różnice w osiąganych wynikach między tymi funduszami to rezultat innego składu portfela inwestycyjnego. OFE inwestują pieniądze głównie w akcje i obligacje skarbowe. Z kolei fundusze pracownicze kupują głównie jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych. Poza tym nie zarządzają pieniędzmi samodzielnie, tylko zlecają to zadanie firmom zewnętrznym.

15 867 zł

- tyle składki dodatkowej może wpłacić pracownik do PPE w 2012 roku. Wysokość składki podstawowej określa i odprowadza pracodawca. Może wynieść do

7 proc.

pensji osób zatrudnionych, które są objęte programem

W pierwszej połowie roku największy wpływ na wyniki funduszy emerytalnych miał czerwie, gdy indeksy giełdowe poszły ostro w górę. Indeksy WIG i WIG20 skoczyły po ok. 8 proc. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w styczniu. W ciągu szczęściu miesięcy tego roku najwięcej zyskał indeks skupiający małe spółki giełdowe: sWIG80 – ponad 12 proc., a najmniej indeks średnich spółek mWIG40 – 5,8 proc.

Najlepszy wynik za sześć pierwszych miesięcy należy do Nestle Polska – 5,3 proc. Najsłabiej wypadł fundusz Nowy Świat – 4,1 proc.

 

 

 

 

 

 

 

W skali 12 miesięcy wyniki pracowniczych funduszy są ujemne. Ich średnia strata to -1,9 proc. Ale to też nie dziwi, bo od sierpnia 2011 r. na giełdzie zawitały spadki i to miało wpływ na osiągnięcia funduszy. O okresie od 2 lat PFE mają już zyski. I tak choćby w ciągu ostatnich 36 miesięcy zarobiły przeciętnie 21,5proc., a w ciągu 5 lat – prawie 8 proc. (ten okres obejmuje bessę na giełdzie).

Na koniec czerwca 2012 r. aktywa zgromadzone w PFE wyniosły 1,68 mld zł. Od początku roku wzrosły o 127 mln zł (8 proc.). Najszybciej przyrastały aktywa w funduszach: Unilever Polska oraz Nestle Polska.

 

 

Fundusze emerytalne na polskim rynku:

 

Więcej o PPE

Pracownicze programy emerytalne (PPE)

są formą zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę

Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, które zajmują się gromadzeniem i zarządzaniem pieniędzmi. Wypłata tych oszczędności następuje po uzyskaniu wieku emerytalnego lub nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez uczestnika programu.

Zarówno pracodawca nie ma obowiązku tworzenia PPE w zakładzie pracy, jak i pracownik nie ma obowiązku w nim uczestnictwa. Pierwsze programy zostały uruchomione w 1999 r.

 

FORMY PPE

umowy o wnoszeniu przez pracodawców składek pracowników do funduszu inwestycyjnego może być zawarta z różnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Uczestnik programu może wówczas przenosić środki w obrębie funduszy zarządzanych przez dane towarzystwo lub dzielić środki między funduszami (zgodnie z umową zakładową).

umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń musi spełniać kilka dodatkowych warunków — co najmniej 85 proc. każdorazowej składki podstawowej musi być przeznaczone na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, pozostała cześć składki może być przeznaczona na ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczeniowa forma PPE obok gwarancji gromadzenia środków na przyszłe cele emerytalne zapewnia również wypłatę dodatkowych świadczeń w przypadku zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych (śmierć pracownika, następstwa nieszczęśliwych wypadków itp.).

pracodawca lub pracodawcy sami tworzą fundusz oraz mające nim zarządzać towarzystwo emerytalne. Pracowniczy fundusz i towarzystwo działają analogicznie jak w przypadku otwartych funduszy emerytalnych i zarządzających nimi powszechnych towarzystw emerytalnych. Towarzystwo ma formę spółki akcyjnej. Jeżeli kolejny pracodawca przystępuje ze swoim PPE do już istniejącego funduszu nabywa akcje pracowniczego towarzystwa emerytalne. Pracownicze towarzystwo emerytalne, w przeciwieństwie do powszechnych towarzystw emerytalnych jest instytucją typu non-profit. Do utworzenia pracowniczego funduszu i towarzystwa emerytalnego potrzebna jest zgoda nadzoru emerytalnego. Pracodawca może sam utworzyć PTE, ale może także przystąpić do towarzystwa już istniejącego na rynku.

zarządzający zagraniczny to podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, mający swoją siedzibę na terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej, podlegający nadzorowi organu nadzoru tego państwa, którego przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. W przypadku zarządzającego zagranicznego będącego zakładem ubezpieczeń stosuje się zasady odnoszące się do umowy z krajowym zakładem ubezpieczeń, a w przypadku zarządzającego zagranicznego posiadającego osobowość prawną, którego udziałowcem jest pracodawca, stosuje się zasady dotyczące funkcjonowania PPE w formie funduszu emerytalnego.

Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) to jedna z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE) tworzonych w zakładach pracy. Jest to grupowa forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Obecnie w Polsce działa pięć takich funduszy. Są to fundusze: Telekomunikacji Polskiej, Nowy Świat, Słoneczna Jesień, Nestle Polska oraz Unilever Polska. Od wielu lat nie powstał żaden nowy fundusz.

Fundusze pracownicze, podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE), działające w ramach publicznego systemu emerytalnego, inwestują pieniądze klientów. W pierwszym półroczu  tego roku przeciętnie zarobiły 4,8 proc. - wynika z naszych wyliczeń na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zyski PFE okazały się niższe niż OFE (5,5 proc.). Różnice w osiąganych wynikach między tymi funduszami to rezultat innego składu portfela inwestycyjnego. OFE inwestują pieniądze głównie w akcje i obligacje skarbowe. Z kolei fundusze pracownicze kupują głównie jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych. Poza tym nie zarządzają pieniędzmi samodzielnie, tylko zlecają to zadanie firmom zewnętrznym.

Pozostało 81% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży