Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych nie stanowi przeszkody do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Publikacja: 16.07.2012 13:08

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli

Foto: ROL

Jestem nauczycielem mianowanym z 30 letnim stażem pracy. Za rok, z powodu braku możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze, z powodu redukcji godzin, zamierzam ubiegać się o świadczenie kompensacyjne. Jednak w momencie rozwiązania umowy będzie mi brakować pół roku do wymaganego wieku 55 lat. Czy osiągnięcie tego wieku jest wymagane w okresie trwania pracy? Czy też mogę odczekać te parę miesięcy i po spełnieniu tego warunku złożyć wniosek o ww świadczenie? Jeśli tak, to czy w tym okresie muszę zarejestrować się jako bezrobotny?

 

Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielowi, jeżeli stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł między innymi w przypadku, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w razie:

- całkowitej likwidacji szkoły

- częściowej likwidacji szkoły lub w razie zmian organizacyjnych powodujący zmniejszenie liczby  oddziałów w szkole.

Warunkiem  niezbędnym do uzyskania świadczenia kompensacyjnego jest, aby rozwiązaniu stosunku pracy  nauczyciel nie wykonywał żadnej pracy zarobkowej. Ostatnim miejscem zatrudniania przed dniem zgłoszenia wniosku o świadczenie kompensacyjne  musi być praca w charakterze nauczyciela. Jednocześnie nie istnieje wymóg zarejestrowania się takiej osoby jako bezrobotnej.

Natomiast samo pobieranie zasiłku dla bezrobotnych nie stanowi przeszkody do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Jestem nauczycielem mianowanym z 30 letnim stażem pracy. Za rok, z powodu braku możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze, z powodu redukcji godzin, zamierzam ubiegać się o świadczenie kompensacyjne. Jednak w momencie rozwiązania umowy będzie mi brakować pół roku do wymaganego wieku 55 lat. Czy osiągnięcie tego wieku jest wymagane w okresie trwania pracy? Czy też mogę odczekać te parę miesięcy i po spełnieniu tego warunku złożyć wniosek o ww świadczenie? Jeśli tak, to czy w tym okresie muszę zarejestrować się jako bezrobotny?

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora