Jesteśmy słabiej przygotowani do emerytury

Siedemdziesiąt jeden procent pracujących z dziewięciu krajów uważa, że oni i kolejne pokolenia będą miały gorzej, niż obecni emeryci

Publikacja: 05.07.2012 09:20

Jesteśmy słabiej przygotowani do emerytury

Foto: Bloomberg

Jest to sytuacja odwrotna od tej, z jaką mieliśmy do czynienia jeszcze kilka lat temu, kiedy przeważał pogląd, że każde kolejne pokolenie będzie cieszyć się wyższym standardem życia na emeryturze z uwagi na ogólny wzrost zamożności społeczeństwa.

Przekonanie o tym, że kolejne pokolenia będą miały gorzej, niż obecni emeryci widać u 68 proc. badanych Polaków i aż 84 proc. Węgrów. Najmniejszy odsetek takiego myślenia – co druga osoba badana (54 proc.) - prezentują Szwedzi. Tak wynika z międzynarodowego badania The Aegon Retirement Readiness 2012, zleconego przez Aegon.

Świadomość wyzwań związanych z przyszłą emeryturą nie przekłada się jednak na działania. Choć ponad dwie trzecie spośród 9 tys. respondentów z krajów Europy oraz USA akceptuje pogląd, że to na nich spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie sobie bezpieczeństwa na emeryturze. Jednak tylko 15 proc. z nich uważa, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Odzwierciedla  to Indeks Przygotowania Emerytalnego Aegon (ARRI – Aegon Retirement Readiness Index) opracowany, by porównać na ile przygotowane do przyszłej emerytury czują się osoby w różnych krajach objętych badaniem.

- W  kwestii przygotowania obywateli do emerytury polskie społeczeństwo ma jeszcze wiele do nadrobienia. Indeks Przygotowania Emerytalnego (ARRI) dla Polski wynosi 5,0 i należy do najniższych w krajach objętych badaniem – mówi Michał Biedzki, szef grupy Aegon w Polsce.

 

 

Gorzej od nas wypadają Węgrzy (4,8), a najlepiej Niemcy (5,9) oraz Amerykanie (5,6) i Holendrzy (5,55). Ponad dwie trzecie respondentów (68 proc.) z dziewięciu krajów godzi się na wzrost opodatkowania lub obniżenie świadczeń (lub wypadkową tych dwóch elementów), by zapewnić bezpieczeństwo systemowi emerytalnemu. Jednakże blisko połowa (47 proc.) jest przeciwna podnoszeniu wieku emerytalnego nawet w sytuacji coraz dłuższego i zdrowszego życia. Co ciekawe Polacy (61 proc.) i Węgrzy (65 proc.)  bardziej wierzą w to, że wiek emerytalny powinien pozostać bez zmian niż Holendrzy (34 proc.), Brytyjczycy (36 proc.) czy Amerykanie (32 proc.). Zaledwie 17 proc. wszystkich badanych uważa, że wiek emerytalny powinien powiększać się w wyniku rosnącej długości życia ludzi. Jednocześnie większość respondentów spodziewa się kontynuować aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego, najczęściej w ograniczonym zakresie.

- Patrząc z dłuższej perspektywy ludzie żyją teraz dłużej i cieszą się lepszym zdrowiem, ale ich przygotowanie do okresu życia spędzanego na emeryturze jest gorsze niż poprzednich pokoleń emerytów. Potrzebny jest wspólny wysiłek, by przeanalizować tradycyjny model przechodzenia na emeryturę i uelastycznić go w kierunku stopniowego ograniczania aktywności zawodowej - przekonuje  Alex Wynaendts, szef grupy Aegon.

Badanie przeprowadzone przez Aegon wykazało również, że zmienia się dotychczasowy model przechodzenia na pełną emeryturę natychmiast po osiągnięciu odpowiedniego wieku. Można się spodziewać, że w przyszłości normą stanie się model stopniowego ograniczania aktywności zawodowej. Wśród objętych badaniem emerytów 54 proc. przeszło z pełnego zatrudnienia od razu na pełną emeryturę. Wśród obecnie pracujących tylko 30 proc. (26 proc. Polaków) spodziewa się uczynić podobnie, a 60 proc.  spodziewa się dalej pracować w jakimś zakresie po przekroczeniu wieku emerytalnego. Co ciekawe tylko 18 proc. pracujących w Stanach Zjednoczonych myśli o zaprzestaniu pracy natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego.

- Postępująca długowieczność i poprawa zdrowia, w połączeniu z nowoczesnym podejściem do kwestii emerytury mogą spowodować, że jesień życia będzie okresem aktywności i spełnienia. Leży to zarówno w szeroko pojętym interesie publicznym, jak i pracodawców oraz branży usług finansowych – mówi Alex Wynaendts.

A jak chcemy spędzać czas po zakończeniu aktywności zawodowej? Głównie podróżując (58 proc.). I co ciekawe w Polsce odsetek tak odpowiadających jest najwyższy – 68 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone we Francji, Niemczech, Węgrzech, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Jest to sytuacja odwrotna od tej, z jaką mieliśmy do czynienia jeszcze kilka lat temu, kiedy przeważał pogląd, że każde kolejne pokolenie będzie cieszyć się wyższym standardem życia na emeryturze z uwagi na ogólny wzrost zamożności społeczeństwa.

Przekonanie o tym, że kolejne pokolenia będą miały gorzej, niż obecni emeryci widać u 68 proc. badanych Polaków i aż 84 proc. Węgrów. Najmniejszy odsetek takiego myślenia – co druga osoba badana (54 proc.) - prezentują Szwedzi. Tak wynika z międzynarodowego badania The Aegon Retirement Readiness 2012, zleconego przez Aegon.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży