Resort pracy przygotował projekt rozporządzenia, gdzie proponuje by wszystkie emerytury, renty zostały podniesione w przyszłym roku o 4,48 proc. Koszt tego przedsięwzięcia to 7,13 mld zł.

Ministerstwo przewiduje podniesienie świadczeń o prognozowana inflacje + 20 proc. wzrostu wynagrodzeń. resort szacuje inflacje dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w tym roku na 4,3 proc, a jedna piątą wzrostu płac na 0,18 proc.

Analitycy resortu tłumaczą, że każde zwiększenie wskaźnika waloryzacji o 0,1 pkt procentowego to dodatkowy koszt na dziesięć miesięcy przeszłego roku  ok. 159 mln zł.