Zakłady Azotowe Tarnów uruchomią PPE

TFI PZU podpisało w środę umowę na utworzenie pracowniczego programu emerytalnego w Zakładach Azotowych Tarnów. Może do niego przystąpić 1,7 tys. pracowników firmy

Publikacja: 20.06.2012 17:04

Podpisanie przez Azoty Tarnów umów zakładowej i z TFI PZU umożliwia złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o zarejestrowanie PPE. Uruchomienie pracowniczego programu ma nastąpić niezwłocznie po zarejestrowaniu umów przez KNF. Jeżeli zaplanowane działania będą przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem, pierwsza składka zostanie opłacona przez Azoty Tarnów w październiku za miesiąc wrzesień.

– Tworząc PPE w naszym zakładzie pracy chcemy przede wszystkim pomóc naszym pracownikom  zgromadzić dodatkowe pieniądze na emeryturę w ramach III filaru, ale również poszerzyć ich wiedzę w zakresie systemu emerytalnego i świadomości dodatkowego oszczędzania – mówi Jerzy Koziara, dyrektor Departamentu Zarządzania i Polityki Personalnej w Azotach Tarnów. – Utworzenie pracowniczego programu emerytalnego jest odzwierciedleniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR), która przyświeca działaniom Azotów Tarnów i stanowi fundament stabilnej budowy wartości firmy w długim horyzoncie czasowym – dodaje.

W Azotach Tarnów zatrudnionych jest ok. 2,1 tys. osób. TFI szacuje, że do programu przystąpi ok. 85 proc., czyli 1,7 tys.

- Jest to dla nas zaszczyt i wyróżnienie, iż kolejny duży pracodawca dołączy do grona klientów TFI PZU decydując się na utworzenie i finansowanie pracowniczego programu emerytalnego dla pracowników – mówi Krzysztof Tokarski, prezes TFI PZU.

Będzie to już 106. tego typu program prowadzony przez TFI PZU. Wartość środków zarządzanych przez TFI PZU w ramach PPE to blisko 1,5 mld zł. Towarzystwo prowadzi programy dla takich podmiotów jak m.in. grupa KGHM, Volkswagen, PGNiG, Tauron Polska Energia, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki czy ArcelorMittal Poland.

Z doświadczenia towarzystwa wynika, że pracodawcy coraz częściej są otwarci na rozpoczęcie rozmów ze stroną społeczną na temat utworzenia i finansowania PPE, jednakże proces decyzyjny oraz tworzenie programu trwa niejednokrotnie kilkanaście miesięcy.

Według danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na koniec 2011 r. w PPE uczestniczyło 344,6 tys. osób, a łączne aktywa zgromadzone na rejestrach PPE przekroczyły kwotę 6,6 mld zł. Liczba osób uczestniczących w PPE nieznacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego i wciąż stanowi niewiele ponad 2,1 proc. osób czynnych zawodowo.

Czynnikami zachęcającymi do podjęcia rozmów są z jednej strony ciągle napływające informacje o niskich prognozach przyszłych emerytur, planowanych i wprowadzanych zmianach w systemie emerytalnym (obniżenie składek do OFE, podwyższenie wieku emerytalnego), jak i rozwiązania legislacyjne, które nieznacznie, ale zachęcają do prowadzenia programu. A te to choćby zwolnienie z podatku Belkowego, możliwość skorzystania przez pracodawcę z ulgi w ustalaniu podstawy do naliczenia składek do ZUS oraz zaliczania wydatków związanych z finansowaniem i obsługą PPE w koszty przedsiębiorstwa. Podczas procesu tworzenia programu ważną rolę odgrywa też strona pracownicza oraz świadomość i potrzeba dodatkowego oszczędzania na emerytury.

Podpisanie przez Azoty Tarnów umów zakładowej i z TFI PZU umożliwia złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o zarejestrowanie PPE. Uruchomienie pracowniczego programu ma nastąpić niezwłocznie po zarejestrowaniu umów przez KNF. Jeżeli zaplanowane działania będą przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem, pierwsza składka zostanie opłacona przez Azoty Tarnów w październiku za miesiąc wrzesień.

– Tworząc PPE w naszym zakładzie pracy chcemy przede wszystkim pomóc naszym pracownikom  zgromadzić dodatkowe pieniądze na emeryturę w ramach III filaru, ale również poszerzyć ich wiedzę w zakresie systemu emerytalnego i świadomości dodatkowego oszczędzania – mówi Jerzy Koziara, dyrektor Departamentu Zarządzania i Polityki Personalnej w Azotach Tarnów. – Utworzenie pracowniczego programu emerytalnego jest odzwierciedleniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR), która przyświeca działaniom Azotów Tarnów i stanowi fundament stabilnej budowy wartości firmy w długim horyzoncie czasowym – dodaje.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają