Zakłady Azotowe Tarnów uruchomią PPE

TFI PZU podpisało w środę umowę na utworzenie pracowniczego programu emerytalnego w Zakładach Azotowych Tarnów. Może do niego przystąpić 1,7 tys. pracowników firmy

Publikacja: 20.06.2012 17:04

Podpisanie przez Azoty Tarnów umów zakładowej i z TFI PZU umożliwia złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o zarejestrowanie PPE. Uruchomienie pracowniczego programu ma nastąpić niezwłocznie po zarejestrowaniu umów przez KNF. Jeżeli zaplanowane działania będą przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem, pierwsza składka zostanie opłacona przez Azoty Tarnów w październiku za miesiąc wrzesień.

– Tworząc PPE w naszym zakładzie pracy chcemy przede wszystkim pomóc naszym pracownikom  zgromadzić dodatkowe pieniądze na emeryturę w ramach III filaru, ale również poszerzyć ich wiedzę w zakresie systemu emerytalnego i świadomości dodatkowego oszczędzania – mówi Jerzy Koziara, dyrektor Departamentu Zarządzania i Polityki Personalnej w Azotach Tarnów. – Utworzenie pracowniczego programu emerytalnego jest odzwierciedleniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR), która przyświeca działaniom Azotów Tarnów i stanowi fundament stabilnej budowy wartości firmy w długim horyzoncie czasowym – dodaje.

W Azotach Tarnów zatrudnionych jest ok. 2,1 tys. osób. TFI szacuje, że do programu przystąpi ok. 85 proc., czyli 1,7 tys.

- Jest to dla nas zaszczyt i wyróżnienie, iż kolejny duży pracodawca dołączy do grona klientów TFI PZU decydując się na utworzenie i finansowanie pracowniczego programu emerytalnego dla pracowników – mówi Krzysztof Tokarski, prezes TFI PZU.

Będzie to już 106. tego typu program prowadzony przez TFI PZU. Wartość środków zarządzanych przez TFI PZU w ramach PPE to blisko 1,5 mld zł. Towarzystwo prowadzi programy dla takich podmiotów jak m.in. grupa KGHM, Volkswagen, PGNiG, Tauron Polska Energia, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki czy ArcelorMittal Poland.

Z doświadczenia towarzystwa wynika, że pracodawcy coraz częściej są otwarci na rozpoczęcie rozmów ze stroną społeczną na temat utworzenia i finansowania PPE, jednakże proces decyzyjny oraz tworzenie programu trwa niejednokrotnie kilkanaście miesięcy.

Według danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na koniec 2011 r. w PPE uczestniczyło 344,6 tys. osób, a łączne aktywa zgromadzone na rejestrach PPE przekroczyły kwotę 6,6 mld zł. Liczba osób uczestniczących w PPE nieznacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego i wciąż stanowi niewiele ponad 2,1 proc. osób czynnych zawodowo.

Czynnikami zachęcającymi do podjęcia rozmów są z jednej strony ciągle napływające informacje o niskich prognozach przyszłych emerytur, planowanych i wprowadzanych zmianach w systemie emerytalnym (obniżenie składek do OFE, podwyższenie wieku emerytalnego), jak i rozwiązania legislacyjne, które nieznacznie, ale zachęcają do prowadzenia programu. A te to choćby zwolnienie z podatku Belkowego, możliwość skorzystania przez pracodawcę z ulgi w ustalaniu podstawy do naliczenia składek do ZUS oraz zaliczania wydatków związanych z finansowaniem i obsługą PPE w koszty przedsiębiorstwa. Podczas procesu tworzenia programu ważną rolę odgrywa też strona pracownicza oraz świadomość i potrzeba dodatkowego oszczędzania na emerytury.

Podpisanie przez Azoty Tarnów umów zakładowej i z TFI PZU umożliwia złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o zarejestrowanie PPE. Uruchomienie pracowniczego programu ma nastąpić niezwłocznie po zarejestrowaniu umów przez KNF. Jeżeli zaplanowane działania będą przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem, pierwsza składka zostanie opłacona przez Azoty Tarnów w październiku za miesiąc wrzesień.

– Tworząc PPE w naszym zakładzie pracy chcemy przede wszystkim pomóc naszym pracownikom  zgromadzić dodatkowe pieniądze na emeryturę w ramach III filaru, ale również poszerzyć ich wiedzę w zakresie systemu emerytalnego i świadomości dodatkowego oszczędzania – mówi Jerzy Koziara, dyrektor Departamentu Zarządzania i Polityki Personalnej w Azotach Tarnów. – Utworzenie pracowniczego programu emerytalnego jest odzwierciedleniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR), która przyświeca działaniom Azotów Tarnów i stanowi fundament stabilnej budowy wartości firmy w długim horyzoncie czasowym – dodaje.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami