Wzrosły oszczędności Polaków

996,6 mld zł oszczędności zgromadziły polskie gospodarstwa domowe na koniec marca 2012 r. To o 36,2 mld zł, czyli o 3,8 proc. więcej niż na koniec 2011 roku

Publikacja: 05.06.2012 15:57

Wzrosły oszczędności Polaków

Foto: Analizy Online

Pod względem dynamiki, jest to najlepszy rezultat licząc od I kwartału 2010 roku, kiedy oszczędności wzrosły o 4,1 proc. - podały Analizy Online. Na relatywnie dobry wynik kwartalny wpływ miały przede wszystkim dynamiczne wzrosty na rynku akcji, ale także obligacji.

W pierwszym kwartale 2012 r., wzrosły niemal wszystkie składowe struktury oszczędności gospodarstw domowych, za wyjątkiem obligacji i bonów.

Największy wpływ na przyrost środków Polaków przeznaczonych na przyszłą konsumpcję miały otwarte fundusze emerytalne. Ich wartość wzrosła w sumie o 13,2 mld zł, czyli o 3,5 proc. Duże znaczenie w przyroście naszych oszczędności miały również - jak policzyły Analizy Online - depozyty złotowe i walutowe, które zwiększyły swą wartość o 9,2 mld zł. Jednak biorąc pod uwagę dynamikę zmian (1,9 proc.), to na tle poprzednich kwartałów, to dość słaby wynik. Średni kwartalny przyrost środków gospodarstw domowych pozostających w bankach kształtował się w ubiegłym roku na poziomie 3,2 proc. Taka sytuacja ma związek z postępującą, do końca marca, likwidacją lokat antybelkowych z codzienną kapitalizacją odsetek, omijających 19-proc. podatku od zysków kapitałowych. Z powodu wycofywania przez banki tzw. antybelek, banki miały trudności ze zbieraniem środków od klientów.

 

 

Korzystna koniunktura giełdowa w pierwszych trzech miesiącach roku spowodowała, że rosły również środki zgromadzone w innych, bardziej ryzykownych składnikach oszczędności będących w posiadaniu gospodarstw domowych. Były to krajowe fundusze inwestycyjne (4,7 mld zł), akcje spółek publicznych (3,9 mld zł), ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (2,0 mld zł) i fundusze zagraniczne (0,3 mld zł). W przypadku instytucji wspólnego inwestowania, wzrost wartości zarządzanych środków to efekt przede wszystkim bardzo dobrej koniunktury na rynkach akcji i obligacji w I kwartale, ale także napływu nowych pieniędzy.

W I kwartale 2011 roku, negatywny wpływ na wartość oszczędności gospodarstw domowych miały środki zgromadzone w obligacjach i bonach. Taka sytuacja jest kontynuacją pewnej tendencji zapoczątkowanej w lutym 2009 roku, czyli od początku trwania hossy na GPW. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż dynamika spadku w I kw. tego roku (-1,4 proc.) była najsłabsza od dwóch lat.

 

Pod względem dynamiki, jest to najlepszy rezultat licząc od I kwartału 2010 roku, kiedy oszczędności wzrosły o 4,1 proc. - podały Analizy Online. Na relatywnie dobry wynik kwartalny wpływ miały przede wszystkim dynamiczne wzrosty na rynku akcji, ale także obligacji.

W pierwszym kwartale 2012 r., wzrosły niemal wszystkie składowe struktury oszczędności gospodarstw domowych, za wyjątkiem obligacji i bonów.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami