Wzrosły oszczędności Polaków

996,6 mld zł oszczędności zgromadziły polskie gospodarstwa domowe na koniec marca 2012 r. To o 36,2 mld zł, czyli o 3,8 proc. więcej niż na koniec 2011 roku

Publikacja: 05.06.2012 15:57

Wzrosły oszczędności Polaków

Foto: Analizy Online

Pod względem dynamiki, jest to najlepszy rezultat licząc od I kwartału 2010 roku, kiedy oszczędności wzrosły o 4,1 proc. - podały Analizy Online. Na relatywnie dobry wynik kwartalny wpływ miały przede wszystkim dynamiczne wzrosty na rynku akcji, ale także obligacji.

W pierwszym kwartale 2012 r., wzrosły niemal wszystkie składowe struktury oszczędności gospodarstw domowych, za wyjątkiem obligacji i bonów.

Największy wpływ na przyrost środków Polaków przeznaczonych na przyszłą konsumpcję miały otwarte fundusze emerytalne. Ich wartość wzrosła w sumie o 13,2 mld zł, czyli o 3,5 proc. Duże znaczenie w przyroście naszych oszczędności miały również - jak policzyły Analizy Online - depozyty złotowe i walutowe, które zwiększyły swą wartość o 9,2 mld zł. Jednak biorąc pod uwagę dynamikę zmian (1,9 proc.), to na tle poprzednich kwartałów, to dość słaby wynik. Średni kwartalny przyrost środków gospodarstw domowych pozostających w bankach kształtował się w ubiegłym roku na poziomie 3,2 proc. Taka sytuacja ma związek z postępującą, do końca marca, likwidacją lokat antybelkowych z codzienną kapitalizacją odsetek, omijających 19-proc. podatku od zysków kapitałowych. Z powodu wycofywania przez banki tzw. antybelek, banki miały trudności ze zbieraniem środków od klientów.

 

 

Korzystna koniunktura giełdowa w pierwszych trzech miesiącach roku spowodowała, że rosły również środki zgromadzone w innych, bardziej ryzykownych składnikach oszczędności będących w posiadaniu gospodarstw domowych. Były to krajowe fundusze inwestycyjne (4,7 mld zł), akcje spółek publicznych (3,9 mld zł), ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (2,0 mld zł) i fundusze zagraniczne (0,3 mld zł). W przypadku instytucji wspólnego inwestowania, wzrost wartości zarządzanych środków to efekt przede wszystkim bardzo dobrej koniunktury na rynkach akcji i obligacji w I kwartale, ale także napływu nowych pieniędzy.

W I kwartale 2011 roku, negatywny wpływ na wartość oszczędności gospodarstw domowych miały środki zgromadzone w obligacjach i bonach. Taka sytuacja jest kontynuacją pewnej tendencji zapoczątkowanej w lutym 2009 roku, czyli od początku trwania hossy na GPW. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż dynamika spadku w I kw. tego roku (-1,4 proc.) była najsłabsza od dwóch lat.

 

Pod względem dynamiki, jest to najlepszy rezultat licząc od I kwartału 2010 roku, kiedy oszczędności wzrosły o 4,1 proc. - podały Analizy Online. Na relatywnie dobry wynik kwartalny wpływ miały przede wszystkim dynamiczne wzrosty na rynku akcji, ale także obligacji.

W pierwszym kwartale 2012 r., wzrosły niemal wszystkie składowe struktury oszczędności gospodarstw domowych, za wyjątkiem obligacji i bonów.

Pozostało 82% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli