Coraz więcej Polaków odkłada samodzielnie na emeryturę

Blisko trzy czwarte Polaków dostrzega potrzebę dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Jednocześnie 41 proc. badanych deklaruje, że gromadzi dodatkowe środki z myślą o „jesieni życia"

Publikacja: 31.05.2012 11:24

Coraz więcej Polaków odkłada samodzielnie na emeryturę

Foto: ROL

74 proc. Polaków uważa, że warto oszczędzać dodatkowe środki na przyszłą emeryturę. To o 4 proc. więcej niż dwa lata temu, podobnego zdania było 70 proc. respondentów - wynika z badania przeprowadzonego dla On Board PR przez Instytut Homo Homini.

Co trzeci badany przyznaje, że wydłużenie wieku emerytalnego przekonałoby go do rozpoczęcia samodzielnego oszczędzania na emeryturę.

- Świadomość Polaków o konieczności oszczędzania dodatkowych funduszy na emeryturę wzrasta. Jednak wciąż w wielu przypadkach nie przekłada się to jeszcze na podejmowane przez nas działania. Mimo że, aż trzy czwarte respondentów uważa, że warto dodatkowo oszczędzać na emeryturę, to prawie 60 proc. Polaków nie odkłada na ten cel środków innych niż te obowiązkowo gromadzone w ZUS i II filarze. Pocieszającym jest jednak fakt, że w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat, gdy przeprowadzaliśmy podobne badania osób, które zdecydowały się oszczędzać jest o 16 proc. więcej – wyjaśnia Katarzyna Szczypek, Head of Department Finance, IT, Real Estate w On Board PR Ecco Network.

Konieczność odkładania dodatkowych środków na przyszłą emeryturę szczególnie dostrzegają osoby w wieku 35-44 lata. W tej grupie prawie 90 proc. respondentów przekonanych jest, że warto gromadzić własny kapitał na czas emerytury.

 

 

Podobnie myślą osoby młodsze (18-24 lata), które dopiero zaczynają karierę zawodową, zdają sobie sprawę, że warto już teraz podejmować kroki zmierzające do zabezpieczenia przyszłości. 76 proc. z nich twierdzi, że warto oszczędzać w tym celu dodatkowy kapitał.

- Polacy nie mają złudzeń, że emerytura wypłacana przez ZUS i OFE będzie zbyt niska, by się utrzymać. Dyskusja, która przez kilka miesięcy toczyła się wokół propozycji podwyższenia wieku emerytalnego, pewnie uświadomiła wielu, że bez dodatkowego oszczędzania nie ma, co liczyć na kokosy na starość – komentuje Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan.

 

 

Mimo rosnącej świadomości Polaków na temat potrzeby oszczędzania na emery­turę, nadal pozostaje liczna grupa osób nieprzekonanych. Co piąty badany jest zdania, że nie warto gromadzić dodatkowych oszczędności na czas, gdy zakończy się swoją aktywność zawodową.

Wśród 41 proc. Polaków, którzy oszczędzają kapitał na przyszłość najwięcej stanowią osoby w wieku 35-44 lata. Już prawie połowa osób w tym przedziale wiekowym przeznacza dodatkowe środki na fundusz emerytalny.

Różnice w podejściu do oszczędzana widać również pomiędzy płciami. Mimo, iż to kobiety częściej deklarują, że dostrzegają konieczność dodatkowego oszczędzania na emeryturę (79 proc. wobec 69 proc. mężczyzn), to mężczyźni stanowią przeważającą część oszczędzających. Prawie 42 proc. Panów deklaruje, że oszczędza poza ZUS i OFE. Wśród kobiet jest to 35 proc.

Główną siłą motywującą Polaków do oszczędzania jest przede wszystkim obawa o wysokość przyszłej emerytury. 65 proc. badanych nie wierzy, że oferowane przez ZUS i OFE świadczenia pozwolą na odpowiednio wysoki komfort życia w momencie zaprzestania aktywności zawodowej. 18 proc. badanych Polaków motywuje do oszczędzania dążenie do wyższego standardu życia w czasie, gdy będą już emerytami. Dotyczy to przede wszystkim mężczyzn, którzy ponad dwukrotnie częściej niż kobiety, wskazywali, jako motywację do oszczędzania kwestię jakości życia na emeryturze.

 

 

Strach przed wizją „głodowej emerytury" przemawia przede wszystkim do osób w wieku 25-34 lata (30 proc.). Odkładają oni jednocześnie najczęściej wśród pozostałych grup wiekowych – 47 proc. z nich jest w stanie zaoszczędzić od 200 do 500 złotych w miesiącu. Większość Polaków (64 proc.) odkłada miesięcznie od 100 do 199 zł na przyszłą emeryturę. Przy czym 17 proc. deklaruje, iż nie odkłada regularnie. Co więcej, oszczędności powyżej 500 zł miesięcznie to przywilej tylko 10 proc. Polaków.

 

 

 

Badanie zostało zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na losowo-kwotowej próbie, stanowiącej liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu pełnoletnich mieszkańców Polski, którzy nie korzystają z uprawnień emerytalnych z zachowaniem rozkładów terytorialnych (dane wg GUS). Wielkość próby wynosiła 1103 jednostek. Powyższe wyniki są częścią projektu badawczego „Słabe filary Polskiej emerytury, czyli Polacy o swojej przyszłości emerytalnej" dotyczącego postaw Polaków w stosunku do oszczędzania środków na przyszłą emeryturę.

74 proc. Polaków uważa, że warto oszczędzać dodatkowe środki na przyszłą emeryturę. To o 4 proc. więcej niż dwa lata temu, podobnego zdania było 70 proc. respondentów - wynika z badania przeprowadzonego dla On Board PR przez Instytut Homo Homini.

Co trzeci badany przyznaje, że wydłużenie wieku emerytalnego przekonałoby go do rozpoczęcia samodzielnego oszczędzania na emeryturę.

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?