Im więcej wydajesz, tym więcej oszczędzasz

mBank i MultiBank wprowadzają program, który pomoże Polakom systematycznie oszczędzać podczas... wydawania pieniędzy. Po wybranych transakcjach bank sam przekaże część pieniędzy na nowy rachunek oszczędnościowy klienta

Publikacja: 24.05.2012 17:33

Im więcej wydajesz, tym więcej oszczędzasz

Foto: ROL

– Klienci nie potrzebują kolejnej kampanii edukacyjnej, namawiającej do oszczędzania, a prostego rozwiązania, które pomoże wyrobić dobre nawyki, a nawet będzie odkładać pieniądze za nich – mówi Janusz Mieloszyk, dyrektor Departamentu Produktów Oszczędnościowych i Inwestycyjnych w mBanku i MultiBanku.– Taki jest nasz nowy program oszczędnościowy, którego mechanizm pozwala na powiązanie oszczędzania z tym, co Polakom przychodzi zdecydowanie łatwiej, czyli wydawaniem pieniędzy. W ten sposób klient może gromadzić oszczędności „przy okazji" – dodaje Mieloszyk.

Ważną cechą tego produktu jest też fakt, że im więcej klient wydaje, tym więcej oszczędza.

– Oznacza to, że wraz ze wzrostem wydatków, zazwyczaj związanym z rosnącymi dochodami, automatycznie rosną też oszczędności klienta. Dzięki temu zgromadzone środki w przyszłości mogą lepiej odpowiadać jego potrzebom – dodaje Mieloszyk.

Suma, jaką klient zgromadzi dzięki programowi mSaver oraz MultiSaver, zależy od kwot transakcji dokonanych kartą, zrealizowanych przelewów oraz wypłat gotówki z bankomatów. Mechanizm oszczędnościowy działa automatycznie, dlatego klient nie musi o nim pamiętać. Nie ponosi też kosztów związanych z jego wykorzystaniem. Klient ma także pełną możliwość ustalenia, kiedy i na jakich zasadach bank będzie odkładać w jego imieniu pieniądze.

– Dzięki tej konstrukcji na systematyczne oszczędzanie mogą pozwolić sobie także osoby z mniej zasobnymi portfelami – zaznacza Janusz Mieloszyk.

W ramach programu, klienci mogą skorzystać z jednego z trzech sposobów oszczędzania pieniędzy oraz dodatkowo zasilać rachunek stałą kwotą. Korzystanie z programu nie wiąże się z opłatami.

Pierwszy ze sposobów to tzw. zaokrąglenia. Zakłada on, że każda kwota zapłacona kartą zaokrąglana jest do pełnych 10 zł, a różnica przelewana jest na konto oszczędnościowe mSaver lub MultiSaver. Na przykład, jeśli rachunek w sklepie wynosi 98 zł, to pozostałe 2 zł stanowią oszczędności wygenerowane przez klienta.

Drugi z mechanizmów to procent od kwoty transakcji kartą lub przelewu. Umożliwia on odkładanie ustalonego przez klienta procenta od wartości każdej transakcji. Minimalnie może on wynieść 1 proc., a maksymalnie 15 proc.

W podobny sposób działa trzecie z zaproponowanych rozwiązań – po każdej transakcji bank przelewa na rachunek oszczędnościowy stałą kwotę w wysokości ustalonej przez klienta (od 3 do 10 zł).

Zaoszczędzone w ramach programu pieniądze są przesyłane automatycznie, w czasie rzeczywistym, na nowe, bezpłatne rachunki oszczędnościowe – mSaver w mBanku lub MultiSaver w MultiBanku – z oprocentowaniem 4 proc. (bank zapowiada podniesienie oprocentowania).

W ramach nowego programu, mBank i MultiBank oferują także dalsze inwestowanie pieniędzy. Zainteresowani klienci mogą bowiem zainwestować w jednostki funduszy za pośrednictwem polis (grupowe ubezpieczenie na życie z UFK) – mSaver Plus w mBanku i MultiSaver Plus w MultiBanku.

W jednej z opcji klient wybiera pięć z piętnastu proponowanych przez bank funduszy. W drugiej może postawić na jeden z czterech modelowych portfeli inwestycyjnych przygotowanych przez ekspertów BRE Wealth Managment (konserwatywny, stabilny, zrównoważony i agresywny) lub skorzystać ze wsparcia narzędzia doradztwa inwestycyjnego opartego na modelu optymalizacji portfela noblisty H. Markowitza. Narzędzie to na podstawie danych historycznych oraz profilu inwestycyjnego klienta wskazuje optymalną dla niego strukturę portfela, który może zostać zbudowany z wykorzystaniem rankingów funduszy tworzonych przez firmę Analizy Online.

Niezależnie od ostatecznego wyboru, klient w trakcie trwania inwestycji może w każdym momencie dokonać korekty portfela i zmienić fundusze wchodzących w jego skład. A dzięki ubezpieczeniowej konstrukcji produktu za realokację aktywów nie zapłaci podatku.

Aby skorzystać z ubezpieczeniamSaverplus lub MultiSaver Plus klient nie musi angażować dużych kwot pieniędzy - minimalna składka w tym przypadku wynosi100 zł. Horyzont inwestycji to min. 5 lat. Pieniądze mogą być automatycznie pobierane z rachunku oszczędnościowego mSaver lub MultiSaver. Składka może być też przelewana z ROR klienta. Istnieje również możliwość uruchomienia ubezpieczenia, nie powiązanego z rachunkiem mSaver lub MultiSaver. Produkt przygotowany został we współpracy z BRE Ubezpieczenia i Benefia.

– Klienci nie potrzebują kolejnej kampanii edukacyjnej, namawiającej do oszczędzania, a prostego rozwiązania, które pomoże wyrobić dobre nawyki, a nawet będzie odkładać pieniądze za nich – mówi Janusz Mieloszyk, dyrektor Departamentu Produktów Oszczędnościowych i Inwestycyjnych w mBanku i MultiBanku.– Taki jest nasz nowy program oszczędnościowy, którego mechanizm pozwala na powiązanie oszczędzania z tym, co Polakom przychodzi zdecydowanie łatwiej, czyli wydawaniem pieniędzy. W ten sposób klient może gromadzić oszczędności „przy okazji" – dodaje Mieloszyk.

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy