Senat także za zmianami w systemie emerytalnym

Senatorowie bez poprawek przyjęli zmiany w systemie emerytalnym. Teraz trafią one pod podpisu prezydenta

Publikacja: 24.05.2012 12:47

Senat także za zmianami w systemie emerytalnym

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Senatorowie nie zgłosili w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowela zakłada m.in. podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia.

Senat nie wniósł także poprawek do noweli ustawy o emeryturach mundurowych. Według niej funkcjonariusze, którzy wstąpią do służby od 2013 r., nabędą te uprawnienia po 55. roku życia i 25 latach służby.

Oba dokumenty trafią teraz do podpisy prezydenta. Bronisław Komorowski będzie miał trzy tygodnie na podjęcie decyzji.

W czasie środowej debaty nad nowelą o emeryturach z FUS minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz apelował do senatorów, by nie zgłaszali do niej poprawek. - Zmian demograficznych nie da się zatrzymać - mówił, argumentując, że ustawa jest wyrazem przekonania o konieczności reform oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo finansowe obywateli i gospodarki.

W środę podczas obrad Senatu zgłoszono 25 poprawek. Senackie komisje Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zebrały się w nocy, rekomendowały jednak izbie, aby nie wnosiła poprawek do ustawy.

Przyjęta 11 maja przez Sejm ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny (67 lat) w 2020 r., a kobiety - w 2040 r.

Nowe regulacje przewidują też możliwość przejścia na wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę. Prawo do takiego świadczenia miałyby kobiety w wieku 62 lat z co najmniej 35-letnim stażem ubezpieczeniowym (obejmującym okresy składkowe i nieskładkowe) oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i mają co najmniej 40 lat stażu ubezpieczeniowego. Częściowa emerytura stanowiłaby 50 proc. pełnej kwoty emerytury z FUS.

Nowelizację związaną z reformą emerytur mundurowych poparło w głosowaniu 63 senatorów, 31 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.  Wcześniej w głosowaniu przepadł wniosek o odrzucenie noweli w całości, czego chciał PiS. Podczas nocnych prac w komisjach - praw człowieka, polityki społecznej i obrony narodowej - senatorowie zgłosili w sumie ponad 40 wniosków mniejszości.

Sejm przegłosował reformę emerytur mundurowych 11 maja. Posłowie PiS zapowiedzieli wówczas skierowanie noweli ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Zmiany autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakładają, że funkcjonariusze, którzy wstąpią do służby od 2013 roku, nabędą uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby. Resort finansów proponował włączenie mundurowych do powszechnego systemu emerytalnego. Jednak ta propozycja nie została przyjęta przez Radę Ministrów.

Uchwalone przepisy zmierzają do wydłużenia aktywności zawodowej żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 10 formacji: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Według noweli emerytury mundurowe będą stanowiły odrębny system, tzw. zaopatrzeniowy, i nadal będą wypłacane z budżetu państwa. Wysokość emerytury będzie obliczana na podstawie średniej pensji z 10 wybranych, kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych. Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok ma rosnąć o 3 proc. Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75 proc. pensji.

Jak dotychczas, emerytura będzie mogła być podwyższana o 0,5 proc. za każdy pełny miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Nie przewidziano łączenia emerytury z rentą. Nowy system obejmie osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli na początku 2013 roku.

Obie zmiany wciąż budzą kontrowersje i niewykluczone są dalsze protesty.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał