Nieznaczne wyższe zyski towarzystw emerytalnych

Zysk operacyjny towarzystw emerytalnych wyniósł 164,6 mln zł po pierwszym kwartale 2012 r. – podała Komisja Nadzoru Finansowego

Publikacja: 22.05.2012 19:27

To tylko nieznacznie więcej niż rok wcześniej, gdy wyniósł on prawie 162 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego zmieniła sposób przedstawienia kwartalnych wyników towarzystw emerytalnych i funduszy, którymi zarządzają. Od tego roku zarządzają bowiem nie tylko otwartymi funduszami emerytalnymi, w ramach publicznego systemu emerytalnego, ale także dobrowolnymi funduszami emerytalnych (DFE), które są oferowane w ramach dodatkowych produktów emerytalnych (IKZE, IKE). Do tego nadzór nie rozbił wyników na poszczególne PTE, tylko podał je zbiorczo i nie przedstawił zysków/strat netto spółek.

Przychody towarzystw wynikające z zarządzania OFE wyniosły 362,2 mln zł, wobec 461,2 mln zł rok wcześniej. Najbardziej istotnie spadła wartość przychodów z opłaty od składki z ponad 197 mln zł w I kwartale 2011 r., do 77,9 mln zł w I kwartale 2012 r. To efekt obniżenia wysokości składki trafiającej do OFE z 7,3 do 2,3 proc. Nastąpiło to  maju 2011 r.

PTE uzyskały zaś wyższe przychody z wynagrodzenia za zarządzanie aktywami – 250,5 mln zł (skok o 4 proc.).

Przychody z zarządzania DFE wyniosły natomiast zaledwie 15,6 tys. zł, ale trzeba mieć na uwadze, że w pierwszych miesiącach roku tylko niektóre PTE wprowadziły nowy fundusz i robiły to w różnym czasie.

Koszty towarzystw wynikające z zarządzania funduszami emerytalnymi wyniosły 195,7 mln zł. Istotnie spadły w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy było to 297,3 mln zł i wówczas zarządzały tylko OFE.

Zysk techniczny towarzystw na zarządzaniu funduszami wyniósł 166,5 mln zł, wobec 163,9 mln zł.

Kapitały własne towarzystw wyniosły 3,37 mld zł na koniec marca.

Otwarte fundusze emerytalne, którymi zarządzają PTE, wypracowały wynik finansowy 11,1 mld zł w ciągu trzech miesięcy roku. Po I kwartale 2011 r. było to mniej, bo 2,5 mld zł.

Z kolei wynik z inwestycji to 1,5 mld zł. Rok wcześniej było 1,2 mld zł.

To tylko nieznacznie więcej niż rok wcześniej, gdy wyniósł on prawie 162 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego zmieniła sposób przedstawienia kwartalnych wyników towarzystw emerytalnych i funduszy, którymi zarządzają. Od tego roku zarządzają bowiem nie tylko otwartymi funduszami emerytalnymi, w ramach publicznego systemu emerytalnego, ale także dobrowolnymi funduszami emerytalnych (DFE), które są oferowane w ramach dodatkowych produktów emerytalnych (IKZE, IKE). Do tego nadzór nie rozbił wyników na poszczególne PTE, tylko podał je zbiorczo i nie przedstawił zysków/strat netto spółek.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał