Najlepszy plan oszczędzania w PKO TFI

W ofercie TFI znajdziemy kilkadziesiąt programów systematycznego oszczędzania. Są łatwo dostępne - do ich założenia często wystarczy 50-100 zł, ponadto inwestując w ramach PSO, często otrzymujemy różne zniżki opłat manipulacyjnych

Publikacja: 22.05.2012 19:42

Najlepszy plan oszczędzania w PKO TFI

Foto: Analizy Online

Przy dużym bogactwie oferowanych programów, trudno jest wybrać najlepszy. Można kierować się liczbą dostępnych w ramach programu funduszy, a co za tym idzie klas aktywów, poziomem opłat, czy wynikami inwestycyjnymi.

Analizy Online zastosowały prosty miernik jakim jest jakość oferowanych funduszy, bazując na comiesięcznych rankingach, opierających się o wskaźnik Information Ratio, łączący zysk i ryzyko. Przeanalizowali jak oceny poszczególnych funduszy przekładają się na oceny oferowanych PSO. W tym celu wzięli pod uwagę 12-miesięczne oraz 3-letnie oceny z kwietniowego rankingu, które dotyczą funduszy działających na rynku powyżej roku. Ponieważ o obecnej efektywności funduszu więcej mówi ocena krótkoterminowa została jej przyznana waga 0,6, dzięki czemu ma ona większy wpływ na ostateczną ocenę.

Do rankingu zostały wzięte standardowe PSO, które mają w ofercie co najmniej 3 fundusze z grup: akcji polskich uniwersalnych, mieszanych (stabilnego wzrostu, zrównoważony, bądź aktywnej alokacji) oraz co najmniej 1 produkt bezpieczny, należący do grupy funduszy polskich papierów dłużnych bądź pieniężnych. Jeśli w danej grupie funduszy, TFI oferuje więcej produktów, Analizy przedstawiły średnią ich ocen. Brak reprezentanta w jednej z wymienionych grup nie eliminował z zestawienia PSO.

Liderem zestawienia został Osobisty Program Inwestycyjny oferowany przez PKO TFI, ze średnią ocen na koniec kwietnia, na poziomie 4,4. W ramach tego PSO klienci mają do wyboru 5 funduszy inwestycyjnych. Spośród nich wszystkie, które zostały wzięte pod uwagę w rankingu, miały na koniec kwietnia dobre oceny. W większości, poza PKO Akcji Plus ocenionym na 4a, były to najwyższe noty 5a. Jeden z nich - PKO Papierów Dłużnych Plus otrzymał nawet najwyższą ocenę - 5 gwiazdek - w ratingu, który analizuje również wiele aspektów jakościowych.

Drugie miejsce w rankingu zajął Union Investment Plan Oszczędzania ze średnią ocen na koniec kwietnia na poziomie 4,36. W ramach programu klienci mają do wyboru ponad 10 funduszy oferowanych w ramach parasola UniFundusze FIO. Wszystkie, które były brane pod uwagę w naszym zestawieniu otrzymały dobre oceny w rankingu kwietniowym (4a bądź 5a). Fundusz UniKorona Obligacje otrzymał najwyższą notę 5a w obu horyzontach. Cztery fundusze oferowane w programie: UniKorona Akcje, UniKorona Obligacje, UniKorona Zrównoważony oraz UniStabilny Wzrost zostały uznane przez naszych analityków za jedne z najlepszych rozwiązań w swoich grupach. Dzięki temu mogą pochwalić się najwyższą liczbą gwiazdek w ratingu oceniającym fundusz zarówno pod względem wyników, ryzyka, czy kosztów, ale również pod kątem czynników jakościowych, takich jak styl zarządzania czy budowa portfela.

Poza wymienionymi funduszami w ramach programu mamy do wyboru jeszcze kilka innych funduszy o różnorodnych strategiach. Najsłabszym z nich jest obecnie UniAkcje Małych i Średnich Spółek, który od dłuższego czasu słabo wypada w naszych comiesięcznych rankingach.

 

 

Pierwszą trójkę zamyka Aviva Investors Indywidualny Program Inwestycyjny, dla którego średnia ocen analizowanych funduszy wyniosła 4,32. W ramach programu możemy wybierać spośród kilkunastu (obecnie 15) subfunduszy działających w ramach parasola Aviva Investors FIO. Najlepiej w naszym rankingu wypadają fundusze akcyjne: Aviva Investors Polskich Akcji oraz Aviva Investors Nowych Spółek, jak również Aviva Investors Zrównoważony. Wszystkie otrzymały najwyższe noty zarówno w horyzoncie 12, jak i 36-miesięcznym. Fundusze akcyjne zostały również docenione przez analityków Analiz, którzy przyznali im najwyższą możliwą liczbę gwiazdek. W rankingach bardzo dobrze wypadają również fundusze, które nie były brane pod uwagę w tym zestawieniu. Niemal wszystkie otrzymują dobre oceny 4a lub 5a, poza funduszem Aviva Investors Depozyt Plus, który wypada przeciętnie.

Dobrze w rankingu programów systematycznego oszczędzania wypadły również KBC PSO oraz ING PSI Strateg, których średnie oceny przekraczają 3,0. Najsłabszymi Programami Systematycznego Oszczędzania w zestawieniu Analiz Online bazującym na kwietniowym rankingu funduszy inwestycyjnych okazały się programy systematycznego oszczędzania oferowane przez Pioneer Pekao TFI oraz Skarbiec TFI.

Przy dużym bogactwie oferowanych programów, trudno jest wybrać najlepszy. Można kierować się liczbą dostępnych w ramach programu funduszy, a co za tym idzie klas aktywów, poziomem opłat, czy wynikami inwestycyjnymi.

Analizy Online zastosowały prosty miernik jakim jest jakość oferowanych funduszy, bazując na comiesięcznych rankingach, opierających się o wskaźnik Information Ratio, łączący zysk i ryzyko. Przeanalizowali jak oceny poszczególnych funduszy przekładają się na oceny oferowanych PSO. W tym celu wzięli pod uwagę 12-miesięczne oraz 3-letnie oceny z kwietniowego rankingu, które dotyczą funduszy działających na rynku powyżej roku. Ponieważ o obecnej efektywności funduszu więcej mówi ocena krótkoterminowa została jej przyznana waga 0,6, dzięki czemu ma ona większy wpływ na ostateczną ocenę.

Pozostało 80% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora