Z początkiem nowego roku obowiązuje zakaz akwirowania do otwartych funduszy emerytalnych. To oznacza, że żaden przedstawiciel funduszu nie może już nas zachęcać do zapisania się do OFE, ani podpisać z nami umowy. Umowę z OFE można podpisać tylko drogą korespondencyjną. Niezbędne formularze są dostępne na stronach internetowych OFE. Także Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) sporządza i publikuje na stronie internetowej, przynajmniej raz na 6 miesięcy, aktualną informację dotyczącą OFE. Będzie ona załącznikiem do umowy przystąpienia do funduszu. Pierwsza taka informacja została opublikowana z początkiem tego roku (według stanu na koniec września 2011 r.). Obecnie dostępna jest nowa informacja według stanu na koniec marca 2012 r. Warto się z nią zapoznać jeśli planuje się zmienić fundusz emerytalnych lub po raz pierwszy zapisać do tej instytucji.

Informacja na temat OFE zawiera dane na temat stóp zwrotu otwartych funduszy emerytalnych za okres 12, 36, 60 i 120 miesięcy, wysokości opłaty od składki pobieranej przez poszczególne fundusze oraz wysokości obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie.

Zestawienie nadzoru jest zamieszczone w dziale Opracowania - Rynek emerytalny - Informacja dotycząca OFE.

 

Zobacz informację o OFE przygotowane przez KNF